Резултати за:


...

Категория - Здравно-информационни материали


...

Категория - Здравно-информационни материали


...

Категория - Здравно-информационни материали


...

Категория - Здравно-информационни материали


...

Категория - Здравно-информационни материали


...

Категория - Здравно-информационни материали


...

Категория - Здравно-информационни материали


...

Категория - Здравно-информационни материали


...

Категория - Здравно-информационни материали


...

Категория - Здравно-информационни материали
...

Категория - Здравно-информационни материали
...

Категория - Здравно-информационни материали


...

Категория - Здравно-информационни материали


...

Категория - Здравно-информационни материали


...

Категория - Здравно-информационни материали
...

Категория - Здравно-информационни материали


...

Категория - Здравно-информационни материали
...

Категория - Здравно-информационни материали


...

Категория - Здравно-информационни материали


...

Категория - Здравно-информационни материали


...

Категория - Здравно-информационни материали
...

Категория - Здравно-информационни материали


...

Категория - Здравно-информационни материали...

Категория - Здравно-информационни материали


...

Категория - Здравно-информационни материали


...

Категория - Здравно-информационни материали


...

Категория - Здравно-информационни материали...

Категория - Здравно-информационни материали


...

Категория - Здравно-информационни материали


...

Категория - Здравно-информационни материали...

Категория - Здравно-информационни материали


...

Категория - Здравно-информационни материали


...

Категория - Здравно-информационни материали


...

Категория - Здравно-информационни материали


...

Категория - Здравно-информационни материали


...

Категория - Здравно-информационни материали


...

Категория - Здравно-информационни материали


...

Категория - Здравно-информационни материали


...

Категория - Здравно-информационни материали


...

Категория - Здравно-информационни материали


...

Категория - Здравно-информационни материали


...

Категория - Здравно-информационни материали


...

Категория - Здраве и безопасност при работа


...

Категория - Здраве и безопасност при работа


...

Категория - Здраве и безопасност при работа


...

Категория - Здраве и безопасност при работа


...

Категория - Здраве и безопасност при работа


...

Категория - Здраве и безопасност при работа


...

Категория - Българско списание за обществено здраве 2009


...

Категория - Българско списание за обществено здраве 2009


...

Категория - Българско списание за обществено здраве 2009


...

Категория - Българско списание за обществено здраве 2009


...

Категория - Българско списание за обществено здраве 2009


...

Категория - Българско списание за обществено здраве 2009


...

Категория - Българско списание за обществено здраве 2010


...

Категория - Българско списание за обществено здраве 2010


...

Категория - Българско списание за обществено здраве 2010


...

Категория - Българско списание за обществено здраве 2010


...

Категория - Българско списание за обществено здраве 2011


...

Категория - Българско списание за обществено здраве 2012


...

Категория - Българско списание за обществено здраве 2012


...

Категория - Българско списание за обществено здраве 2013


...

Категория - Българско списание за обществено здраве 2013


...

Категория - Българско списание за обществено здраве 2013


...

Категория - Българско списание за обществено здраве 2013


...

Категория - Българско списание за обществено здраве 2014


...

Категория - Българско списание за обществено здраве 2014


...

Категория - Българско списание за обществено здраве 2014


...

Категория - Българско списание за обществено здраве 2014


...

Категория - Българско списание за обществено здраве 2015


...

Категория - Българско списание за обществено здраве 2015


...

Категория - Българско списание за обществено здраве 2015


...

Категория - Българско списание за обществено здраве 2015


...

Категория - Българско списание за обществено здраве 2015


...

Категория - Българско списание за обществено здраве 2016


...

Категория - Българско списание за обществено здраве 2016


...

Категория - Българско списание за обществено здраве 2016


...

Категория - Българско списание за обществено здраве 2016


...

Категория - Българско списание за обществено здраве 2017


...

Категория - Българско списание за обществено здраве 2017


...

Категория - Българско списание за обществено здраве 2017


...

Категория - Българско списание за обществено здраве 2017


...

Категория - Българско списание за обществено здраве 2018


...

Категория - Българско списание за обществено здраве 2018


...

Категория - Българско списание за обществено здраве 2018


...

Категория - Българско списание за обществено здраве 2018


...

Категория - Българско списание за обществено здраве 2019


...

Категория - Българско списание за обществено здраве 2019


...

Категория - Българско списание за обществено здраве 2019


...

Категория - Българско списание за обществено здраве 2020


...

Категория - Българско списание за обществено здраве 2020


...

Категория - Българско списание за обществено здраве 2020


...

Категория - Българско списание за обществено здраве 2020


...

No 1/2021(бг/en)

Автор: НЦОЗА

Категория - Българско списание за обществено здраве 2021


...

Категория - Други издания...

Категория - Здравно-информационни материали


...

Категория - Здравно-информационни материали


...

Категория - Здравно-информационни материали


...

Категория - Здравно-информационни материали


...

Категория - Здравно-информационни материали


...

Категория - Здравно-информационни материали


...

Категория - Здравно-информационни материали...

Категория - Здравно-информационни материали


...

Covid-19 и употребата на психоактивни вещества

Автор: Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите http://sofiamca.org/

Категория - Здравно-информационни материали


...

Телефони за услуги и сигнали

Автор: Университетски аварийно-спасителен отряд

Категория - Здравно-информационни материали


...

Категория - Здравно-информационни материали...

Категория - Здравно-информационни материали...

Може ли COVID-19 да се предава чрез климатични системи

Автор: Prof.BenedettaAllegranzi, MD, DTM, H, WHO

Категория - Здравно-информационни материали


...

Категория - Здравно-информационни материали


...

СЗО организира уебинар на колаборативната мрежа по здраве при работа

Автор: НЦОЗА, Колабориращ център на СЗО по здраве при работа

Категория - Здравно-информационни материали


...

Информация от уебинар, организиран от СЗО и посветен на пандемията COVID-19

Автор: Колабориращ център на СЗО по здраве при работа, НЦОЗА

Категория - Здравно-информационни материали


...

COVID-19 Справяне със стреса

Автор: WHO Western Pacific Region / Превод и адаптация от НЦОЗА, Колабориращ център на СЗО по здраве при работа

Категория - Здравно-информационни материали


...

Подготовка за COVID-19 във вашето здравно заведение

Автор: WHO Western Pacific Region / Превод и адаптация от НЦОЗА, Колабориращ център на СЗО по здраве при работа

Категория - Здравно-информационни материали


...

Управление на потока на пациенти, съмнителни или потвърдени с коронавирус COVID-19

Автор: WHO Western Pacific Region / Превод и адаптация от НЦОЗА, Колабориращ център на СЗО по здраве при работа

Категория - Здравно-информационни материали


...

Предпазване от COVID-19 при работа

Автор: WHO Western Pacific Region / Превод и адаптация от НЦОЗА, Колабориращ център на СЗО по здраве при работа

Категория - Здравно-информационни материали


...

Общуване с пациенти със съмнение или потвърден COVID-19

Автор: WHO Western Pacific Region / Превод и адаптация от НЦОЗА, Колабориращ център на СЗО по здраве при работа

Категория - Здравно-информационни материали


...

COVID-19 Моите 5 правила за хигиена на ръцете

Автор: WHO Western Pacific Region / Превод и адаптация от НЦОЗА, Колабориращ център на СЗО по здраве при работа

Категория - Здравно-информационни материали


...

Категория - Здравно-информационни материали


...

Категория - Здравно-информационни материали


...

Категория - Здравно-информационни материали


...

Информационен лист за COVID-19

Автор: WHO Western Pacific Region / Превод и адаптация от НЦОЗА, Колабориращ център на СЗО по здраве при работа

Категория - Здравно-информационни материали


...

Категория - Здравно-информационни материали


...

Категория - Здравно-информационни материали...

Категория - Здравно-информационни материали


...

No 2/2021(бг/en)

Автор: НЦОЗА

Категория - Българско списание за обществено здраве 2021


...

Категория - Доклади и анализи


...

Категория - Доклади и анализи...

Какво ще спечелите, ако спрете да пушите

Автор: МЗ, НЦОЗА

Категория - Здравно-информационни материали


...

Хипертонията - причини и профилактика

Автор: МЗ, НЦОЗА

Категория - Здравно-информационни материали


...

Категория - Здравно-информационни материали


...

Пирамида на физическата активност

Автор: НЦОЗА

Категория - Здравно-информационни материали


...

Категория - Ръководства


...

Категория - Ръководства...

Категория - Здравно-информационни материали


...

Категория - Здравно-информационни материали


...

Категория - Здравно-информационни материали


...

Категория - Здравно-информационни материали


...

Категория - Здравно-информационни материали


...

Категория - Здравно-информационни материали


...

No 3/2021 (бг/en)

Автор: НЦОЗА

Категория - Българско списание за обществено здраве 2021


...

Категория - Други издания


...

Категория - Българско списание за обществено здраве 2019...

No 4/2021 (бг/en)

Автор: НЦОЗА

Категория - Българско списание за обществено здраве 2021...

Категория - Здравно-информационни материали


...

Категория - Здравно-информационни материали


...

Суплемент към No 4/2021 (бг/en)

Автор: НЦОЗА

Категория - Българско списание за обществено здраве 2021


...

Категория - Здраве и безопасност при работа


...

No 1/2022 (бг/en)

Автор: НЦОЗА

Категория - Българско списание за обществено здраве 2022


...

No 2/2022 (бг/en)

Автор: НЦОЗА

Категория - Българско списание за обществено здраве 2022


...

No 2/2022 - специално издание (бг/en)

Автор: НЦОЗА

Категория - Българско списание за обществено здраве 2022


...

Категория - Здравно-информационни материали


...

No 3/2022 (бг/en)

Автор: НЦОЗА

Категория - Българско списание за обществено здраве 2022


...

No 4/2022 (бг/en)

Автор: НЦОЗА

Категория - Българско списание за обществено здраве 2022


...

Категория - Ръководства


...

Категория - Ръководства


...

Категория - Здравно-информационни материали


...

Категория - Здравно-информационни материали


...

Категория - Здраве и безопасност при работа


...

Ръководство за психо-социална подкрепа на бежанци

Автор: проф. д-р Христо Хинков, гл. ас. д-р Захари Зарков, гл. ас. д-р Владимир Наков, гл. ас. д-р Румяна Динолова, д-р Цвета Райчева, Александрина Алексова, Кремена Йонева, Валентина Христакева, Димитър Германов

Категория - Ръководства


...

No 1/2023 (бг/en)

Автор: НЦОЗА

Категория - Българско списание за обществено здраве 2023


...

Брошура - Седмица на здравето

Автор: НЦОЗА

Категория - Здравно-информационни материали


...

Седмица на здравето - Кърмене

Автор: НЦОЗА

Категория - Здравно-информационни материали


...

Категория - Ръководства


...

No 2/2023 (бг/en)

Автор: НЦОЗА

Категория - Българско списание за обществено здраве 2023


...

Суплемент към No 2/2023 (бг/en)

Автор: НЦОЗА

Категория - Българско списание за обществено здраве 2023...

Категория - Доклади и анализи...

No 3/2023 (бг/en)

Автор: НЦОЗА

Категория - Българско списание за обществено здраве 2023


...

Категория - Други издания


...

Разпознаване и превенция на синдрома на професионално прегаряне

Автор: гл. ас. д-р Захари Зарков, дм, доц. д-р Владимир Наков, дм, гл. ас. д-р Румяна Динолова, дм, д-р Цвета Райчева, Валентина Маринова, дп, Александрина Алексова, Кремена Йонева, Светлана Димитрова, дп

Категория - Ръководства


...

No 4/2023 (бг/en)

Автор: НЦОЗА

Категория - Българско списание за обществено здраве 2023


...

Категория - Здраве и безопасност при работа


...

No 1/2024 (бг/en)

Автор: НЦОЗА

Категория - Българско списание за обществено здраве 2024


...

Категория - Здравно-информационни материали


...

Категория - Здравно-информационни материали


Докладът на ЕПА постигна широк обществен отзвук

Докладът на Европейската психиатрична асоциация (ЕПА) за психиатричното обслужване в България беше представен преди дни на кръгла маса в Народното събрание, организирана от НЦОЗА под патронажа на Комисията по здравеопазване. Той съдържа оценка и прави препоръки за подобряване на психичноздравните услуги в страната ни. Д-р Даниела Дариткова, председател на Комисията по здравеопазването, посочи на кръглата маса, че психиатричната помощ в България се нуждае от организационно и финансово укрепване, а решаването на натрупаните проблеми може …

Категория - Актуално


СЗО публикува доклад за състоянието на пътната безопасност в света

Световната здравна организация (СЗО) публикува Четвъртия глобален доклад за състоянието на пътната безопасност в света – 2018 г. Информацията за България се събира, анализира и предоставя на СЗО от експерти на МЗ, НЦОЗА, МВР, ДОККПБДП, МТТС, НСИ и АПИ, като Националният център по обществено здраве и анализи е водещата институция в подготовката на данните за страната ни. Четвъртият глобален доклад отчита известно стабилизиране на показателите за смъртност от пътнотранспортни произшествия благодарение на ефективните мерки, които се прилагат …

Категория - Актуално


НЦОЗА е партньор в Национална научна програма „Околна среда"

НЦОЗА е сред институциите партньори на Национална научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия” (2018-2023 г.) Основната цел на Програмата е провеждането на фундаментални и приложни научни изследвания за осигуряване на устойчива, благоприятна и по-безопасна среда на живот за населението на Република България. Сред очакваните резултати са изграждането на системи за прогнозиране на неблагоприятни и катастрофални явления;  формулиране на стратегически мерки за редукция …

Категория - Актуално


НЦОЗА се включи в управлението на EuroHealthNet

Проф. Пламен Димитров, зам.-директор на НЦОЗА, беше избран за член на Изпълнителния съвет на EuroHealthNet, който е управляващ орган на организацията. Той е утвърден от Генералния съвет на организацията на форум в Мадрид в началото на м. юни 2019 г.  Проф. П. Димитров стана член на Изпълнителния съвет само година след като Националният център по обществено здраве и анализи официално беше приет за член на организацията, което е признание за приноса на институцията в сферата на общественото здраве. EuroHealthNet е партньорство с нестопанска цел на организации, …

Категория - Актуално


НЦОЗА е координатор за България на JAHEE

През 2018 г. стартира новото Европейско съвместно действие за здравни неравенства (JAHE  – Joint Action on Health Equity in Europe) в рамките на Третата здравна програма на ЕС за периода 2014-2020 г. В JAHEE се включват общо 25 европейски държави: Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Естония, Испания, Италия, Кипър, Литва, Обединеното кралство, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Финландия, Франция, Холандия, Хърватия, Чехия, Швеция, Босна и Херцеговина, Норвегия и Сърбия. 22 от тях са членки на ЕС. НЦОЗА е координиращата организация за България с поет ангажимент …

Категория - Актуално


Иновативно партньорство за действия срещу рака

Kоординатор: проф. д-р П. Димитров,дм тел: (359 2) 8056 420, e-mail: p.dimitrov@ncpha.government.bg Съвместното действие в рамките на Иновативното партньорство за действия срещу рака (iPAAC) стартира на 1 април 2018 година и ще продължи три години. IPAACJA се финансира чрез Третата здравна програма на Европейския съюз (2014-2020 година). Съвместното действие е координирано от Националния институт по обществено здраве в Словения (NIJZ), като обединява 44 партньори от 24 европейски страни. Основната цел на iPAAC е да разработи иновативни подходи при контрола на онкологичните …

Категория - Актуално


В България липсва мобилна психичноздравна грижа

Проектът RECOVER-E ще изследва нейните предимства Мобилната психичноздравна грижа е едно от липсващите звена в системата на психичноздравните грижи в България. Около тази теза се обединиха психиатри, клинични психолози, представители от неправителствения сектор на дискусия, свързана с проекта RECOVER-E в София, която се състоя на 30.10.2019 г. RECOVER-E е проект за мащабно приложение на психичноздравни грижи, базирани в общността, за хора с тежки психични заболявания. „Основната цел на RECOVER-E е да подкрепи въвеждането на модел за предоставяне на услуги в общността …

Категория - Актуално


Проведе се работна среща в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести (ХНБ) 2014-2020

На 15 ноември 2019 г. се проведе ежегодната работна среща на координаторите на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести (ХНБ) 2014-2020 г. На нея присъстваха директорът на НЦОЗА доц. Христо Хинков, зам.-директорът проф. Пламен Димитров, който е и национален координатор на програмата. Участие взеха представители на Министерство на здравеопазването и Националния програмен съвет, както и координаторите на програмата от 28-те области на страната. В отчетния доклад бяха представени дейностите, извършени в рамките на програмата …

Категория - Актуално


НЦОЗА проведе обучение на експерти от кабинетите за отказване от тютюнопушене

На 28 и 29 ноември 2019 г. НЦОЗА проведе обучителен семинар „Здравни аспекти на новите тютюневи изделия (електронни цигари и електронагреваеми тютюневи изделия)“ в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г. На обучението присъстваха консултантите от кабинетите за отказване от тютюнопушенето при РЗИ от 28-те области на страната, както и националните координатори на програмата. Събитието уважи и зам.-министърът на здравеопазването Светлана Йорданова. На семинара експерти от НЦОЗА представиха презентации, …

Категория - Актуално


Съобщение за предстоящ курс за обучение на ръководители на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти

Съобщение за предстоящ курс за обучение на ръководители на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти През 2020 г. в Националния център по обществено здраве и анализи ще се проведе курс за обучение на ръководители на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди, по програма, утвърдена от министъра на здравеопазването. Курсът ще се проведе съгласно чл. 4, ал. 1, т. 8 от Наредба № 2 на МЗ от 20.06.2012 г. за условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими …

Категория - Актуално


Съобщение за отмяна на курс

Уведомяваме ви, че следните курсове се отлагат за неопределено време: Код: 2.4.2.1.  "Мотивационно интервю" Код: 2.4.2.7.  "Обучение на хора, които пряко участват в осъществяването на програма за психосоциална рехабилитация за получаване на професионална квалификация „сътрудник социални дейности" Код: 2.4.2.8.  "Обучение на професионалисти за работа с рискови групи" Код: 2.4.2.9.  "Скрининг, ранни и кратки интервенции" Код: 2.4.2.11. "Диатностициране и лечение на коморбидни състояния" Постъпилите …

Категория - Актуално


Съобщение за предстоящ курс

На 14 април 2020 г. в НЦОЗА ще се проведе курс 2.2.4.2.  от Учебната програма на НЦОЗА с тема "Основи на Нутригенетиката и нутригеномиката. Законодателство. Насоки на приложение". Ще бъдат засегнати теми, касаещи персонализираното хранене, приложение на генетичните тестове в практиката на нутрициолози и диетолози, има ли законова рамка, която обособява валидността и приложимостта на нутригенетичните тестове. Нутригенетиката и нутригеномиката в контекста на процеса на стареенето. Добре дошли са всички специалисти в областта на науката …

Категория - Актуално


Съобщение за предстоящ курс

На 23 март 2020 г. в Национален център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА), гр. София ще се проведе обучителен курс 2.2.4.1. от Учебната програма на НЦОЗА с тема ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ – НОВОСТИ В ЗАКОНО­ДА­ТЕЛ­СТВО­ТО И АНАЛИ­ТИЧ­НИТЕ ПPАК­ТИКИ, чиято основна тема ще бъдат нововъведенията в зако­но­да­тел­ство­то и методите за анализ на генномодифицирани организми (ГМО). Аудиторията, към която е пред­наз­начен курса, са експерти и ана­ли­тични специалисти, работещи в областта на контрола, без­опаст­ността …

Категория - Актуално


Коронавирус 2019-nCov в МКБ 10

СЗО въвежда нов код U07.1 за отчитане на новият коронавирус в МКБ 10: U07.1  COVID-19 При необходимост от идентифициране на пневмония или други прояви, използвайте допълнителен код. Не включва: Коронавирусна инфекция, неуточнена (B34.2)                         Коронавирус като причина за болести, класифицирани другаде (B97.2)                        Тежък остър респираторен синдром [ТОРС], неуточнен (U04.9) За повече информация, предоставяме следния уебсайт за онлайн версия на МКБ 10: https://icd.who.int/browse10/2019/en#/U00-U49 

Категория - Актуално


Представят последния доклад на The Lancet за климатичните промени и човешкото здраве

Последният доклад на сп. The Lancet („Лансет”) за неблагоприятните последици от климатичните промени върху човешкото здраве ще бъде представен на работна среща „Обратно броене”, организирана съвместно от НЦОЗА, българския офис на СЗО и БЧК. The Lancet е едно от най-известните, стари и авторитетни общи списания по медицина. Работната среща в София ще се проведе на 28 февруари 2020 г. Докладът „Да гарантираме, че здравето на детето, родено днес, няма да зависи от променящия се климат“ ще бъде презентиран от проф. Мария Нилсън от Университет Умео, …

Категория - Актуално


"Като всички нас"

Информационната кампания „Като всички нас“ има за цел да информира обществото за редките болести, като отговори на най-често задаваните въпроси и разкаже личните истории на хора, засегнати от тях. Какво са редките болести? Това са заболявания, които засягат по-малко от 1 на 2 000 души. Смята се, че около 6% от българите страдат от редки болести. С напредването на медицината и иновативните технологии, значително се увеличават възможностите за ранна диагноза и лечение на хората, засегнати от редки болести, което им помага да водят пълноценен живот, …

Категория - Актуално


НЦОЗА временно прекратява обученията

Считано от 9 март 2020 г. НЦОЗА прекратява провеждането на обучения за срок, не по-кратък от един месец. Актуализираните дати за провеждането на обучителни курсове ще бъдат допълнително съобщени.

Категория - Актуално


СЗО въвежда нови кодове от за отчитане на COVID-19 в МКБ 10

СЗО въвежда нови кодове за отчитане на COVID-19 в МКБ 10 U07.1 COVID-19, идентифициран вирус   Използвайте този код, когато COVID-19 е потвърден чрез лабораторно изследване, независимо от тежестта на клиничните признаци или симптоми. При необходимост от идентифициране на пневмония или други прояви, използвайте допълнителен код.   Не включва: коронавирусна инфекция, неуточнена локализация (B34.2) коронавирус като причина за болести, класифицирани другаде (B97.2) Тежък остър респираторен синдром [SARS], неуточнен (U04.9) U07.2 COVID-19, неидентифициран вирус   COVID-19 БДУ …

Категория - Актуално


Важна информация относно COVID-19

Няма връзка между електромагнитните полета и коронавируса   Съвети за хранене на възрастни по време на пандемията COVID-19 (информационен материал)    Съвети за хранене на възрастни по време на COVID-19 (информационен флаер)    Безопасността на храната е работа на всеки!    Завръщане на работа след поетапно отпадане на мерки за предотвратяване заразяването с COVID-19    Международни насоки за удостоверяване и класифициране (кодиране) на COVID-19 като причина за смърт    Препоръки към държавите членки за подобряване на хигиената …

Категория - Актуално


НЦОЗА препоръчва кореспонденцията да се извършва чрез Системата за сигурно електронно връчване

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, в Националния център за обществено здраве и анализи е създадена организация и на интернет страницата на Центъра (раздел „Контакти”), където е публикувана информация за възможностите за водене на електронна кореспонденция с НЦОЗА, която може да използвате. Препоръчваме на гражданите …

Категория - Актуално


Ръководство за лечение на непълнолетни с разстройства, свързани с употребата на наркотици

През месец март 2020 г. беше публикувано "Ръководство за лечение на непълнолетни с разстройства, свързани с употребата на наркотици" на Федон Калотеракис, зам.-директор на KETHEA и председател на Световната федерация на терапевтичните общности (WFTC). В документа се посочват стандартите за качество за развитието на услуги за лечение на разстройства, свързани с употребата на наркотици, различните модели на лечение на подрастващите, сред които поведенческа терапия, индивидуално и групово консултиране, семейни интервенции и др. Приложени са също …

Категория - Актуално


Отбелязваме Международния ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици

26 юни е обявен за Международен ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици от Генералната асамблея на ООН през 1987 г. като израз на решимостта да се засилят действията и сътрудничеството за постигане на международно общество, свободно от злоупотребата с наркотици. Тази година мотото на Световния ден е „По-добри знания за по-добри грижи“, тъй като се отчита, че напоследък информационното пространство е „заразено” с различни видове дезинформация. UNODC (Службата на ООН по наркотиците и престъпността) насърчава отделните …

Категория - Актуално


Световната седмица на кърменето - 1 до 7 август 2020 г.

От 1 до 7 август 2020 г. за 28-ти пореден път се отбелязва Световната седмица на кърменето – глобална инициатива за насърчаване, подкрепа и защита на кърменето. Мотото на световната кампания през тази година е: „Подкрепяме кърменето за по-здрава планета“ и отразява фокуса на кампанията – въздействието на храненето на бебетата върху околната среда и изменението на климата и върху необходимостта от защита, насърчаване и подкрепа на кърменето за здравето на планетата и нейните хора. Темата е съобразена със съответната тематичната зона …

Категория - Актуално


Работна среща обсъди резултатите на Националната програма за превенция на ХНБ (2014-2020)

Ежегодната работна среща на регионалните координатори на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести (ХНБ) 2014-2020 г. се проведе на 11 септември 2020 г. На нея бяха обсъдени резултатите в развитието на Програмата. Присъстваха директорът на НЦОЗА доц. Христо Хинков, зам.-директорът проф. Пламен Димитров, който е и национален координатор на Програмата. Участие взеха представители на Министерство на здравеопазването и Националния програмен съвет, както и координаторите на програмата от 28-те области на страната. В отчетния …

Категория - Актуално


НЦОЗА обучи консултанти от РЗИ, работещи за отказването от тютюнопушене

НЦОЗА проведе обучителен семинар на консултанти от кабинетите за отказване от тютюно­пушенето към РЗИ (24-25 септември). Двудневното обучение беше свързано с темата за новите рискове от тютюно­пушенето с оглед пандемията от SARS-CoV-2 и изискванията към консул­тациите за отказване, които те поставят. Експерти от НЦОЗА представиха презентации, посветени на здравните аспекти на употребата на така наречените „нови тютюневи изделия”, изискващи загряване, и електронни цигари. Беше обърнато внимание на актуалните специфики и на основните етапи …

Категория - Актуално


Право на отговор

Във връзка с отворено писмо на г-жа Пенка Георгиева, председател на Пациентски организации "Заедно с теб" , адресирано до министъра на здравеопазването, в което са отправени критики към НЦОЗА и искания за оставка на директора, публикуваме официалния отговор на НЦОЗА, който е изпратен до г-жа П. Георгиева с копие до министъра на здравеопазването. Уважаема госпожо Георгиева, Оценяваме патоса на Вашето писмо до министъра на здравеопазването проф. Костадин Ангелов, в което „питате вие, пациентите и лекари от всички сфери на здравеопазването”. …

Категория - Актуално


Форум обсъди превенцията на употребата на наркотични вещества

Четиринадесетото издание на Национална конференция по проблемите на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества се проведе в Разград (30.09–2.10.2020 г.). На нея беше представена за пръв път Националната стратегия за борба с наркотиците (2020–2024), приета от МС през юли тази година. Участие в събитието взеха зам.-министърът на здравеопазването Светлана Йорданова, кметът на община Разград Денчо Бояджиев, както и експерти от НЦОЗА, сред които директорът на дирекция „Психично здраве и превенция на зависимостите” д-р Захари …

Категория - Актуално


Мотивите за поисканата оставка на директора на НЦОЗА са лични

Директорът на НЦОЗА доц. Христо Хинков коментира в интервю за Българското национално радио всички аспекти на писмото на Пенка Георгиева от „Заедно с теб”, в което тя преди няколко дни поиска неговата оставка. Доц. Хинков посочи, че причината пациентска организация да прави негативни оценки на Националния център за обществено здраве и анализи, който не се занимава с пациенти, както и да иска оставка на директора, е лична. Мотивите са свързани с факта, че неотдавна не е продължен трудовият договор на близък на г-жа Георгиева след 6-месечния …

Категория - Актуално


Проф. Веселка Дулева наградена за цялостен принос от „Достъп до добра храна - 2020"

Проф. Веселка Дулева, началник на отдел „Храни и хранене” в НЦОЗА и национален консултант по хранене и диететика към МЗ, беше отличена за цялостен принос при връчването на годишните награди „Достъп до добра храна - 2020”. Проф. Дулева активно участва в разработването на националната хранителна политика и нормативна база, свързана с храните и храненето на населението в България. Тя има богат изследователски и преподавателски опит, повече от 100 научни публикации и над 150 участия в научни форуми у нас и в чужбина, лектор и ръководител е на …

Категория - Актуално


ESPAD: Пиенето и пушенето сред тийнейджърите намаляват

ESPAD: Пиенето и пушенето сред тийнейджърите намаляват. Рисковата употреба на канабис и новите поведения на зависимост будят загриженост. Употребата на цигари и алкохол сред 15-16-годишните ученици показва тенденция към намаляване, но потенциално рисковата употреба на канабис и предизвикателствата, които поставят новите поведения на зависимост, предизвикват загриженост. Това са изводите от данните в новия доклад на Европейския училищен изследователски проект за алкохол и други наркотици (ESPAD), представени днес. Проучването, осъществено в партньорство …

Категория - Актуално


30 проекта на ученици номинирани в конкурса „Посланици на здравето"

30 проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са номинирани в XI-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”, за учебната 2019/2020 г. Конкурсът се организира в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г. по инициатива на Министерството на здравеопазването в партньорство Министерство на образованието и науката, Министерство на културата, Министерство на младежта и спорта, Министерство на околната среда и водите, Офиса на СЗО в България и Българския младежки Червен …

Категория - Актуално


Представят доклада на „Лансет" 2020 за климатичните промени и човешкото здраве

120 водещи световни експерти от 35 академични институции и агенции на ООН са изследвали повече от 40 индикатора в тазгодишния доклад на сп. „Лансет“, посветен на климатичните промени и човешкото здраве. Той изследва най-новия глобален здравен профил на изменението на климата в контекста на безпрецедентни условия и предизвикателства, свързани с пандемия от Covid-19. Новият доклад ще бъде представен в рамките на онлайн работна среща на 16.12.2020 г. и в България с участието и на международни експерти. Събитието е организирано съвместно от МЗ, НЦОЗА, …

Категория - Актуално


21 проекта наградени в конкурса за плакат: „Да говорим открито за последствията от тютюна"

21 проекта на ученици и студенти от цялата страна са наградени в първото издание на Националния конкурс за плакат: „Да говорим открито за последствията от тютюна! (Speak Out. #TobaccoExposed), посветен на превенцията на тютюневата зависимост, съобщиха от Министерството на здравеопазването. Конкурсът е организиран в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г. от МЗ в партньорство с Регионалния офис на СЗО в България, Българския младежки червен кръст, Националния център по обществено здраве и анализи, Коалиция …

Категория - Актуално


Терапевтични подходи и алгоритъм за лечение на пациенти с коморбидност

Ново издание на НЦОЗА „Терапевтични подходи и алгоритъм за лечение на пациенти с коморбидност“ с авторски колектив под научното ръководство на д-р Захари Зарков разглежда проблема за коморбидност/двойна диагноза при пациенти, употребяващи психоактивни вещества, които имат и психични разстройства. Психиатричната коморбидност представлява сериозен терапевтичен проблем и е предизвикателство пред организацията на лечебната система. Коморбидността при хората с разстройства, свързани с употребата на вещества, повишава трудностите при …

Категория - Актуално


Предозирането с витамини е опасно за здравето

В. „24 часа” Няма съмнение колко са важни витамините и минералите за правилното функциониране на всички органи в човешкото тяло. Дори и напълно здрави, хората прибягват до прием на хранителни добавки, за да подпомагат имунната си система, особено през по-студените месеци. Прекомерният им прием обаче може да е опасен за здравето, предупреждават специалистите. „Здравият човек не се нуждае от допълнителен прием на витамини под формата на хранителни добавки. Достатъчно е да се храни балансирано и адекватно. Да има нормална за възрастта си …

Категория - В медиите


96% от българите се смятат за психично здрави

В. „Труд” Близо 96% от пълнолетните българи смятат, че са психично здрави. От тях 19% определят състоянието си като „добро”, като „много добро” – 36% и като „отлично” – 40%. Данните са от проведено национално представително емидемиологично изследване на болестността от чести психични болести у нас на Националния център по обществено здраве и анализи. Цялата информация можете да прочетете тук

Категория - В медиите


3,4% от пълнолетните българи са засегнати от депресия

bTV радио От чести психични разстройства страдат повече от 20% от населението на света. У нас около 3,4% от хората над 18 години са засегнати от депресия. Това показва второто национално представително епидемиологично проучване на честите психични разстройства в България – ЕПИБУЛ 2, проведено от Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА). Рискът да се развие тревожност или депресия при възрастовата група 18-36 години е около 3 пъти по-голям в сравнение с хората над 65-годишна възраст от българската популация, уточнява д-р Захари Зарков …

Категория - В медиите


Българите избягват срещи с психиатър

bTV радио Българите се страхуват да потърсят помощ от психиатър заради много и различни опасения, предубеждения и страхове, сочат различни проучвания, каза д-р Захари Зарков, началник на отдел „Психично здраве” в НЦОЗА. Едно от опасенията е, че лекарят ще предпише силни лекарства, към които се привиква и никога не могат да бъдат спрени. Истината е, че лекарствата против депресия не водят към привикване, без значение от продължителността на лечението, уточни д-р Зарков. Цялата информация можете да прочетете тук.

Категория - В медиите


Най-честата диагноза в центровете за психично здраве са пациенти с шизофрения

Агенция „Фокус” Интервю на д-р Владимир Наков от отдел „Психично здраве” на НЦОЗА за най-честите психични разстройства на пациентите, които се обръщат към центровете за психично здраве, за предстоящото създаване на регистър за психичноболните и как той трябва да бъде регламентиран законодателно. Цялото интервю можете да прочетете тук

Категория - В медиите


Самотници в риск

Нова ТВ, „Темата на Нова” Съществува ли система от грижи извън психиатричните болници за психичноболните хора, когато те са без семейство, самотни и безпомощни. Успяват ли държавните институции да координират грижите, които се предоставят на пациентите с тежки психични заболявания. В поредния си брой „Темата на Нова” търси отговори на този кръг въпроси. В предаването участва и доц. Христо Хинков, директор на НЦОЗА. Цялото предаване можете да гледате тук.

Категория - В медиите


Заболеваемостта от чести психични разстройства намалява

bTV Радио Актуалните данни от ново епидемиологично проучване за разпространението на честите психични разстройства показва, че 14,5% от българите в някакъв период от живота си страдат от тях, каза в интервю за bTV Радио д-р Захари Зарков, началник на отдел „Психично здраве” в НЦОЗА. Той добави, че преди 15 години този процент е бил 19%. Жените страдат 2-3 пъти по-често от мъжете от тревожност и депресия и търсят 3,5 пъти по-често помощ от специалист. Зад т.нар. убийства от страст или ревност стоят много други неща – ревностова параноя или разстройство …

Категория - В медиите


За ползите и вредите от ГМО

ТВ СКАТ, „Здравословно” Разговор с проф. Цвета Георгиева, началник на Националната референтна лаборатория по ГМО в Националния център по обществено здраве и анализи за генномодифицираните организми и тяхното приложение в земеделието, фармацията, хранителнителната индустрия. Какви са законовите рамки в Европа и в България, които регулират производството и употребата на ГМО. Цялото предаване можете да гледате тук

Категория - В медиите


Всяка кутия цигари с данък „здраве"?

Нова телевизия Всяка кутия цигари с данък „здраве”, предлага управителят на НЗОК д-р Дечо Дечев. За последните 7 години хората, отказали цигарите, са 1 % от пушачите. „Въпреки че сме на челните места в Европа ние все пак на национално ниво имаме задържане на този процес”, каза проф. Пламен Димитров, заместник-директор на Националния център по обществено здраве и анализи. Целия репортаж можете да видите тук

Категория - В медиите


Стресът удря мозъка, сърцето, имунитета

В. „24 часа” Когато стресът е хроничен, става фактор и за психични разстройства. В ежедневието наричаме стрес всяко „неудобство”, което ни причинява страдание и поставя на изпитание търпението да го понесем , без да разрушим емоционалната си стабилност. Така го приближаваме до научното понятие за хроничен стрес – патологично състояние, за разлика от острия стрес с неговите хормонални реакции, които ни помагат да оцеляваме при външни и вътрешни заплахи. Този механизъм е жизненоважен за оцеляването на човека. Превръща се в разрушителен, …

Категория - В медиите


Психиатричната стигма се шири и сред професионалистите

БНР, „Хоризонт до обед” Психиатричната стигма пречи, тя се шири и сред психиатрите, каза за „Хоризонт” доц. Христо Хинков, директор на НЦОЗА. „Не толкова разкриването на дневни центрове за хора с психични разстройства, колкото интегрирането на психиатричната помощ в общата медицина, болничната“, коментира той и уточни, че много трудно се разкриват психиатрични заведения към многопрофилните болници, „а това е начинът да се преодолее тази институционалност на нашата психиатрия, представена предимно от големи болници от приютен …

Категория - В медиите


Журналисти и експерти обсъдиха теми, свързани с психиатричната стигма

Темите, свързани с психиатричната стигма, с разпространението на честите психични заболявания и самоубийствата обсъдиха експерти от отдел „Психично здраве”, директорът на НЦОЗА доц. Христо Хинков и журналисти на семинар в Долна Баня на 8-9.02.2019 г. Дебатите породиха редица въпроси, свързани с лекарската и журналистическата етика, както и с различни проблеми на психиатричната помощ в България. Можете да се запознаете с част от публикациите: clinica.bg тук и тук, news.bg тук, redmedia.bg тук и тук в. „Дума” тук

Категория - В медиите


Учителите страдат от все повече заболявания

bTV, Новини С натрупването на трудов стаж педагозите страдат от все повече заболявания. Затова от браншовия синдикат настояват за Национална програма за рехабилитация на учителите. Повече от половината от българските учители определят работата си като стресова, сочи изследване на Националния център по обществено здраве и анализи. Голяма част от тях страдат от нарушения на съня, главоболие и висока тревожност. Целия репортаж можете да гледате тук

Категория - В медиите


Доц. Христо Хинков: психичните разстройства са по-чести сред мигрантите

redmedia.bg Преди дни НЦОЗА организира семинар за журналисти на тема „Извори и измерения на психиатричната стигма“. Сред дискутираните теми бяха честите психични разстройства в България, стигмата спрямо засегнатите и етиката на говорене за психичните проблеми, човешките права на психично болните. Какво е отражението на глобализацията върху психичното здраве? Как ни влияят новите технологии и социалните мрежи? И как заиграването с расизма и даването на повече права на едни групи хора за сметка на други се отразява на психиката ни? Отговор …

Категория - В медиите


Толерантно ли е българското общество към насилието

bTV радио, „Важното, казано на глас” Разговор в студиото с д-р Румяна Динолова от НЦОЗА по повод актуалната обществена дискусия за насилието като елемент от възпитанието на децата. „Обществото ни все още е до голяма степен толерантно към насилието – над деца, над жени. Жертвите на насилие в детството са много по склонни в зряла възраст или да се превърнат в насилници, или самите да станат жертва на насилие”, каза д-р Динолова. Цялото интервю можете да чуете тук

Категория - В медиите


В златната среда сме по психично здраве

clinica.bg „Трябва да се знае, че ако човек с психично разстройство изглежда възбуден, то много често той самият изпитва страх. И една от причините да бъде агресивен, е именно тази. Това е защитна реакция. Трябва да знаете това, за да проявите разбиране. Българите се страхуват от лица с психични разстройства, но има здрави, които са много по-опасни. Например шофьори, които си организират гонки в града и могат да навредят на много хора в сравнение с един човек, който си говори сам в трамвая. Злото е много по-разпространено сред нормалните”, каза доц. …

Категория - В медиите


Тъгуването по любовта над 6 месеца става болест

clinica.bg Любовта е най-висшето човешко чувство. Какво казва медицинската наука или в частност психиатрията за нея, може ли страданието по любовта да се превърне в болест и кога се случва това, попитахме д-р Румяна Динолова, психиатър от НЦОЗА. Цялото интервю можете да прочетете тук

Категория - В медиите


Здравословният живот предпазва и психиката

БНР, Радио София В България намаляват честите психични разстройства, мъжете посягат към алкохола, вместо да посетят психиатър, каза в студиото на БНР д-р Захари Зарков, началник на отдел „Психично здраве” в НЦОЗА. Тревожността се изразява в страх, безпокойство и разстроен сън. По данни от 2017 г. 1,8% от тревожните разстройства са паническите, 4,4% са специфичните фобии, а посттравматичните (преживяване на животозастрашаващо събитие) са 2,8%. "Българинът иска да се слави като Крали Марко, здрав и твърд като кремък. Трудно признава, че психиката …

Категория - В медиите


Намаляват тревожните разстройства, растат зависимостите

В. „24 часа” За 10-15 години честите психични разстройства сред българите са намалели, но са се увеличили зависимостите, показват данните от мащабно проучване на НЦОЗА, проведено по най-добрите световни стандарти. В същото време само един от петима с проблеми търси помощ от специалист. Злоупотребата с алкохол и наркотици се е покачила от 3,3% до 4,85%, сочи още проучването. Цялата информация можете да прочетете тук

Категория - В медиите


В риск ли е психичното здраве на българите?

Нова телевизия, „Събуди се” 14,5% от българите са страдали от психични разстройства в някакъв етап от живота си, показват данните на НЦОЗА. 8,4% от тях е делът на тревожните разстройства, 4,5% – на разстройствата на настроението, а 4,7% – на злоупотребата и зависимостта от алкохол и наркотици. И въпреки че психичните разстройства намаляват, зависимостите растат. Злоупотребата с алкохол и наркотици например се е увеличила от 3, 3 на 4,85 на сто. Въпреки че жените са по-емоционални, те търсят по-често помощ, каза в студиото на „Събуди се” д-р Захари …

Категория - В медиите


Микробиологичните качества на бутилираните води в България

ТВ СКАТ, „Здравословно” В България има над 225 минерални извора, каза в студиото на „Здравословно” д-р Весела Георгиева, началник на отдел „Микробиологични фактори” в НЦОЗА. Минералните води произхождат от по-голяма дълбочина в сравнение с изворните, които са по-млади води. Минералните се отличават също с по-висока температура и по-богат минерален състав. Тези два вида води нямат нищо общо с високо залегналите подпочвени води, до които например може да се стигне със сонда в двора, поясни още д-р Георгиева. При бутилирането им …

Категория - В медиите


Като лек за щастие трима купуват BMW, да се показват с него на смени

В. „24 часа” Едно от най-честите последствия от преживяно насилие в детството е отключване на психични разстройства, казва в интервю за в. „24 часа” д-р Румяна Динолова, главен експерт в отдел „Психично здраве” на НЦОЗА. Като общество плащаме висока, но невидима поради „отложеното плащане” цена за снизходителното отношение към пердаха като възпитателно средство в детството. Цялото интервю можете да прочетете тук

Категория - В медиите


Депресията убива волята с хормони

В. „24 часа” Тъгуването е нормална реакция на конкретна житейска ситуация и не бива да му се противопоставяме. Докато депресията е психично разстройство. Комбинация от продължителен стрес, натрупване на загуби, генетична предразположеност, казва в интервю за в. „24 часа” д-р Румяна Динолова от НЦОЗА. Цялото интервю можете да прочетете тук

Категория - В медиите


Eуфория издава манията

Clinica.bg 14.5% от българите са преживели някакъв вид психично разстройство, показват данните от проучване на НЦОЗА. Сред най-честите състояния са тревожните разстройства депресия и мания. Диагнози, чиито симптоми са на двата полюса. И ако за депресията се говори много, то маниите сякаш не са толкова известни. Какво е характерно за болестта, попитахме д-р Захари Зарков, началник на отдел „Психично здраве" в НЦОЗА. Цялата информация можете да прочетете тук

Категория - В медиите


Акриламид се появява при пържене и печене на картофи и зърнени храни

В. „24 часа” „Акриламидът е химично съединение, което се формира в богати на скорбяла храни, например картофи и зърнени култури, при пържене или печене на много висока температура. Образува се като реакция между свободните захари в храната, богата на скорбяла, когато взаимодейства с аминокиселината аспаргин”, обясни доц. Лалка Рангелова, специалист по хранене и диететика в НЦОЗА, пред „24 часа”. Хората могат да бъдат изложени на действието му, когато консумират преди всичко индустриално произведени храни, като хляб, чипс, пържени …

Категория - В медиите


Акриламид съдържа и неправилно сготвената храна

БНР, „Хоризонт до обед” Десет европейски потребителски организации изследваха проби от над 500 хранителни продукта, за които е известно, че могат да натрупват акриламид – вещество, за което се предполага, че е силен канцероген. „Акриламидът е органично съединение или химически замърсител, който се формира в богатите на скорбяла храни, като картофи и зърнени култури, при тяхното пържене или печене при температура над 120 градуса в условията на ниска влажност“, обясни пред БНР доц. Лалка Рангелова от НЦОЗА. „Той се образува в тези …

Категория - В медиите


Има ли канцерогени в детските храни

БНТ, Сутрешен блок „Можем да използваме добрите производствени практики вкъщи, когато си приготвяме храната, с цел да намалим нивата на акриалмид, които биха могли да се образуват. Например да не препичаме филийките до тъмнокафяво. Когато печем хляб, това да става на по-ниска температура и продължително време. Всеки хранителен продукт, който се произвежда и се продава в страната ни, има хасеп система – нейната цел е да контролира опасностите при производството на даден продукт и да ги премахва”, каза в Сутрешния блок на БНТ доц. Лалка Рангелова …

Категория - В медиите


Акриламид има и в препечени и препържени до кафяво домашни храни

В. „24 часа” Източник на веществото е и цигареният дим. Проучванията отчитат два пъти по-високи количества при пушачите, каза в интервю за в. „24 часа” доц. д-р Тери Врабчева от НЦОЗА. Всъщност винаги е имало акриламид в храните, просто не  сме знаели за него. Проучванията се правят сравнително отскоро, но в медицината и в науката за храненето винаги се е препоръчвало пърженето и печенето до кафява коричка да се избягва, защото може да увеличи риска от рак на стомаха например. Цялото интервю можете да прочетете тук

Категория - В медиите


Повишава се консумацията на плодове и зеленчуци

БНР, Хоризонт Има тенденция за повишаване на консумацията на плодове и зеленчуци и намаляване на сезонната разлика, заяви пред БНР проф. Веселка Дулева, началник на отдел „Храни и хранене“ в НЦОЗА. „Последните ни данни от 2014 г. показват, че има доста по-висока консумация на плодове и зеленчуци в лятно-есенния период. Разликата в консумацията през различните сезони е около 20-30%. Най-активната възрастова група е от 30 до 60-годишна възраст. Ако около 64% от населението консумират плодове всеки ден през зимно-пролетния сезон, то през летния …

Категория - В медиите


Всяко ГМО на европейския пазар е с оценка за безопасност и регистрация

Bulgaria ON AIR, „Директно” Знаят ли потребителите какво представляват генномодифицираните организми и информирани ли са как да избират храната, която консумират, коментираха експерти на Световния ден срещу ГМО. „В изследванията на суровини и готови продукти от пазара, които правим в нашата Национална референтна лаборатория, в около 6-8% от пробите се установява наличие на генномодифицирана соя”, каза в студиото проф. Цвета Георгиева, началник на отдел ГМО в НЦОЗА. Тя уточни, че става въпрос за съдържание под 0,9% на ГМО, каквато е границата …

Категория - В медиите


Ново проучване на затлъстяването при децата

Clinica.bg Експерти ще влязат в 196 училища в страната, за да проверят наистина ли е пречупена тенденцията за увеличаване на затлъстяването сред децата. Те ще мерят ръст, тегло, обиколка на талия и ханш на малчуганите, ще изследват храненето, физическата активност, факторите на семейната и училищна среда, които влияят върху хранителния статус на подрастващите. Всичко това е част от Четвъртото национално представително проучване в рамките на европейската инициатива на СЗО за наблюдение на затлъстяването при децата от 6 до 9-годишна възраст. Проучването …

Категория - В медиите


За вредите и ползите от козметичните продукти

СКАТ, „Здравословно” Може ли козметиката да бъде опасна за здравето, коментира в предаването доц. Антон Тачев, началник на отдел „Химични вещества и материали за контакт с храни” от НЦОЗА. По повод нашумелите парабени в козметичните продукти той коментира, че два-три от парабените вече не се ползват. По принцип те са вид консерванти, които са изключително проучени, имат ниска токсичност и не носят опасност за здравето. Така или иначе, ако козметичните препарати са без парабени, те съдържат други видове консерванти – уточни доц. Тачев …

Категория - В медиите


Излизането от постите трябва да е постепенно

БНР, „Хоризонт”, „12+3” „Ако сме постили, не трябва веднага да се нахвърляме върху храните, които сме ограничавали”, каза доц. Лалка Рангелова от отдел „Храни и хранене“ на НЦОЗА. Тя добави, че както в постите се влиза постепенно, така и след тях е необходимо плавно излизане, като първоначално се включат млякото и млечните продукти, после яйцата, накрая месото и рибата. Важно е в началото количествата да бъдат по-малки от обичайните порции, уточни доц. Рангелова. Цялото интервю можете да чуете тук

Категория - В медиите


Акцент върху общественото здраве в ЕС

clinica.bg В Европа броят на хората, страдащи от захарен диабет тип 2, болести на сърцето и рак непрекъснато се увеличава. А те, както и наднорменото тегло и затлъстяването, са свързани с храненето и физическата активност. За това предупредиха експертите на НЦОЗА при старта на Европейската седмица на общественото здраве, която се отбелязва от 13 до 17 май. Организатор е Европейската асоциация за обществено здраве (EUPHA). Цялата информация можете да прочетете тук

Категория - В медиите


47% от пациентите са удовлетворени от хомеопатичното лечение

news.bg Според първото проучване на хомеопатичната помощ в България, стартирало през 2015 година, около 47% от пациентите са удовлетворени от хомеопатичното лечение. Данните представи доц. Илияна Янева-Балабанска от НЦОЗА. 93% анкетираните пациенти отбелязват, че поводът за посещение при хомеопат е заболяване. 85% се обръщат към хомеопат, преди да посетят лекар.В рамките на проучването са анкетирани общо 527 лекари и стоматолози, като около 95% смятат, че е необходимо да продължат да посещават курсове за продължително обучение по хомеопатия. 85,7% искат хомеопатията …

Категория - В медиите


Как се храним, когато не сме на диета

СКАТ, „Здравословно” Европейската седмица на общественото здраве (13-17 май 2019 г.) се провежда за първи път, каза доц. Гена Грънчарова, председател на Българската асоциация за обществено здраве. Инициативата е организирана от Европейската асоциация за обществено здраве (EUPHA), която обединява повече от 20 000 специалисти от общественото здраве от 47 държави. Идеята е да се подобри осведомеността на широката общественост за промоцията на здравето, рисковите фактори, ролята на здравословния начин на живот. Доц. Лалка Рангелова от отдел „Храни …

Категория - В медиите


Депресия не се лекува с червен конец

В. „Жълт Труд” Чести психични разстройства наричаме тревожните разстройства, депресиите, злоупотребата с алкохол и наркотици. Психични болести са шизофренията, биполярните разстройства, деменцията, епилепсията, с които човек живее през целия си живот и които се отразяват на ума и съзнанието. Има разлика между болест и разстройство - докато първата носи стигмата, заклеймяването, вторият термин се използва от модерната психиатрия, обяснява д-р Захари Зарков, психиатър, началник отдел “Психично здраве” в Националния център по обществено …

Категория - В медиите


Препоръките за хранене – настолна книга

clinica.bg Тази седмица всички държави в ЕС отделят специално внимание на общественото здраве. Основна част от него е здравословното хранене. Какви съвети дават специалистите, какво да похапваме и кои продукти да избягваме, за да бъдем здрави, попитахме доц. Лалка Рангелова от отдел „Храни и хранене" на Националния център по обществено здраве и анализи. Цялото интервю можете да прочетете тук

Категория - В медиите


Изготвя се нова наредба за здравословно хранене на децата

Нова ТВ, „Здравей, България” Нова наредба за здравословно хранене на децата забранява пържените храни, замразеното месо и храните с хидрогенирани мазнини. Проектът е публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството на здравеопазването. „Всички тези продукти са част от балансираното хранене на децата. И досегашната Наредба 6 забраняваше мекиците и пържените филии при целодневното хранене. Рибата няма да бъде изключена като храна – ще се предлага охладена риба, което е по-полезно за децата”, заяви доц. …

Категория - В медиите


Прави се опит за възраждане на фашизма

Хората, които протестират срещу стратегията за детето, нямат информация за собственото си минало, казва доц. Христо Хинков В. "Сега", 11.06.2019 г. – Доц. Хинков, защо хората в България реагират толкова остро на теми, засягащи децата – стратегията за детето, Истанбулската конвенция, но е и на други теми? – Защото се засяга най-скъпото им – децата. Жената също е много скъпо нещо. Ако не мога от време на време да й плясвам по един шамар, значи се нарушава нещо много интимно и ценно за мен – да мога да си побийвам жената. По същия начин – ако …

Категория - В медиите


Вегетарианското и веганското меню не се препоръчват за най-малките

Нова ТВ, Новини „Считаме, че е недопустимо децата да бъдат поставяни на вегетарианска и особено веганска диета. Те трябва да се хранят с меню, което е изчислено и отговаря на всички изисквания за балансирано и здравословно хранене”, заяви доц. д-р Лалка Рангелова от НЦОЗА в репортаж на Нова ТВ, свързан с наредбата за хранене в детските градини. Детето трябва да бъде с поставена диагноза и да представи медицински документ, а не просто по желание на майката да се изключва една или друга група храни. Целия репортаж можете да гледате тук

Категория - В медиите


Какво ще има в новото меню на детските градини

bTV, „Чети етикета” Менюто в детските градини се променя, МЗ публикува за обществено обсъждане промени в наредбата за хранене в детските градини. Ограничават се пържените храни, солта, захарта, увеличава се приемът на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти. Не се допускат заготовки на кайма, кебапчета и кюфтета. Включени са нектарите – с естествени съставки и без подсладители. Разговор по темата в студиото с проф. Веселка Дулева, началник на отдел „Храни и хранене” в НЦОЗА. Цялото предаване можете да гледате тук

Категория - В медиите


София и Пловдив са водещи по аборти за първите три месеца на годината

BGNES Само за първите три месеца на 2019 г. в България са извършени 5800 аборта, което поставя страната ни сред водещите държави в Европа по брой аборти, предаде репортер на БГНЕС. От тях над 3600 бременности са прекъснати по желание. Статистиката на НЦОЗА сочи още, че София и Пловдив са водещите градове, в които се извършват най-много премахвания на плода. Цялата информация можете да прочетете тук

Категория - В медиите


Горещите вълни през лятото и опасностите за здравето

bTV, Тази събота „За умерено континенталната част на България е характерен майско-юнският максимум на валежите, които са с пороен характер. Юли месец се очаква рязко да намалее този интензитет и времето да стане по-горещо, като не са изключени отново бури”, каза Зорница Спасова от НЦОЗА в предаването „Тази събота”. Какви промени в климата предстоят и как могат да бъдат предотвратени, какво представляват горещите вълни и как да се предпазваме от тях, съветва експертът от НЦОЗА. Цялото предаване можете да гледате тук

Категория - В медиите


5G ще обхване всички дейности, технологиите изпреварват изследванията върху здравето

Tribune.bg Колкото по-добри технологии имаме, толкова по-добре ще живеем. Въпросът е как ще ги ползваме, казва проф. Мишел Израел от НЦОЗА в разговор за предизвикателствата и новите хоризонти, пред които ни изправя 5G технологията, потенциалните рискове и перспективи за човечеството Цялото интервю можете да прочетете тук

Категория - В медиите


Горещите вълни застрашават с топлинен удар

Clinica.bg Топлинният удар е най-честата заплаха за здравето на хората, каза за Clinica.bg Зорница Спасова от НЦОЗА. Той започва внезапно, характеризира се с липса на потене и температура на тялото над 40 градуса, задух, сърцебиене и възможна загуба на съзнание, като може да се стигне и до летален изход. Цялата информация можете да прочетете тук

Категория - В медиите


История и организация на психиатричната помощ в България

ТВ СКАТ, „Здравословно” Има спорове да ли първото психиатрично отделение в България е в София или във Варна, но все пак доказателсвата сочат, че то е било в Александровска болница, каза в предаването д-р Владимир Наков от НЦОЗА. Разбира се, то е било доста зле откъм хигиенни условия, допълни той. По-късно в отдалечени места се откриват различни болници, приюти. По времето на комунизма има доказателства за принудително лечение в психиатричните заведения. Броят на психиатричните легла в страната ни в момента е среден спрямо Европа (10-11% от общия …

Категория - В медиите


Психичните разстройства у нас намаляват

tribune.bg Честите психични разстройства са четири групи: разстройства на настроението (депресия, биполярна болест и дистимия), тревожни разстройства (паническо разстройство, генерализирана тревожност, фобии, посттравматично стресово разстройство), разстройства, които са свързани със злоупотреба и зависимост към алкохол и наркотици, разстройства в контрола над импулсите, казва в интервю д-р Захари Зарков, началник на отдел „Психично здраве” в НЦОЗА. Целия материал можете да прочетете тук

Категория - В медиите


Ще останат ли пясъчниците от детството в историята?

Нова телевизия, „Събуди се Община Благоевград е решила да премахне пясъчниците от детските площадки. Какви да плюсовете и минусите на тези места за игра в градовете, коментират лекари, експерти, психолози.„Площадките не се поддържат добре. Наредбата вменява цялата отговорност на общините. Пясъкът трябва да бъде дезинфекциран два пъти в годината”, коментира д-р Момчил Сиджимов от Националния център по обществено здраве и анализи. Целия репортаж можете да гледате тук

Категория - В медиите


Митове и легенди за 5G мрежата

БНТ, „100% будни” Какви са митовете и истините за 5G мрежата, коментира в студиото проф. Мишел Израел от НЦОЗА. За разлика от 4, 3, 2 и 1G мрежата, 5G антените са решетъчни и излъчват насочени лъчи към приемник, поясни проф. Израел. Ако отсреща няма потребител, например с телефон или устройство за СОТ, тези вълни не идват и ги няма, няма електромагнитно поле. Полето при 5G ще е приблизително същото, измерваните стойности също. 5G не въвежда нова енергия, нови излъчвания или пък по-мощни от предишните. Цялото предаване можете да гледате тук

Категория - В медиите


На всеки 40 секунди човек умира заради самоубийство

Clinica.bg Всяка година на 10 октомври отбелязваме Световния ден за психичното здраве. Според Световната здравна организация до 2020 г. психичните разстройства ще се наредят сред първите пет болести, водещи до загуба на трудоспособност. Какво е психичното здраве на българина, по-често ли се правят опити за самоубийство у нас, попитахме д-р Захари Зарков, психиатър, началник на отдел „Психично здраве” в Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА). Цялото интервю можете да прочетете тук

Категория - В медиите


„40 секунди за действие"

bTV Radio „40 секунди за действие”, или защо Световната здравна организация посвещава Световния ден за психичното здраве на превенциятата на самоубийствата. Разговор по темата в предаването „Важното, казано на глас” с д-р Владимир Наков от Националния център по обществено здраве и анализи. Цялото интервю можете да чуете тук

Категория - В медиите


Отбелязваме Световния ден на психичното здраве

puls.bg „Отдели 40 секунди за действие” е слоганът на Световната здравна организация (СЗО), с който се поставя акцент върху превенцията на самоубийствата в днешния Световен ден на психичното здраве. Данните сочат, че на всеки 40 секунди в света се самоубива по един човек. Засегнати са хора от всички възрастови групи и от всички страни по света. Затова усилията са насочени към повишаване на осведомеността за самоубийствата в световен мащаб и ролята, която всеки човек може да има, за предотвратяването им. Сред целите на кампанията тази година са …

Категория - В медиите


Хората със синдром на Аспергер имат различен начин на мислене

В. „24 часа” Когато срещнете човек с аспергер, може да забележите веднага две неща, казват специалистите: той е интелигентен колкото или повече от другите хора, но има дефицит в социалните умения. Също така е склонен натрапчиво да се фокусира върху една тема или да повтаря еднотипно поведение отново и отново до фанатизъм. Доц. Христо Хинков, директор на НЦОЗА, с кометнар по темата за синдрома на Аспергер. Целия материал можете да прочетете тук

Категория - В медиите


Намаляват опитите за самоубийства в България

в. Труд През последните 10 години опитите за самоубийства в България намаляват и по актуални данни на НЦОЗА те се правят от 35 души на 100 000 население. Така страната ни попада в групата със средно към ниско ниво на самоубийства. Водещи причини за опитите за самоубийства са конфликт с половинката или родителите, психично разстройство или несподелена любов. Цялата информация можете да прочетете тук

Категория - В медиите


Самоубийствата в България намаляват

БНР, Хоризонт Тази година Световният ден на психичното здраве е посветен на превенцията на самоубийствата и преминава под мотото „40 секунди за действие”. На всеки 40 секунди някой в света губи живота си при самоубийство. В България през последните години се очертава трайна тенденция към намаляване на самоубийствата. „Статистиката е много важна за набелязване на мерки и програми за превенция на самоубийствата. У нас се прилагат различни модели и програми с тази цел – посочи д-р Захари Зарков от НЦОЗА. – Разработихме обучителни програми …

Категория - В медиите


40 секунди за действие срещу самоубийствата

В. „Дума” Смъртта от предозиране на лекарства и пътнотранспортните произшествия често могат да са осъществен опит за отнемане на собствения живот. Целия материал можете да прочетете тук

Категория - В медиите


Най-често потискат до мисъл за смърт конфликтите с близките

В. „24 часа” Конфликтите с хора от най-близкия кръг са водещата причина за самоубийство в България. Това съобщи екипът специалисти по психично здраве към Националния център по обществено здраве и анализи. Липсата на комфорт в тази най-важна комуникация подтиква 47-54% от хората, които посягат на живота си. Целия материал можете да прочетете тук.

Категория - В медиите


Канабисът – растението с няколко лица

NOVA TV, Темата на NOVA Канабисът съдържа над сто активни вещества, известни като ка­на­би­но­иди и повечето от тях се намират в цветовете, а не в листата. Те имат различно влияние върху човешкото тяло, като ключовите съединения са две: ка­на­би­диол, който не е психоактивен, и тетра­хидро­кана­би­диол, който е психоактивен. В България канабисът е разрешен за отглеждане, но само когато е с пренебрежимо ниски нива на психотропната съставка. В предаването са отразени мнения на пациенти, легални производители и др. Коментар по темата …

Категория - В медиите


Да се попитаме – какво дадох?

clinica.bg Броени дни преди Новата година е време за равносметка. Какво направих, какво промених, в какво успях, какво загубих, сбъднаха ли се мечтите ми, постигнах ли целите си. Това са част въпросите, които занимават съзнанието, преди да изпратим последните дни от годината. Как трябва да подходим към равносметката, кои са правилните въпроси и как да я превърнем в двигател на промяната, попитахме д-р Захари Зарков от Националния център за обществено здраве. Цялото интервю можете да прочетете тук

Категория - В медиите


Следващите десет години са решаващи за промените в климата

bTV, „Тази събота и неделя” Пожароопасният сезон в Австралия се увеличава с от 15 до 30 дни заради климатичните промени според проучванията, каза в предаването на bTV климатологът от Националния център по обществено здраве и анализи Зорница Спасова. Тя добави, че 2019 може да се окаже втората най-гореща година след 2016 г. Климатолозите предупреждават какви са прогнозите за климатичните промени и колко спешно трябва да се действа, за да не се превърнат те в необратими. Целият разговор можете да гледате тук

Категория - В медиите


Кои са безопасните съдове за готвене

БНР, „Христо Ботев” Съдовете за готвене подлежат на топлинна обработка и затова матералите, от които са направени, както и покритието им имат голямо значение, каза за предаването „Сигурни всеки ден” доц. Валентина Багдасарян от НЦОЗА. Препоръчителни са съдовете с керамично покритие, което се получава по съвременна нанотехнология. Добри и доказано безвредни са също съдовете от огнеупорно стъкло. Тефлоновите вече са отречени, тъй като при прегряването им във въздуха доказано се отделят опасни вещества. Доц. Багдасарян коментира …

Категория - В медиите


Какво е качеството на безплатните закуски

bTV, „Чети етикета” Какво е качеството на безплатните закуски в училище и отговарят ли на рецептите на специалния рецептурник, е темата на предаването „Чети етикета”. Доц. Лалка Рангелова от отдел „Храни и хранене” на НЦОЗА уточни, че в редица случаи предлаганите закуски не са изготвени по изискванията на рецептурника. Определеният за закуските бюджет често пъти е недостатъчен за приготвянето им. Повод за темата са сигнали на родители. Цялото предаване можете да гледате тук

Категория - В медиите


Обучават експертите за контрол на ГМО

clinica.bg В целия свят се очаква увеличение на растенията и продуктите, получени чрез новите технологии за редактиране на гена, което може да доведе до промяна в нормативната уредба и лабораторните техники за изследване. В тази връзка започва обучение на експертите, ангажирани с контрола в новото законодателство и аналитичните практики. Това съобщи проф. Цвета Георгиева, ръководител на Националната референтна лаборатория за изследване на ГМО към Националния център по обществено здраве и анализи. Цялата информация можете да прочетете тук

Категория - В медиите


До 70% от зависимите имат и друга болест

zdrave.net Близо 70% от зависимите към алкохол и други психоактивни вещества са коморбидни, тоест имат съпътстващо психично или телесно заболяване. Това стана ясно на работна среща на психиатри по проблемите на коморбидните състояния, която се състоя в Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА). За съществуването на сериозни клинични и организационни проблеми в лечението на зависимости и на съпътстващите ги психични заболявания докладва д-р Цвета Райчева, началник на отдел „Зависимости” в НЦОЗА.  Цялата информация можете …

Категория - В медиите


Д-р Зарков: Психиатрите също вършим работата си, може би по-тихо и невидимо

Zdrave.net, Д-р Захари Зарков, директор на Дирекция „Психично здраве и превенция на зависимостите” в НЦОЗА, в разговор за психичното здраве в условията на пандемията от COVID-19. – Д-р Зарков, какво е впечатлението ви – лесно ли преминава българинът през тази криза? – В тази ситуация, която вече засяга всеки човек на планетата, лично според мен не е коректно да говорим за „българина”, „американеца”, „китаеца”… Човешката палитра е изключително пъстра по принцип, едва ли има и двама души, които да преживяват всичко това в момента …

Категория - В медиите


Проф. Цвета Георгиева: ГМО не бива да се преекспонира като проблем

Правени са многобройни изследвания върху животни и хранително-вкусовите характеристики на продукти с ГМО. Досега няма научни доказателства за отрицателни здравни ефекти. По-скоро рисковете са за околната среда. Това коментира пред Радио София проф. Цвета Георгиева, ръководител на Изпитвателен център „Здраве” към НЦОЗА. Положителните ефекти са свързани със създаването на по-устойчиви или на подобрени във вкусово отношение култури. Освен това технологията позволява и създаването на нови лекарства – за онкологични и редки болести, …

Категория - В медиите


Проф. Дулева: За имунитета – хранене с риба, жълтък, черен дроб, месо, мляко + слънце

В. „24 часа” Няма магическа рецепта за диета срещу COVID-19, но за нормалната работа на имунната система спомагат минералите желязо, мед, цинк, селен, както и витамините А, В6 и В12, С, фолат и витамин D. Това казва проф. Веселка Дулева, началник на отдел „Храни и хранене” в НЦОЗА. Има ли храни или диети, които може да са полезни срещу коронавируса, както и отговори на други въпроси можете да прочетете в интервюто на проф. Дулева. Целия текст ще намерите тук

Категория - В медиите


Доц. Христо Хинков: Оптимизмът е важен фактор за оцеляването, включително и психическото

bTV RADIO, „Важното, казано на глас” Всяко изпитание има край, каза в предаването „Важното, казано на глас” доц. Христо Хинков, директор на НЦОЗА. Ще се натрупат множество фактори – икономическото състояние на хората, дългото стоене в дома с евентуално загърбвани проблеми, които могат да се изострят, и това ще е от компетентността на психиатри, психолози. Да гледаме по-оптимистично на всичко това, оптимизмът е важен фактор за оцеляване и за запазване на психичното здраве. Всяко изпитание има край, а също е и полезно, всяка криза има две …

Категория - В медиите


Д-р Захари Зарков: Следи от наркотици в организма има до 30 дни след употребата им

БНР, „Хоризонт” Някои от наркотичните вещества могат да бъдат открити в организма до 30 дни след употребата им, каза д-р Захари Зарков, директор на дирекция „Психично здраве и превенция на зависимостите” в НЦОЗА. Откритите вещества в шофьора, причинил зверската катастрофа с Милен Цветков, може да не са употребени непосредствено преди това. Ще спекулираме, ако кажем, че едно от лекарствата или субстанциите е доминирало над другите, защото те имат противоположни ефекти върху шофирането. Кокаинът, амфетамините и марихуаната са забранени …

Категория - В медиите


Проф. Дулева: Вместо 3 дни „карантина на опакованите храни, да стоят 5 минути насапунисани

в. „24 часа“ Няма данни месото да е източник на COVID-19, каза в интервю проф. Веселка Дулева, началник на отдел „Храни и хранене“ в НЦОЗА. Коронаварусите обикновено могат да достигнат до опаковки и прибори за хранене чрез заразен човек, който киха или кашля директно върху тях, и те могат да оцелеят известно време, поясни още тя. Възможна е инфекция, ако вирусът за кратко време след това попадне върху лигавиците на устата, гърлото или очите. Въпреки това все още не е наблюдавано инфектиране по този път на предаване. Цялото интервю можете да …

Категория - В медиите


Проф. Израел: Използването само на 5G антени ще доведе до намаляване на експозицията за хората с около 25%

При въвеждането на предишните телекомуникационни поколения (2, 3 и 4 G) също имаше брожение сред хората. Всяка новост, забулена в неяснота и недостатъчна информация води до създаване на „фалшиви новини” и до различни „конспиративни теории.” Така водещият експерт в областта на въздействието на физичните фактори върху човешкото здраве проф. Мишел Израел коментира в интервю за zdrave.net темата за навлизането на 5G технологията, която предизвиква интерес. Целия текст можете да прочетете тук

Категория - В медиите


В офиса след епидемията: храна на бюрото, стълби вместо асансьор и мерене на температура

Националният център по обществено здраве и анализи е публикувал на страницата си препоръки за завръщане на работните места след поетапното отпадане на мерките срещу разпространяването на коронавируса. Те целят предотвратяване от евентуално заразяване, въпреки че предприятията са различни до голяма степен. Съветите на експертите ще са полезни основно за фирмите, чиито служители досега са имали възможност да работят дистанционно. Целия материал можете да прочетете тук

Категория - В медиите


Предпазни мерки при завръщане на работа след ограниченията

БНР,Хоризонт до обед НЦОЗА е издал общи препоръки към работодателите за спазване на противоепидемични мерки при постепенното възобновяване на работния процес след края на извънредното положение. „Бих препоръчала известен период от време да се работи дистанционно, особено по-уязвимите групи, където има такава възможност“, каза пред „Хоризонт“ доц. Катя Вангелова, началник на отдел „Здраве при работа“ в Центъра. Дистанционната работа също би могла да доведе до стрес, ако задачите са твърде много, работниците не са мотивирани, …

Категория - В медиите


Средната възраст на първа употреба на дрога е 13 г.

BGNES Средната възраст на първа употреба на наркотици у нас е 13 години. Най-рискова група са гимназистите между 15 и 19 години, каза пред БГНЕС Кремена Йонева, главен експерт в отдел „Зависимости“ на НЦОЗА. През последните години възрастта на първата употреба на някакъв вид наркотично вещество спада надолу и дори може да е под 12 години, допуска експертът. Тя подчерта, че има разработени две национални програми по превенция, които целят да обхванат училищата в цялата страна. Няма готова формула как да предпазим децата от наркотиците, но има добри …

Категория - В медиите


Проф. Израел: С навлизането на 5G ще има и промяна на законодателството за защита на човека

zdrave.net Проф. Израел, кога бе създаден Експертният консултативен съвет по проблемите на 5G технологията? – Експертният консултативен съвет (ЕКС) е създаден със заповед на министъра на здравеопазването още през 1997 г. във връзка с изпълнението на международен проект на СЗО „Електромагнитни полета“, като нашата страна е една от първите активни участници (повече от 70 държави) в него. Новият технологичен стандарт „5G“, считано от 2018-2019 г., представлява ново предизвикателство пред ЕКС и то идва в унисон с развитието на новите технологии в …

Категория - В медиите


С 11% са намалели инсултите от началото на годината

в. „Сега” С 11% са намалели случаите на инсулт в страната в първите три месеца на годината, показва статистика на Националния център по обществено здраве и анализи. Случаите на остра мозъчносъдова болест са 13 657, с 1809 по-малко, отколкото за първото тримесечие на 2019 г. Намаление има и при инфарктите. Цялата информация можете да прочетете тук

Категория - В медиите


Доц. Рангелова: Европейците са напълнели с 2,5 кг в условията на COVID-19

БГНЕС Европейската асоциация за изследване на затлъстяването има данни, че средно с 2,5 кг се е повишило теглото на здравите хор в сравнение с изходното им тегло в условията на коронавирус. Това каза в интервю за БГНЕС доц. Лалка Рангелова от Националния център по обществено здраве и анализи, която е специалист по хранене и диететика. Тя обясни, че това се дължи на социалната изолация, свързана с прием на по големи количества храна в условията на намалена физическа активност или заседнал начин на живот. Целия текст и видеото можете да намерите тук

Категория - В медиите


Необходима е нулева толерантност към насилието

Девет са вече убитите жени по време на пандемията от COVID-19. МВР отчете сериозен ръст на сигналите за агресия в семейна среда, като те достигат 3500. Какви са причините за ръста на този феномен и как да се справим с него, попитахме психиатъра д-р Румяна Динолова. Тя е главен асистент в отдел „Психично здраве” в Националния център по обществено здраве и анализи и национален координатор проблемите на насилието в България за СЗО. Цялото интервю можете да прочетете тук

Категория - В медиите


5G е фантастика, която днес става реалност

Да бъде наложен мораториум върху изграждането на 5G мрежата у нас, поискаха граждани. Те внесоха преди седмица петиция в парламента, в която настояват преди да има достатъчно доказателства за безвредната работа на телекомуникационната технология, тя да не се въвежда в експлоатация. Имат ли основания притесненията на хората, попитахме проф. Мишел Израел. Той е университетски преподавател и създател на Лабораторията по измерване и изследване на физическите фактори на работната и околната среда в НЦОЗА. Цялото интервю можете да прочетете тук.

Категория - В медиите


Какъв е животът с етикетите „алкохолик", „наркоман" и „комарджия"

bTV, Не/зависимите Отхвърлянето на "зависимите" от обществото води до задълбочаване на проблемите за същото това общество. На 26 юни – Международния ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици, Александър Панайотов и д-р Цвета Райчева от дирекция „Психично здраве и превенция на зависимостите” на НЦОЗА споделиха свои мисли за стигмата, проблемите на зависимите, възможностите за лечение. Целия репортаж можете да видите тук.

Категория - В медиите


Домашното насилие расте в условията на пандемия

БНР, „За здравето” Представителни данни на ООН сочат, че в условията на пандемия нивата на тревожност се покачват и агресията се повишава, каза д-р Румяна Динолова от отдел „Психично здраве” по БНР. У нас от телефон 112 отчитат средно 18% увеличаване на сигналите за домашно насилие. Хората в много страни бяха изолирани и затворени по домовете си, заливаха ги информационни потоци със страховити послания. Тепърва професионалистите ще анализират как се отразиха на психичното здраве затварянето, страхът, незнанието, усещането, че няма възможности …

Категория - В медиите


Ще останат ли детските пясъчници в миналото ?

Нова ТВ, „Събуди се” Ще останат ли едни от най-популярните детски съоръжения в миналото? След като Благоевград и Пловдив решиха да премахнат пясъчниците от детските площадки, ще го направят ли и други градове? Какъв е мотивът и свързано ли е по някакъв начин с опасенията от зараза с COVID-19? Тези и други въпроси намират отговор в репортажа на NOVA.  „Към стопаните на площадките има определени изисквания – най-често това е общината. Те са задължени да извършват периодичен контрол, пясъкът да бъде промит, преди да бъде поставен, два пъти в …

Категория - В медиите


Новите рецептурници в детските градини

БНТ, „Питай БНТ” В първия за сезона брой на предаването „Питай БНТ” гост в студиото по темата, свързана с детското хранене в училищата и детските градини, е проф. Веселка Дулева, началник на отдел „Храни и хранене” в НЦОЗА. Какви са новостите в рецептите и в приготвянето на храната за най-малките, съобразени с последните постижения в науката за храненето, можете да научите в предаването. Гледайте цялото интервю тук

Категория - В медиите


Изграждат центрове за психична грижа във всяка област

Нова ТВ, Новини  Повече грижи за хората с психични проблеми у нас предвижда нова стратегия на здравното ми­нис­тер­ство. През следващите 10 години всеки областен град трябва да се сдобие с център за лечение на психично болни пациенти. Проектът на стратегията съвпадна с ново проучване на „Галъп” за нагласите на българите към психичните разстройства. Данните от изследването показват, че над 20% от анкетираните биха се обърнали за помощ от приятел, а не от специалист, ако усетят, че имат психичен проблем. Директорът на НЦОЗА доц. Христо …

Категория - В медиите


Психиатриите трябва да излязат от Средните векове

Нова стратегия за психично здраве подготви Министерство на здравеопазването. Проектът предвижда по-добро финансиране на специалистите в тази област, пребазиране на психиатричните болници и изграждане на центрове за комплексна грижа и рехабилитация. Ще реши ли всичко това проблемите за пациентите с психични заболявания, ще получат ли най-накрая и те грижи и живот, достоен за 21 век, попитахме доц. Христо Хинков. Той е психиатър, директор на НЦОЗА и един от съавторите на проекта. Интервюто можете да прочетете тук

Категория - В медиите


Пандемията порази хората, които не са имали психични проблеми

Bulgaria ON AIR, „Тази сутрин” Ковид-19 засяга тихо и бавно психиката на всеки от нас. Страх, депресия, изолация – все фактори, които могат да доведат до по-тежки психични разстройства. Най-уязвими отново са децата и възрастните, затова точно към тях е насочен фокусът в Световния ден на психичното здраве – 10 октомври. Д-р Владимир Наков, началник на отдел „Психично здраве” в НЦОЗА, цитира изследване, показващо увеличение на използването на медикаменти от всякакъв вид - антидепресанти, включително медикаменти, които се продават без рецепта. …

Категория - В медиите


Доц. Христо Хинков: Нямам основание да подавам оставка

БНР „Нямам основание да подавам оставка“, каза пред БНР доц. Христо Хинков във връзка с искането на пациентска организация „Заедно с теб“ директорът на Националния център по обществено здраве и анализи да се оттегли от поста си. „Всеки може да иска оставка, такова е времето. Но основанията на г-жа Пенка Георгиева са неоснователни. А причината една пациентска организация да се интересува от Центъра за обществено здраве, който не се занимава с пациенти, е лична“ – това заяви пред БНР доц. Хинков и поясни: „Причината за атаката …

Категория - В медиите


От психични разстройства страда 1% от световното население

bTV, Новини Близо един милиард души в света страдат в някаква степен от психични разстройства, а социалната изолация може да влоши състоянието им. Според световните данни едно от пет деца има психично разстройство. „Поддържането, от една страна, става с медикаментозна терапия, от друга е свързано с мерките за социална подкрепа на тези хора”, каза д-р Владимир Наков, началник на отдел „Психично здраве” в НЦОЗА. Целия репортаж можете да гледате тук

Категория - В медиите


"Живей, не страдай": кампания в подкрепа на хората с психични заболявания

NOVA TV, Новини „Живей, не страдай” е кампания в подкрепа на хората с психични проблеми, сред дейностите й е разработено и приложение във Viber, на което всеки може да потърси помощ. „Има стигма да се потърси помощ, когато човек е потиснат две седмици и не може да спи, или за да се успокои, трябва да пие алкохол. Има какво още да научи българинът за своето психично здраве”, коментира д-р Захари Зарков, директор на дирекция „Психично здраве и превенция на зависимостите” в НЦОЗА. Според данни на СЗО всеки пети човек развива на различен етап …

Категория - В медиите


Емпатията е важна за преодоляване на психичните последици от COVID кризата

Канал 3, „Социална мрежа” „Не се увеличава болестността от тревожни разстройства и депресии в България по време на COVID пандемията. Отчита се повишено търсене на т.нар. успокояващи медикаменти, но това не означава болест. През март 2020 г. има 12% повишаване на острите интоксикации с алкохол в сравнение със същия месец миналата година. Все повече млади хора се обръщат към психиатър, защото си дават сметка какво означава психичното здраве”, каза в предаването „Социална мрежа” д-р Захари Зарков от Националния център по обществено здраве …

Категория - В медиите


Няма връзка между електромагнитните полета и коронавируса

„Няма никаква връзка между електромагнитните полета и лъчения и вирусите, още по-малко с коронавируса“. Това каза за БНР проф. Мишел Израел от Националния център по обществено здраве и анализи. „Безопасни за здравето на децата са мобилните термометри, с които всяка сутрин им се мери температурата на входа на училището. Това не е инфрачервена светлина, а просто червена лампа. По-различно е действието на терморамките по КПП-ата, защото те излъчват, за да могат да засекат метални предмети, но през тях се преминава за секунди“, поясни експертът. …

Категория - В медиите


Проф. Веселка Дулева: няма как да се заразите с COVID-19 от храна

bTV, „Тази сутрин” Няма данни за лица, инфектирани от коронавирус чрез храна – счита се, че консумацията е безопасна, но при едно условия: спазване на добрите хигиенни практики, като пазаруване с маска, дезинфекция на ръцете и поддържане на чистота както в магазина, така и след това вкъщи, посочи в студиото на „Тази сутрин” проф. Веселка Дулева, началник на отдел „Храни и хранене” в НЦОЗА. По думите й върху повърхности вирусът може да преживее около 3 часа, като даже тези резултати са постигани предимно в строго контролирани откъм …

Категория - В медиите


Дрогата и някои медикаменти създават риск на пътя

NOVA TV, „На твоя страна”, От следващата година ще бъдат закупени в пъти повече тестове за проверка на наркотици сред шофьорите. Само за последния месец тестовете отчитат положителни проби за наркотици при над 200 шофьори, информира репортаж на NOVA. „От липсата на реакции до еуфория и агресия, това най-общо е ефектът от дрогата – каза д-р Владимир Наков, началник на отдел "Психично здраве" в НЦОЗА. – При използването на депресанти (алкохол, канабис и бензодиазепин) хората са със забавени реакции, влошена е цялостната им представа за …

Категория - В медиите


Костадин Ангелов: Служители на Центъра по обществено здраве ще помагат в Столичната РЗИ

От днес на разположение на Столичната регионална здравна инспекция ще бъдат 20 служители на Националния център по обществено здраве и анализи. Целта е те да подпомагат колегите си, ангажирани с извършването на държавния здравен контрол, в т.ч. с връчване на предписания и актуализиране на данните в Националната информационна система за борба с COVID-19 и др. Цялата информация можете да прочетете тук

Категория - В медиите


Фталати в играчките носят рискове за децата

bTV, „Тази сутрин“ Наличието на опасни химикали в детски играчки установи проверка на bTV след химически анализ, показал многократно превишаване на допустимите норми на фталати, вложени в пластмасата. Децата имат по-активна вентилация и метаболизъм и фталатите са още по-опасни за тях, поясни доц. Валентина Багдасарян от НЦОЗА. Те могат да се отделят непрекъснато, докато са в ръцете на детето. По-високата температура при зимното отопление на помещението или пък на слънце също предизвиква отделянето на фталати и така влизат в детския организъм …

Категория - В медиите


Използването на ГМО в медицината за лекарства и ваксини

ТВ ЕВРОКОМ, „Академия Здравитал” Проф. Цвета Георгиева, ръководител на лаборатория ГМО в Националния център по обществено здраве и анализи, обяснява и коментира многобройните аспекти на темата за генномодифицираните организми и тяхното приложение в различни сфери, като селското стопанство, промишлеността, медицината, фармацията. В предаването проф. Георгиева информира и какви са строгите европейски регламенти, включително рестрикциите в българското законодателство, свързани с употребата на ГМО в храните. Цялото предаване можете да …

Категория - В медиите


Проф. Веселка Дулева: Внимавайте с витамин D

БНР, „Хоризонт до обед” Разнообразното и балансирано хранене е важно за поддържане на добрия имунитет по време на Covid-19. Паралелно с това се отправят препоръки да не се употребяват безконтролно хранителни добавки, съдържащи селен, цинк, витамин D и витамин С. „Когато се приема в по-големи количества, витамин D е хепатотоксичен и се отлага в депа в организма, може да има неблагоприятен ефект върху бъбречните функции и костната система. Безконтролният прием дългосрочно на високи дози крие рискове за здравето“, предупреди в предаването …

Категория - В медиите


Нежеланите ефекти от пандемията: Антидепресанти, алкохол и домашно насилие

bTV, „Тази сутрин“ Епидемията от COVID-19 избухна внезапно и за кратко време заля целия свят. Според проучвания по време на социалната изолация тази пролет между 80 и 90% от хората в трудоспособна възраст са следили информационния поток почти по 24 часа в денонощие. Пандемията благоприятства и създаването на фалшиви новини, често нагнетяващи ужас и апокалиптични очаквания. Какви са нежеланите ефекти от пандемията върху психичното здраве, как влияе тя върху тревожността, приема на медикаменти, увеличаването на домашното насилие, са част от темите, …

Категория - В медиите


Здравословното хранене е важно в условията на пандемия

Установено е, че непълноценното хранене води до по-голяма заболеваемост от инфекциозни заболявания, както и до по-тежкото им протичане, каза в студиото на ТВ Евроком доц. Лалка Рангелова от отдел „Храни и хранене“ в НЦОЗА. Свръххраненето, при което се поемат по-голямо количество хранителни вещества и енергия, също има своите неблагоприятни последици. Вече е доказано, че хората със затлъстяване изкарват COVID-19 по-тежко, тъй като коронавирусът по-бавно се освобождава от мастните клетки, поясни доц. Рангелова. В условията на пандемия храненето …

Категория - В медиите


Доц. Лалка Рангелова: Свръхприемът на редица витамини крие опасност от токсичен ефект

В свое интервю доц. Лалка Рангелова от НЦОЗА коментира здравословния начин на хранене в условията на пандемия от COVID-19, включително допълнителния прием на витамини. „Витамините не могат да се предозират чрез храната, тъй като те се съдържат в малки количества в нея. Единствено предозиране на витамин А е възможно да се осъществи чрез храна. При всички останали то може да се получи само чрез прием на хранителни добавки, които ги съдържат в големи количества. И ако за част от витамините не са установени токсични количества или не са регистрирани …

Категория - В медиите


Очакват се много сериозни промени в общественото психично здраве в България

Очакваме догодина много сериозни промени в общественото психично здраве в България, каза доц. Христо Хинков, директор на НЦОЗА, по време на онлайн конференция по повод годишния доклад на списание „Лансет“ за климатичните промени и човешкото здраве през 2020 г. Очакваме вълна от посттравматични стресови разстройства, от евентуално увеличаване на самоубийствата, на тревожните състояния и депресиите, каза Хинков. Той допълни, че психичното здраве на хората е подложено ежедневно на изпитание и от актуалната негативна информация от последиците …

Категория - В медиите


Проф. Веселка Дулева: Здравословното хранене е важно в условията на пандемия

bTV радио, „За града Няма специални препоръки за хранене в условията на пандемия, каза в ефира на bTV радио проф. Веселка Дулева, началник на отдел „Храни и хранене“ в НЦОЗА. Необходимо е обаче храната да е разнообразна и пълноценна, менюто да включва плодове и зеленчуци, бобови растения, да се набавя важният белтък, който укрепва имунната система. Да се консумират повече пълнозърнести храни заради разнообразието от витамини и минерали, да се ограничат наситените мазнини, да се предпочита месо без мазнини, да се избягват преработени храни. …

Категория - В медиите


Д-р Владимир Наков: Пандемията качи тревожността

bTV радио, „Важното, казано на глас“ Интересът към влиянието на пандемията върху психичното здраве на хората е засилен в целия свят, щетите със сигурност ще бъдат значителни, каза в ефира на bTV радио д-р Владимир Наков, началник на отдел „Психично здраве“ в НЦОЗА. Екип от Центъра изследва този проблем в началото на миналата година и данните бяха публикувани през септември, допълни още той. За нарастване на тревожността и самолечение говорят екстремното нарастване на продажбата на психотропни лекарства, някои от тях и без рецепта, както …

Категория - В медиите


Житният режим не сваля килограми

Трябва да съобразяваме храните и храненето към човека, а не обратното – човека към определена комбинация храни, сподели пред FN доц. д-р Лалка Рангелова от отдел „Храни и хранене“ към НЦОЗА по повод т.нар. житен режим на Петър Дънов, който тази година започва на 1 февруари. Всекидневното меню на 10-те дни строг пост е 100 г жито, 3 супени лъжици мед, 3 ябълки и 9 ореха. Тези продукти съдържат предимно въглехидрати, при изгарянето на 1 грам въглехидрат се отделят 4 ккал енергия, така че тази диета в никакъв случай не е нискоенергийна, което я прави …

Категория - В медиите


Как трябва да се храни бременната жена

Бременните жени трябва да избягват недостатъчно добре узрели сирена. Препоръчва се също да не консумират черен дроб поради високото му съдържание на витамин А, чието предозиране има неблагоприятен ефект за плода, каза в предаването „Училище за родители“ доц. Лалка Рангелова от НЦОЗА. Алкохол, особено концентрат, не бива да се пие, може по половин чаша вино по повод, и то рядко. Кофеинът също не е приемлив, повече от едно кафе на ден не се допуска, каза още доц. Рангелова. Преди забременяването е важно бъдещата майка да обърне внимание на теглото …

Категория - В медиите


Минахме на антидепресанти в пандемията

Пандемията, голямото затваряне и страхът от неизвестното са накарали българите да търсят подкрепа в антидепресанти и психотропни лекарства. Това показва и проучване на Националния център по общественото здраве и анализи – „Психично-здравни аспекти на епидемията от COVID-19 в България“. Продажбата на жълт кантарион е скочила двойно, с 12% са намалели посещенията при психиатър. Изследването сравнява данни от началото на пандемията с данните от 2019 година. Резултатите показват, че епидемията е повишила нивата на тревожност сред хората, както …

Категория - В медиите


Димът от електрическите изпарители крие рисковe

Пушенето на електронно наргиле е хит сред подрастващите в социалните мрежи. Заради голямото търсене интернет прелива от такива обяви. Лекари предупреждават, че димът от електрическите изпарители крие рискове. Според изследване, 32% от 16-годишните в България пушат цигари поне веднъж месечно. Модерните наргилета, или така наречените вайпове, вече са мания в социалните мрежи. Според експерти обаче пушенето на подобни изделия не е безобидно. „Това са отрови, с които младият организъм свиква, и това възпрепятства правилното му развитие. После се …

Категория - В медиите


Регламентират се безопасността и качеството на храните в детските заведения

„Новата наредба от началото на февруари МЗХГ регламентира специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения,  и други обекти за хранене на деца“, каза проф. Веселка Дулева от НЦОЗА в интервю за www.flashnews.bg. Контролът по тази наредба се осъществява от БАБХ, които следят за безопасността – документацията,  производство, срок на годност, опаковка, начин на доставяне, на съхранение на продуктите и др. „БАБХ например следи дали месото е добито и доставено безопасно, а РЗИ  – дали се …

Категория - В медиите


Да бъдем оптимисти – пандемията ще има край

„Предстои да оповестим изследване за разпространението на тревожните разстройства по време на пандемията от март миналата година досега в България. Индикаторите, по които се прави това изследване, са обявените случаи на домашно насилие, опити за самоубийства, както и употреба на психотропни средства“, каза по БНР директорът на НЦОЗА доц. Христо Хинков. „Очаквам, че тази епидемия ще се обезсили, ще си отиде и хората ще си върнат стария начин на живот. Единственото, което мога да им препоръчам, е да бъдат оптимисти, да вярват, че това нещо …

Категория - В медиите


Съобщение за лабораторни изследвания

НЦОЗА временно преустановява приемането на проби за лабораторни изследвания на химичен състав на храни, добавки в храни, микробиологични изследвания на храни и генетично модифицирани организми в храни. Причината е свързана с тяхното отпадане от Приложение № 1 към чл. 29а от Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве, по Закона за здравето. Промените са обнародвани в ДВ, бр. 100 от 24.11.2020 г. Предстои НЦОЗА да уточни условията и начина за осъществяване …

Категория - Актуално


Министърът на здравеопазването определи със заповед лечебните заведения за лекари с клинични специалности, финансирани от държавата

Със заповед № РД-19-12/30.12.2020 г. министърът на здравеопазването определи лечебни заведения, в които специалистите, обучавани на места, финансирани от държавата по клинични специалности, за които са предоставяни средства по чл. 42б на Наредба № 1 от 2015 г., могат да започнат работа по придобитата специалност. В заповедта се определят и областите, на територията на които специалистите могат да започнат работа по придобитата специалност в лечебни заведения за извънболнична помощ. Можете да се запознаете със Заповед № РД-19-12/30.12.2020 г. и с Приложения 1, 2, …

Категория - Актуално


НЦОЗА възстановява лабораторни дейности

От 15.01.2021 г. НЦОЗА възобновява приемането на проби за лабораторни изследвания на химичен състав на храни, добавки в храни, микробиологични изследвания на храни и генетично модифицирани организми в храни. При поискване от физически и юридически лица изследванията ще се извършват съгласно утвърден ценоразпис. Ценоразписът важи за лабораторни анализи и дейности, които са извън Приложение № 1 към чл. 29а от Тарифата за таксите, събирани от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве, по Закона …

Категория - Актуално


Съобщение за предстоящ курс

През 2021 г. в НЦОЗА ще се проведе курс за обучение на ръководители на програми за психосоциална рехабилитация на лица с психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на наркотични вещества, по програма, утвърдена от министъра на здравеопазването. Курсът се провежда съгласно чл. 4, ал. 3 от Наредба № 8 от 7.09.2011 г. за условията и реда за осъществяване на програми за психосоциална рехабилитация на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества (ДВ, бр.75, 27.09.2011 г.). Документите за участие в обучението се …

Категория - Актуално


Отбелязваме Европейския ден за борба със затлъстяването

На 4 март отбелязваме Европейския ден за борба със затлъстяването. По този повод проф. Веселка Дулева от НЦОЗА ще участва във виртуален симпозиум „Устойчиво и информирано хранене през ХХI век“ с лекция на тема „Доброволните схеми за етикетиране на храните – инструмент за повишаване информираността на потребителите“. Събитието е организирано от Българското сдружение за проучване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания. Според СЗО затлъстяването е заболяване, характеризиращо се с прекомерно натрупване на мастна тъкан. …

Категория - Актуално


Стартира европейско онлайн проучване за наркотиците

Агенцията на ЕС по наркотиците (EMCDDA) стартира онлайн проучване за употребата на наркотици в 31 страни на 28 езика, включително и на български. Употребявате ли наркотици, в какво количество, колко често, са част от въпросите. Анкетата е анонимна и е за хора на възраст над 18 г. Тя е на разположение за попълване през следващите 6 седмици и е структурирана в няколко модула: социодемографски въпроси, модели на употреба на наркотици, достъпност до лечение, достъпност до наркотици (количество и платена цена) и как COVID-19 е повлиял на моделите на употреба на …

Категория - Актуално


Здравословното хранене осигурява добро здраве и на черния дроб

За съжаление няма експресни методи за възстановяване функциите на черния дроб. Спазването на здравословен режим на хранене и начин на живот, както и на хигиенни правила, може да осигури дълготрайно добро здраве, включително и на черния ни дроб, каза в интервю за БГНЕС проф. д-р Веселка Дулева, началник на отдел „Храни и хранене“ в НЦОЗА. Зимата е период, през който се движим по-малко, храним се повече и обичайно с по-калорични храни, има много празници, основно свързани с богата трапеза. Натрупват се килограми, храната е по-бедна на свежи храни, …

Категория - В медиите


Рискове и помощ за употребяващите наркотици в условията на пандемия

В условията на пандемия от COVID-19 заразяването може да има сериозни последици за определени групи с повишен риск като възрастни хора и страдащи от хронични заболявания. Една от рисковите групи са и хората, употребяващи наркотици, особено тези, които имат придружаващи заболявания като ХИВ/СПИН, хепатит В и/или С, туберкулоза, белодробни или сърдечно-съдови заболявания, инсулт, рак. Рискът от свръхдоза е повишен сред употребяващите опоиди, които са заразени с COVID-19. Стигмата и дискриминацията често стават причина хората, употребяващи наркотици, да …

Категория - Актуално


НЦОЗА участва в Европейската седмица на общественото здраве

Темата на третата поред Европейска седмица на общественото здраве (ЕUPHW) тази година е „С обединени усилия за по-здрави общности“. Петте дни на Седмицата (17 – 21 май) са концентрирани върху пет основни теми: споделяне на научни знания за здравето, нови предизвикателства в психичното здраве, за по-добро здраве в общността, всички заедно за по-добро здраве и здраве за уязвимите групи. Организатор на Седмицата е Европейската асоциация по обществено здраве. В рамките на събитието със свои събития ще участват редица институции и организации …

Категория - Актуално


60 проекта на ученици от цялата страна са допуснати до участие в XIII Национален ученически конкурс „Посланици на здравето" 2021 г.

60 проекта на ученици от 1-ви до 12-и клас от цялата страна са допуснати до участие в XIII-ото издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“. Конкурсът се организира от Министерство на здравеопазването в партньорство с Министерство на образованието и науката, Министерство на околната среда и водите, Министерство на младежта и спорта, Министерство на културата, Офис на Световната здравна организация за България, Български младежки Червен кръст и Националния център по обществено здраве и анализи. Националният ученически …

Категория - Актуално


Срещу промените в климата няма изобретена ваксина

Въздействието на  климатичните промени върху здравето на човека се очаква да бъде негативно, коментира Зорница Спасова от НЦОЗА. Те засягат здравето директно чрез нараняванията и смъртните случаи при екстремални климатични явления, чрез увеличаване на заболяванията, свързани със замърсяването на въздуха, и нарастване на смъртността от топлинни удари вследствие на горещите вълни. От 2030 до 2050 г. от горещи вълни могат да загинат 38 000 души. Глобалното затопляне засяга човешкото здраве и по редица косвени начини. Цялото интервю можете да прочетете …

Категория - В медиите


Безопасност на храните в условията на COVID-19

БНР, Радио Пловдив, 18.05.2021 г.   Няма научни доказателства, че коронавирусната инфекция може да се предава с храна. Въпреки това пандемията доведе до промяна и на отношението към храната. Учените смятат, че добрите хигиенни практики могат да помогнат да се намали разпространението на вируса. А той е много лабилен, заяви проф. Веселка Дулева, началник на отдел „Храни и хранене” в НЦОЗА. Тя поясни, че вирусът може да се размножава само в жива клетка. Попаднал върху храна, той не може да се размножава и много бързо се деактивира.   Цялото интервю …

Категория - В медиите


Ще бъде ли забранен оцветителят Е171 и опасен ли е

bTV, „Чети етикета“, 14.05.2021 г. Широко използваната добавка в храните титанов диоксид (Е171) вече не е в графата „безвредни“, предупреди Европейската агенция по безопасност на храните, а Еврокомисията ще обсъжда нейната употреба. Д-р Светла Петрова от НЦОЗА, която участва в работната група, беше категорична, че на пазара няма вредни храни, тъй като в момента добавката Е171 не е забранена. Тя поясни, че се предстоят обсъждания и становища на експертната работна група. Цялото предаване можете да гледате тук https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/cheti-etiketa-shte-bade-li-zabranen-ocvetiteljat-e-171.html

Категория - В медиите


Очакваме посттравматични стресови разстройства

clinica.bg, 7.05.2021 г. Година и половина след началото на пандемията се опитваме да свикнем с новата реалност. Същевременно вече втори месец страната ни е в политическо безвремие. Как ще ни ще отрази животът, ограничен от противоепидемичните мерки, удрят ли те психиката на децата ни и могат ли политиците ни да носят отговорност. Това попитахме гл. ас. д-р Владимир Наков. Той е психиатър, началник отдел „Психично здраве“ в Националния център по обществено здраве и анализи. Цялото интервю можете да прочетете тук https://clinica.bg/16750-Chakat-ni-posttravmatichni-stresovi-razstroistva

Категория - В медиите


Изследват влиянието на 5G технологията върху човека

Bloomberg TV Bulgaria, 7.06.2021 г. Преди дни бяха представени резултатите от изследванията на института „Рамазини“ в Болоня и на университета в Гент (Белгия) за въздействието на 5G мрежите върху човешкото здраве и околната среда. Проф. Мишел Израел от НЦОЗА коментира в свое интервю важни аспекти, свързани с въздействието на 5G върху човека.   Цялото интервю можете да гледате тук

Категория - В медиите


Наркопродажбите са се преместили от улиците към платформи в интернет

БНР, Хоризонт, 15.06.2021 г.   Производството  на наркотици в Европа се е увеличило през 2021 г. по време на пандемията от коронавирус. Заради карантинните мерки продажбите са се преместили от улиците към кодирани платформи в интернет. Това показва годишният европейски доклад за наркотиците. Резултатите от доклада коментира Александър Панайотов, началник на Националния фокусен център в НЦОЗА.   Цялото интервю можете да чуете тук

Категория - В медиите


Предлага се забраната на титановия диоксид като хранителна добавка

БНР, Хоризонт, 22.06.2021 г. На ниво работна група по добавки в храни към Европейската комисия е било взето решение да се подкрепи забраната за употреба на титанов диоксид като хранителна добавка, но да има преходен период за хранителната индустрия, не по-кратък от 18 месеца, обясни в интервю за БНР главен асистент Светла Петрова от отдел „Състав на храни и потребителски продукти“ в НЦОЗА. Титановият диоксид, който се среща главно в сладкарски изделия – торти, сладолед, бисквити, сладкиши и тестени изделия, е преоценен за безопасност още през …

Категория - В медиите


Пазете здравето си, настъпва гореща вълна

БНР, Радио Пловдив, 23.06.2021 г.   Горещото време става опасно, когато се задържи няколко дни, предупреждава Зорница Спасова, главен асистент в НЦОЗА. Горещите вълни са най-смъртоносният климатичен феномен, наречен „тихият убиец“, пояснява тя. За горещи вълни в България се говори, когато температурите са над 30 градуса повече от три дни. Те са смъртоносни за хората, защото високите температури имат кумулативен ефект и тялото не може да се справи с топлинното натоварване, ако не се вземат мерки.   Цялото интервю можете да чуете тук

Категория - В медиите


На 26 юни отбелязваме Международния ден за борба с наркотиците

„Споделяй факти за наркотиците, спаси животи“, е темата тази година на 26 юни – Международния ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици. Фокусът е върху борбата с дезинформацията и насърчаване на споделянето на факти за наркотиците – от рискове за здравето, през възможности за справяне с проблема в световен мащаб до превенция, лечение и грижи. Епидемията от COVID-19 доведе до безпрецедентна осведоменост за здравето, за мерките за запазване на здравето, както и до най-важния аспект – че можем да опазваме здравето …

Категория - Актуално


Намалява възрастта за първоначален експеримент с наркотици

„Споделяй факти за наркотиците, спаси животи“ е темата на Международния ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици тази година на 26 юни. Фокусът е върху борбата с дезинформацията и насърчаване на споделянето на факти за наркотиците – от рискове за здравето, през възможности за справяне с проблема в световен мащаб до превенция, лечение и грижи. Услугите за лечение и психосоциална рехабилитация на употребяващи наркотици деца бяха обсъдени на международна работна среща на 25.06.2021 г. в София, организирана от НЦОЗА в рамките …

Категория - Актуално


Все по-малки деца посягат към наркотици

dir.bg, 26.06.2021 г.  Услугите за лечение и психосоциална рехабилитация на употребяващи наркотици деца бяха обсъдени на международна работна в София, организирана от НЦОЗА в рамките на Плана за изпълнение на Националната стратегия за борба с наркотиците (2020-2024). Намалява възрастта, на която децата решават да експериментират наркотици – тя е 12-13 години, а дори вече 11-12, отчетоха експертите. Така на 18-19 години те вече търсят медицинска помощ за детокс, но често пъти при тях вече са настъпили и нервнопсихиатрични усложнения.  Цялата информация можете …

Категория - В медиите


Доц. Христо Хинков: Имаме анализ на смъртността и от миналата година

bTV, „Тази сутрин“, 2.07.2021 г. „Имаме анализ на смъртността, който показва подобни като в настоящия доклад данни, и миналата година“, каза в ефира на „Тази сутрин“ директорът на НЦОЗА доц. Христо Хинков. По думите му причината за високата смъртност у нас се дължи най-вече на нерегистрираните случаи на COVID-19. Доц. Хинков допълни, че ваксинационната кампания трябва много ясно да обясни на хората колко е важно да се имунизират, тъй като съществуват съмнения. Цялото интервю можете да гледате тук

Категория - В медиите


НЦОЗА изготви доклад за здравното обслужване на населението по време на пандемията от COVID-19

Националният център по обществено здраве и анализи изготви аналитичен доклад за дейностите, свързани със здравното обслужване на населението в отговор на пандемията от COVID-19 за периода 1 март 2020 г. – 31 май 2021 г. Докладът беше представен в Министерството на здравеопазването на 1 юли 2021 г. от директора на Центъра доц. Христо Хинков. България е на едно от челните места по смъртност в Европа и в света, а за периода, разгледан в анализа, са починали 166 050 души. 78% от починалите са на възраст между 60 и 89 години. Смъртността от COVID-19 е 123,4 на 100 000 души.   С …

Категория - Актуално


Проф. В. Дулева: Използването на подсладители при лица с диабет тип 2 може да помогне при загуба на тегло

medconsult.bg, 8.07.2021 г.   Полезни ли са нискоенергийните подсладители и каква е ролята им в здравословното хранене, коментира в интервю проф. Веселка Дулева, началник на отдел „Храни и хранене“ в НЦОЗА. Използването на нискоенергийни подсладители има дълга история, преди около 100 години започва употребата на първия подсладител - захарин, открит през 1879 год.  Нискоенергийните подсладители се използват при производство на храни и напитки в малки, технологични количества, за постигане на сладък вкус. В европейското законодателство използването …

Категория - В медиите


Доц. Христо Хинков: Подготовката за ковид вълните у нас много закъсня

„Капитал“, 9.07.2021 г.   В отговор на въпроси на „Капитал“ за основните причини за отчетения в анализа на НЦОЗА на здравната система в условията на пандемия факт, че България е на 21-во място по заболеваемост от COVID-19 в ЕС, но на трето по смъртност, директорът на НЦОЗА доц. Христо Хинков коментира: „Обяснението според нас би трябвало да е в три посоки. Първо, вероятно не всички хора, които са заболявали, са били регистрирани. Друго, по-невероятно обяснение е, че здравната система е била толкова лоша, че хората, попаднали в нея, са умирали веднага. …

Категория - В медиите


ГМО трябва да бъдат под контрол, за да не вредят

БНР, 8.04.2021 г.   Теоретично съществува риск за биоразнообразието, ако с генномодифицирани организми (ГМО) се борави безконтролно, но при спазване на определени правила няма опасност да се случат неблагоприятни за околната среда събития. В България имаме рестриктивна политика по отношение на ГМО и все още имаме възможност за развитие на биологично земеделие. Това обясни пред Радио София проф. Цвета Георгиева, ръководител на Изпитвателен център „Здраве“ към Националния център по обществено здраве и анализи. Тя обаче подчерта, че ГМО имат …

Категория - В медиите


При 10,4% от новородените кърменето започва през първия час

Световната седмица на кърменето – 1-7 август, се отбелязва в света за 29-ти пореден път. Тази глобална инициатива има идея кърменето да бъде насърчено, подкрепено и защитено. „Защитата на кърменето: споделена отговорност“ е мотото на кампанията тази година, а целите й са свързани с концентриране на общественото внимание върху кърменето като човешко право, което трябва да се зачита, защитава и спазва. Пандемията COVID-19 повлия върху кърменето както положително, така и отрицателно. Поради предприетите от повечето правителства мерки и ограничаването …

Категория - Актуално


Доц. Лалка Рангелова: Грешно е, че от хляб се затлъстява

„24 часа”, 29.07.2021 г. Здравословното хранене е съвкупност от биологични процеси, при които организмът приема определени вещества, за да поддържа специфичните си енергийни потребности и потребностите от вещества, каза в интервю за в. „24 часа” доц. Лалка Рангелова от отдел „Храни и хранене” на НЦОЗА. Всеки ден трябва да се приемат зърнени храни и картофи, мляко и млечни продукти, месо и алтернативни или богати на белтък храни плодове и зеленчуци. Хлябът от бяло рафинирано брашно също се отнася към групата на зърнените храни и консумацията …

Категория - В медиите


Електронното преброяване ще продължи до 17-и септември

На 7 септември започна преброяването на населението и жилищния фонд в Република България, което ще продължи до 3 октомври 2021 г. Електронното преброяване стартира на 7 септември, като хората имат възможност да се преброят онлайн до 24:00 ч. на 17 септември. Всеки, живеещ на територията на страната, ще може да преброи себе си и семейството си, като попълни онлайн преброителната карта на www.census2021.bg. Попълването на картата е бързо и лесно – необходими са само компютър, таблет или мобилен телефон, български документ за самоличност, ЕГН и валиден електронен …

Категория - Актуално


Проф. Пламен Димитров: Трупаме знания как да се борим с нови пандемии

БНР, „Хоризонт преди всички“, 13.09.2021 г. „На форума се очаква да бъде направен анализ за постигнатото дотук на европейско ниво в борбата с пандемията, както и да се очертаят следващите стъпки“, каза пред БНР проф. Пламен Димитров, зам.-директор на НЦОЗА, който участва в българската делегация на 71-ата сесия на Регионалния комитет на СЗО.На форума ще се включат министри на здравеопазването и представители на 53 държави от целия Европейски регион на СЗО, които ще обсъдят в дигитален формат здравните кризи и приоритети. Участие във форума ще …

Категория - В медиите


21 септември – ден без жертви на пътя в България

Националният център по обществено здраве и анализи се присъединява към кампанията Дни на безопасността на пътя (ROADPOL SAFETY DAYS) в периода 16-22 септември 2021 г., когато се провежда традиционно Европейската седмица на мобилността. В България 21 септември е обявен за Ден без загинали на пътя, а тази година мотото е „Лесно е да спасиш живот! Просто спазвай правилата!“. Организаторите на инициативата от ROADPOL и всички подкрепящи я партньори се обединяват около позицията, че отговорността за жертвите на пътя е на всички и всеки трябва да прояви внимание, …

Категория - Актуално


Доц. Хинков: Посланието за ваксинация е контрапродуктивно при българите

NOVA, „Здравей, България“, 16.09.2021   „На проведената в сряда експертна среща в Министерството на здравеопазването, организирана от зам.-министъра д-р Томов установихме, че изключително трудно могат да се овладеят процеси, които са текли може би десетилетия. Доверието в институциите, във властта, в посланията – дори през медиите, е много силно нарушено у българския народ. Обединихме се около идеята, че масовото облъчване с посланието за ваксинация срещу COVID-19 е контрапродуктивно за българския народ.“ Това заяви в студиото на „Здравей, …

Категория - В медиите


Алкохолът е основна причина за катастрофите

БНР, „Преди всички“, 21.09.2021 г. „На децата трябва да се обяснява, че алкохолът е основната причина за катастрофите. Родителите също трябва вкъщи да бъдат пример за децата си.Необходимо е да се засили контролът при продажбата на спиртни напитки. В държавите, към които се стремим, когато пешеходец само доближи пешеходна пътека, автомобилите спират, а не както е у нас", коментира в „Преди всички“ по повод Европейската седмица за безопасност на пътя д-р Владимир Наков, началник на отдел „Психично здраве“ в НЦОЗА. Центърът е сред партньорите …

Категория - В медиите


Пандемията от COVID-19 се отрази сериозно на психичното здраве

Министерство на здравеопазването, FB страница, 10.10.2021   На 10 октомври отбелязваме Световния ден на психичното здраве. Инициативата стартира през 1992 г. първоначално като годишна проява на Световната федерация за психично здраве, но с времето се утвърждава като ден за популяризиране значението на доброто психично здраве за всеки човек, както и за противодействие на стигмата около психичните заболявания. За да разберем повече за психичното здраве на българите през последните години, особено по време на пандемията от COVID-19, потърсихме един от …

Категория - В медиите


Д-р Захари Зарков: По време на пандемията намаляха насочванията за стационарно психиатрично лечение

Zdrave.net, 11.10.2021 г.   Епидемията и в момента е в ход, но нека този път никой да не пренебрегва здравословните си проблеми, коментира в интервю д-р Захари Зарков, директор на дирекция „Психично здраве и превенция на зависимостите” в НЦОЗА. Нека хората да не занемаряват здравето си и когато възникват оплаквания, да търсят помощ от извънболничните специалисти, посъветва той. Това важи особено за страдащите от хронични заболявания. Подценяването на психичното здраве – нещо доста типично за българите, може да доведе до сериозни проблеми, дори …

Категория - В медиите


НЦОЗА: Хората със затлъстяване е по-вероятно да страдат от респираторни симптоми и прогресираща дихателна недостатъчност

Министерство на здравеопазването, FB страница, 12.10.2021   Затлъстяването е ексцесивно натрупване на мастна маса в тялото. Дължи се на нарушен енергиен баланс вследствие на енергиен внос, по-висок от нуждите на организма. Затлъстяването в детството не е безобидно състояние. Независимо от схващането, че ще бъде преодоляно с възрастта, продължителното задържане на наднормено тегло (свръхтегло и затлъстяване) в детството предразполага към същото и в периода на юношеството и като възрастен.   Цялата информация можете да прочетете тук    

Категория - В медиите


Какво ще последва след новите мерки?

Дарик радио, „Кой говори“, 21.10.2021 г.   Новите мерки във връзка с пандемията от COVID-19 на здравното министерство вече са в сила. За редица дейности в страната ще се изисква зелен сертификат. Той няма да е нужен на децата под 18-годишна възраст при посещение в различни обекти или мероприятия. Какво ще последва след новите мерки? Кой ще бъде облагодетелстван и кой ще бъде ощетен? В предаването „Кой говори“ с Пролет Велкова темата коментираха директорът на НЦОЗА доц. Христо Хинков и Пламена Николова от Националната мрежа за децата.   Предаването …

Категория - В медиите


Доц. Христо Хинков: Топим се по-бързо от снежна топка през март

БНР, „Неделя 150”, 24.10.2021 г.   Ситуацията с COVID-19 в България е усложнена заради особеностите на българския народ и заради особеностите на глобализацията по отношение на информацията, на фалшивите новини. Това води до затваряне и недоверие от страна на населението. Ние трябва да приемем един път завинаги факта, че в тази пандемия се топим по-бързо от снежна топка през март. Това не е проблем от сега, но сега се задълбочава. Смъртността отнема голяма част от българския народ, това е много страшно и няма стрес от страна на населението, няма реакция. …

Категория - В медиите


При децата рискът за желязодефицит е по-голям

ТВ Евроком, „Училище за родители", 12.11.2021 Желязото в организма е важен хранителен минерал, който участва в различни телесни функции, включително транспортирането на кислород в кръвта, коментира доц. Лалка Рангелова в предаването „Училище за родители“.  Това е от съществено значение за осигуряването на енергия за ежедневието. Бебетата, малките деца, децата в предучилищна възраст и тийнейджърите са изложени на по-висок риск от недостиг на желязо главно поради повишените нужди през периодите на бърз растеж.   Цялото предаване можете …

Категория - В медиите


Доц. Хинков: Наблюдава се тенденция на плато и спад на заразените

Нова ТВ, „Здравей, България“, 16.11.2021 г.   Хората без ваксини са по-слабо защитени, това е очевидно. Би трябвало колкото е възможно да не посещават заведения и места, където се събират много хора. Да си стоят вкъщи, особено възрастните, коментира в студиото на „Здравей, България“ директорът на НЦОЗА доц. Христо Хинков. Той посочи, че големият проблем на тази епидемия е също и смъртността, която не е от коронавирус, а от други заболявания, които по една или друга причина не са получили лечение навреме. Доц. Хинков посочи, че общественото здраве …

Категория - В медиите


48 проекта от цялата страна са номинирани в XIII националeн ученически конкурс „Посланици на здравето"

48 проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са номинирани в XIII издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“. Конкурсът се организира в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 г. по инициатива на Министерството на здравеопазването в партньорство Министерство на образованието и науката, Министерство на културата, Министерство на младежта и спорта, Министерство на околната среда и водите, Офиса на СЗО в България и Българския младежки Червен кръст. Националният …

Категория - Актуално


НЦОЗА не участва в разрешителния режим за нови болници

В медийни публикации от 10.12.2021 г. по повод изграждането на нова частна болница в Казичене е цитирана информация, че Националният център по обществено здраве и анализи е предоставил положително становище, свързано с проекта. Като институция Националният център по обществено здраве и анализи няма никакви законови правомощия да участва в каквито и да е процедури, свързани с одобряването на изграждане на нови лечебни заведения. Поради тази причина Националният център по обществено здраве и анализи не е участвал по никакъв начин в процедурата, …

Категория - Актуално


Съобщение за предстоящ курс

Националният център по обществено здраве и анализи организира курс за обучение на ръководители на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди, по програма, утвърдена от министъра на здравеопазването. Курсът се провежда съгласно чл. 4, ал. 1, т. 8 от Наредба № 2 на МЗ от 20.06.2012 г. за условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди (ДВ, бр.62, 29.07.2014 г.). Документите за участие в обучението се приемат в деловодството на НЦОЗА (ет. 4, ст. 16) от 04.01.2022 …

Категория - Актуално


Рисковете от консумация на сладки храни

bTV, „Преди обед“, „Духът на здравето“, 6.01.2022 г. Когато наднормените килограми и затлъстяването се появят по време на детството, това е свързано с редица рискове. Захарта увеличава риска от диабет и сърдечносъдови заболявания, не се отразява добре на имунитета, уврежда зъбите. Как да консумираме по-малко захар и какъв е ангажиментът на индустрията в тази посока коментира в студиото проф. д-р Веселка Дулева, национален консултант към МЗ по хранене и диететика и началник отдел „Храни и хранене“ в НЦОЗА. Цялото видео можете да гледате …

Категория - В медиите


Психология на агресията

БНТ, „Денят започва“, 11.01.2022 г. Причините за нарастващата агресия между млади хора коментира в студиото на „Денят започва“ д-р Владимир Наков, началник на отдел „Психично здраве“ в НЦОЗА. Той обърна внимание на т. нар. неблагоприятни преживявания в детството, които са събития, влияещи пряко или косвено върху бъдещия живот на децата. Когато се случат повече от 4 такива събития, рискът те самите да проявяват насилие и да злоупотребяват с различни вещества се увеличава многократно, обясни д-р Наков. Цялото интервю можете да гледате …

Категория - В медиите


Храненето е важно за профилактиката на заболяванията и за лечението

Bulgaria ON AIR, „Линия Здраве“, 16.01.2022 г. Не бива да се абсолютизира ролята на храненето – че може да се справи с всички заболявания, но то винаги има подкрепяща роля както за профилактиката на заболяванията, така и при тяхното лечение, каза в студиото на „Линия Здраве“ доц. Лалка Рангелова от отдел „Храни и хранене“ на НЦОЗА. През последните десетилетия затлъстяването придобива пандемични размери, а 80-90% от факторите, свързани с него, са неконтролируемото консумиране на големи количества храна особено при заседнал начин на живот и …

Категория - В медиите


Организира се форум, посветен на депресията

По инициатива на офиса на СЗО България, УНИЦЕФ България, Фондация „Глобална инициатива в психиатрията“, Портал на пациента, Националния център по обществено здраве и анализи, асоциация „Грижа за пациента“ и фондация „ В помощ на здравето“ през 2021 г. стартира информационна кампания „Победи депресията!“. Една от основните мисии на тази неформална коалиция е да се направи видимо едно от най-унищожителните и скрити заболявания – депресията. Всеки пети човек през живота си е преживял депресивен епизод, сочи световната статистика, …

Категория - Актуално


Скрининг въпросници ще отчитат зависимости

Скрининг въпросници, които отчитат има ли наличие на проблем с употреба на наркотици и до каква степен, са разработени от Асоциацията за рехабилитация на зависими „Солидарност“ и отдел „Зависимости“ в НЦОЗА. Въпросниците се попълват  онлайн и са лесни и удобни за ползване. Предназначени са за ученици, учители и родители. За не повече от 5 минути според отговорите на въпросите всеки може да се ориентира дали съществува проблем с употреба на наркотици и до каква степен. Обратна връзка насочва към места за получаване на първична консултация, …

Категория - Актуално


Ново ръководство за превенция на свръхдоза наркотични вещества

Нова програма за обучение за превенция на свръхдоза при употреба на наркотични вещества е изготвена от фондация „Център за хуманни политики“. Ръководството е изработено в изпълнение на Плана за действие към Националната стратегия за борба с наркотиците 2020-2024 и е публикувано от Националния център по обществено здраве и анализи. В програмата е посочено какво представлява свръхдозата, начините за превенция, идентифицирането на рисковете и разпознаването на симптомите при приета свръхдоза. Сред рисковите фактори са смесването на вещества …

Категория - Актуално


Обява за удължаване на срока за кандидатстване за курса за ръководители на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти

Съобщение за удължаване срока за кандидатстване   Уведомяваме Ви, че срокът за подаване на документи за участие в курса за обучение на ръководители на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди, по реда на Наредба № 2 на МЗ от 20.06.2012 г. и по програма, утвърдена от министъра на здравеопазването, се удължава до сформиране на учебна група.   За допълнителна информация: Николай Буторин, дм, n.butorin@ncpha.government.bg, 0885054643

Категория - Актуално


Обява за провеждане на курс за ръководители на програми за психосоциална рехабилитация

Съобщение за предстоящ курс   Националният център по обществено здраве и анализи организира курс за обучение на ръководители на програми за психосоциална рехабилитация на лица с психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на наркотични вещества, по програма, утвърдена от министъра на здравеопазването.   Курсът се провежда съгласно чл. 4, ал. 3 от Наредба № 8 от 7.09.2011 г. за условията и реда за осъществяване на програми за психосоциална рехабилитация на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества …

Категория - Актуално


Министерството на здравеопазването обявява XIV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето"

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ се провежда в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора. Целта му е превенцията на поведенческите и рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето. Инициативата се организира от Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерството на околната среда и …

Категория - Актуално


БНР ,"Христо Ботев", „Сигурни всеки ден" на 17 март 2022 г.

Съдовете, в които се приготвя храната във всяко домакинство, трябва да са безопасни, практични, устойчиви на механични въздействия и термоустойчиви. Няма универсален съд, затова при покупка трябва да имаме предвид предпролагаемото предназначение и електроуредите, с които разполагаме в домакинството. Различните видове съдове за приготвяне на храната в домакинството са чугунени, керамични, стъклени, алуминиеви, метални с тефлоново покритие, емайлирани и др., уточни доц. Валентина Багдасарян от отдел „Състав на храни и потрбителски продукти“ …

Категория - В медиите


Юбилейна конференция по психично здраве 2022 - програма

Програма на събитието

Категория - Актуално


Европейска седмица на общественото здраве (16-20 май 2022 г.)

Темата на четвъртата поред Европейска седмица на общественото здраве (ЕUPHW) тази година е „Здравето през целия живот“. Всеки ден от Европейската седмица на общественото здраве (16 – 20 май)  е посветен на отделна тема:  16 май: Здрави и здравнообразовани млади хора 17 май: Ваксинацията като ключова стратегия за превенция 18 май: Климатичните промени влияят върху нашето здраве 19 май: Няма здраве без добро психично здраве 20 май: Да изградим устойчиви здравни системи   Европейската седмица на общественото здраве има за цел: Да …

Категория - Актуално


10 май – Световен ден на физическата активност „Движението – това е здраве"

10 май – Световен ден на физическата активност „Движението – това е здраве” 10 май е обявен за Световен ден на физическата активност с решение на 55-та Световна здравна асамблея през 2002 г. Мотото е “Движението – това е здраве”. Основната цел е насърчаване на физическата активност сред всички групи от населението и отговорност на всеки за  утвърждаване на здравословен начин на живот, който включва ежедневна физическа активност. Ако всеки от нас отдели допълнително  10 минути на ден за умерена физическа активност, например  …

Категория - Актуално


Съобщение за удължаване срока за кандидатстване

Уведомяваме Ви, че срокът за подаване на документи за участие в курса за обучение на ръководители на програми за психосоциална рехабилитация на лица с психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на наркотични вещества, по реда на Наредба № 8 от 7.09.2011г. и по програма, утвърдена от министъра на здравеопазването, се удължава до сформиране на учебна група. За допълнителна информация: Николай Буторин, дм, n.butorin@ncpha.government.bg, 0885054643

Категория - Актуално


Събития на НЦОЗА в рамките на Eвропейската седмица на общественото здраве

16 май: Здрави и здравнообразовани млади хора 10:00 - 12:00 ч. - Доц. д-р Лалка Рангелова, дм, отдел Храни и хранене“ и проф. д-р Веселка Дулева, дм, началник отдел „Храни и хранене“ в НЦОЗА, ще отговарят на въпроси, зададени чрез електронната поща.  Онлайн дискусията има за цел да образова младите майки в принципите на здравословно хранене на кърмачетата и малките деца и да даде практически препоръки за тяхното приложение.  Може да се запознаете с информационните материали: „Основи на здравословното хранене на деца до 3-годишна възраст“ …

Категория - Актуално


Съобщение за предстоящ курс

Поради големия интерес към курс № 2.2.3.1. от Програмата на НЦОЗА на тема: „МИКРОБИОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ, ЗАЛЕГНАЛИ В НОВАТА ДИРЕКТИВА ЗА КАЧЕСТВОТО НА ВОДАТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ЧОВЕКА – ДИРЕКТИВА (ЕС) 2020 / 2184“, който се проведе на 29.04.2022 г., съобщаваме, че ще бъде организиран още един курс на същата тема през четвъртото тримесечие на настоящата година. За допълнителна информация следете сайта на НЦОЗА или се свържете с д-р Николай Шумков на имейл: n.shumkov@ncpha.government.bg

Категория - Актуално


17 май - Световен ден за борба с хипертонията

Световният ден за борба с хипертонията се отбелязва ежегодно на 17 май. Основната цел на деня е повишаване на информираността на населението за хипертонията - високото кръвно налягане, неговите усложнения, ролята на превенцията, ранната диагностика и навременното лечение на заболяването. Денят е глобална инициатива на Световната лига по хипертония (WHL), съставена от 85 дружества за хипертония и лиги от цял ​​свят и Международната асоциация по хипертония (ISH). Темата за тази година е Знай своите стойности! Артериалната хипертония засяга приблизително …

Категория - Актуално


НЦОЗА организира работна среща на тема „Политики и перспективи в областта на намаляване на вредите от употребата на наркотици. Препоръки за законови промени и устойчиво финансиране"

Националният център по обществено здраве и анализи към Министерство на здравеопазването на Р. България, в партньорство с Офиса на Световната здравна организация в България, организира работна среща на тема „Политики и перспективи в областта на намаляване на вредите от употребата на наркотици. Препоръки за законови промени и устойчиво финансиране.“ Срещата ще се проведе на 17 май 2022 г. от 13.00 ч. в Парк хотел Централ, гр. София и се организира във връзка с изготвен от НЦОЗА и експерти от неправителствени организации, анализ на дейността на …

Категория - Актуално


Как промените в климата се оказват причина за бежанска вълна

Нова ТВ, „Събуди се“, 15.05.2022 г.  На 15 май се отбелязва Световният ден за борба с климатичните промени.  26 милиона души всяка година напускат дома си заради различни природни бедствия.  „Климатичните бежанци като количество са двойно повече от тези, които бягат от войни или по икономически причини. Това ще създаде социално-политическо напрежение, ще породи икономически, социални, а и здравни проблеми”, коментира глобалните тенденции гл.ас. Зорница Спасова, дк. Целия репортаж може да видите тук

Категория - В медиите


Съобщение за предстоящ курс

Във връзка с повишения интерес към курс за продължаващо обучение на висши медицински и немедицински кадри № 2.2.1.1. „Съвременни аспекти на опазване чистотата на водите“, съобщаваме, че курсът ще  бъде проведен отново на 7 юни 2022 г. Заявки за участие се приемат до 27 май 2022 г. на имейл: n.shumkov@ncpha.government

Категория - Актуално


19 май – Европейски ден за борба със затлъстяването

Повече от 1 милиард души по света са със затлъстяване - 650 милиона възрастни, 340 милиона юноши и 39 милиона деца, по данни на Световна здравна организация (СЗО). СЗО изчислява, че до 2025 г. приблизително 167 милиона души - възрастни и деца - ще станат по-малко здрави, защото са с наднормено тегло или затлъстяване.  44% от тежестта на диабета, 23% от тежестта на исхемичната болест на сърцето и между 7% и 41% от някои видове рак се дължат на наднормено тегло и затлъстяване. Епидемията от затлъстяване в детска възраст е обявена от СЗО като едно от най-сериозните …

Категория - Актуално


Национална кръгла маса „Устойчивост на патронажна грижа за бременни жени и деца на възраст 0-2 години от уязвими групи"

На 19 май 2022 г., в рамките на Европейската седмица на общетвеното здраве, се проведе Национална кръгла маса „Устойчивост на патронажна грижа за бременни жени и деца на възраст 0-2 години от уязвими групи“. Събитието се организира от Националния център по обществено здравe и  анализи, съвместно с фондация «Тръст за социална алтернатива», програма «Заедно-здраво бебе, здраво бъдеще». На форума доц.Красимира Костадинова, началник отдел „Детско и младежко здраве“ в НЦОЗА, представи модел за устойчивост на специализираната програма …

Категория - Актуално


28 ПРОЕКТА НА УЧЕНИЦИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА СА КЛАСИРАНИ ОТ ПЪРВА ФАЗА В XIV ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО"

28 проекта на ученици от I до XII  клас от цялата страна са класирани от първа фаза в XIV издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”. Конкурсът се организира от Министерството на здравеопазването в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на околната среда и водите, Министерството на младежта и спорта, Министерството на културата, Офиса на Световната здравна организация за България, Българския младежки Червен кръст и Националния център по обществено здраве и анализи. Националният …

Категория - Актуално


Нов изследователски инструмент предлага достъп до събирани над 20 години данни от ESPAD

Днес, 25.05. 2022 г.,  Европейският училищен изследователски проект за алкохол и други наркотици (ESPAD) предоставя нов инструмент за преглед на данни data explorer tool, позволяващ достъп до събирани над 20 години данни от ESPAD за употребата на психоактивни вещества сред 15-16-годишни ученици. ESPAD е най-големият междунационален изследователски проект за употребата на вещества от подрастващи в света, който обединява независими изследователски екипи в над 40 европейски държави. Новият инструмент, който е разработен от Националния изследователски съвет на Италия …

Категория - Актуално


XI КОНГРЕС ПО ХРАНЕНЕ И ДИЕТЕТИКА С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

Днес, 26.05.2022  г., се открива XI КОНГРЕС ПО ХРАНЕНЕ И ДИЕТЕТИКА С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ. Конгресът се организира от Българското дружество по хранене и диететика и ще се проведе в периода 26.05 - 29.05.2022 г. в МДУ „Фредерик Жолио-Кюри‘‘, к. к. „Свети Константин и Елена“, гр. Варна. В конгреса ще вземат участие експерти от НЦОЗА с 14 доклада и 10 постера. Програмата на конгреса може да видите тук: http://www.nutrsocbg.com/XI_Congress_Schedule.pdf

Категория - Актуално


31 МАЙ – СВЕТОВЕН ДЕН БЕЗ ТЮТЮНОПУШЕНЕ

„Тютюнът – заплаха за нашата околна среда“ – това е мотото на кампанията през 2022 г. Целта е да се  насочи вниманието на обществеността към многото начини, по които тютюнът застрашава средата, в която живеем – от неговото отглеждане, производство и разпространение до токсичните отпадъци, които генерира. Освен, че убива повече от 8 милиона души всяка година, тютюнът руши околната среда и още повече уврежда човешкото здраве. Въздействието на употребата на тютюн добавя ненужен натиск върху оскъдните ресурси на нашата планета и крехките …

Категория - Актуално


СТАРТИРА МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ В ПОМОЩ НА РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА ОТ 0 ДО 6 ГОДИНИ

На 1 юни 2022 г., Международния ден на детето, УНИЦЕФ България стартира безплатно мобилно приложение „Беббо“ за родители на деца на възраст от 0 до 6 години. Мобилното приложение предоставя информация и експертни съвети по редица въпроси, свързани с детското здраве и развитие, полезни статии и видеа, които помагат на родителите да проследяват напредъка в растежа и развитието на детето, да водят календар на прегледите и задължителните имунизации. Инициативата е подкрепена от Министерството на здравеопазването. В адаптирането на съдържанието …

Категория - Актуално


Работна среща на тема „Политики и перспективи в областта на намаляване на вредите от употребата на наркотици. Препоръки за законови промени и устойчиво финансиране"

На 17 май 2022 г. се проведе работна среща на тема „Политики и перспективи в областта на намаляване на вредите от употребата на наркотици. Препоръки за законови промени и устойчиво финансиране“.   Работната среща беше организирана от Националния център по обществено здраве и анализи и Министерството на здравеопазването на Република България, в партньорство с Офиса на Световната здравна организация в България. Участие в срещата взеха: Алексис Гусдийл - директор на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании, Анна Довбах …

Категория - Актуално


На 14 юни 2022 г. ще бъде публикуван Европейският доклад за наркотиците

Въз основа на данни от 29 държави (държавите от ЕС-27, Турция и Норвегия) докладът представя най-новия преглед на ситуацията с наркотиците в Европа до 2022 г. Повече информация може да видите тук

Категория - Актуално


Симпозиум „Философия и психично здраве: от стратегия към приложение"

На 1 юли 2022 г. от 13 ч., в зала 18 на ет. 10, в НЦОЗА ще се проведе симпозиум на тема „Философия и психично здраве: от стратегия към приложение“. Симпозиумът се организира от Университетски център за философия и психично здраве и Научен институт на МУ-Пловдив, под егидата на Световната психиатрична асоциация и Световната здравна организация. Домакин на симпозиума е Националният център по обществено здраве и анализи. В рамките на симпозиума ще се отбележи и 100-годишнината от рождението на проф. д-р Стоян Тодоров Стоянов, дмн (1922 - 1999). Основни лектори …

Категория - Актуално


XVI Национална конференция по проблемите на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества

На 08 и 09 юни 2022 г. в град Шумен се проведе XVI Национална конференция по проблемите на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества. Тя беше организирана от Секретариата на Националния съвет по наркотичните вещества и Националния център по обществено здраве и анализи, със съдействието на Общински съвет по наркотичните вещества – Шумен. На срещата присъстваха над 100 специалисти в областта на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества от цялата страна. Сред основните теми бяха: Представяне на обобщен …

Категория - Актуално


СТАРТИРА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ „ЗАЕДНО ЗА ПАЦИЕНТИТЕ. ЗАЩОТО НИ Е ГРИЖА"

В международната седмица на грижата на 17.06.2022 г. стартира  информационна кампания „Заедно за пациентите. Защото ни е грижа“ с дискусионно студио в хибриден формат с близките на пациенти, пациентски организации, водещи психиатри и психолози в сектора, журналисти. Целта е да се обърне внимание на психологическите аспекти, правните и социалните предизвикателства пред хората, полагащи безвъзмездни грижи за близки и да се покаже пътят, през който преминават. В дискусионното студио взе участие д-р Владимир Наков от Националния център по …

Категория - Актуално


26 ЮНИ МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН СРЕЩУ ЗЛОУПОТРЕБАТА С НАРКОТИЦИ И НЕЗАКОННИЯ ТРАФИК

Международният  ден срещу злоупотребата с наркотици и незаконния трафик се отбелязва всяка година на 26 юни, за да се повиши осведомеността за проблема и се засилят действията и сътрудничеството за постигане на свят, свободен от злоупотреба с наркотици. Темата за 2022 г. е „Справяне с предизвикателствата, свързани с наркотиците при здравни и хуманитарни кризи“ Всяка година Службата на ООН за наркотиците и престъпността UNODC ( United Nations Office on Drugs and Crime) издава  Световен доклад за наркотиците, пълен с ключови статистически и фактически …

Категория - Актуално


Международен ден за борба със злоупотребата с наркотици и нелегалния трафик - 26 юни

С инициативи на открито, организирани от Превантивно-информационния център по проблемите на наркоманиите към Столична община, бе отбелязан Международният ден за борба със злоупотребата с наркотици и нелегалния трафик - 26 юни. Екипът на отдел „Зависимости“ и „Национален фокусен център“ към Националния център по обществено здраве и анализи участва в събитието като дългогодишен и устойчив партньор на Столичния център в дейностите и политиките по превенция на зависимото поведение. От името на Националния център по обществено здраве …

Категория - Актуално


29 ЮНИ – НАЦИОНАЛЕН ДЕН НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

На 29 юни отбелязваме Националния ден на безопасността на движението по пътищата. Датата е избрана целенасочено - преди началото на лятната ваканция за децата и преди множеството пътувания през юли и август. Целта е да се насочи вниманието на обществото към проблемите на безопасното придвижване и необходимостта от спазването на правилата. Статистиката за България  показва ръст с 30% на жертвите на пътя през първото тримесечие на 2022 г. в сравнение с 2021 година. През миналата година 48 деца са загинали по българските пътища, което е  двойно повишение …

Категория - Актуално


Спортно-терапевтичен лагер „9:0 за хората срещу зависимостите" – 26-28 юни

От 26 до 28 юни в град Габрово се проведе Спортно-терапевтичен лагер „9:0 за хората срещу зависимостите“. В събитието взеха участие лица, които се възстановяват от зависимост, членове на екипи на програми за рехабилитация на зависимости, представители на държавни институции и неправителствени сдружения, сред които НЦОЗА, Държавна психиатрична болница-Суходол, Областна администрация – Габрово, Сдружение „Майки срещу дрогата“ - Пловдив, РУО-Габрово, Дирекция „Бюро по труда”- Габрово, ОДМВР-Габрово, Общински съвет по наркотични …

Категория - Актуално


ИНИЦИАТИВА ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ ОПАСНОСТИТЕ, КОИТО КРИЕ ИНТЕРНЕТ

На сайта на Министерството на електронното управление (МЕУ)  са публикувани преведени на български език Насоки за създателите на политики в областта на защитата на децата онлайн, разработени от Международния съюз по далекосъобщения (МСД) с помощта на експерти в различни области. Документът е част от серия подобни Насоки в областта на защитата на децата онлайн, предназначени за родители и преподаватели, деца, бизнеса и създателите на политики (https://www.itu-cop-guidelines.com/). В Насоките се прави преглед на настоящите заплахи и вреди, пред които са изправени …

Категория - Актуално


Колко опасни са флаконите с райски газ за здравето на децата?

bTV, „Тази сутрин“, 26.07.2022 г. Колко опасни са флаконите с райски газ за здравето на подрастващите, води ли до зависимост употребата на райски газ и какви мерки ще бъдат предложени да се предприемат, коментира в ефира на „Тази сутрин“, Александър Панайотов, началник на отдел „Национален фокусен център“ към НЦОЗА. Повишената употреба на диазотен оксид (райски газ) в местата за забавление в Европа през последните 10 години предизвиква загриженост. Все по-често се отчитат сериозни здравни и социални вреди, свързани с неговата употреба. …

Категория - В медиите


Световна седмица на кърменето 2022 г.

Ежегодната глобална инициатива за насърчаване, подкрепа и защита на кърменето ще се отбележи за 30-и път от 1 до 7 август в страни по целия свят. „Да се застъпим за кърменето – обучение и подкрепа“  е темата на световната кампания през тази година. Тя ще е насочена върху необходимостта от укрепването на капацитета на всички участници, които трябва да защитават, насърчават и подкрепят кърменето на различни нива на обществото – правителства, системи за здравна грижа, работодатели и общности. Посланието на кампанията е, че всички участници …

Категория - Актуално


Съобщение за предстоящ курс

Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) организира обучение за получаване на професионална квалификация по част от професия „Сътрудник, социални дейности“ по реда на Наредба № 8 от 07.09.2011 г. на Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалната политика и по програма, утвърдена от директора на НЦОЗА. Подробно описание на програмата може да намерите тук. За участие в обучението могат да кандидатстват лица с личен опит в оздравяването от злоупотреба с наркотични вещества, които са преминали успешно …

Категория - Актуално


Представени резултати от проект към фонд „Научни изследвания"- МОН

Експерти от НЦОЗА, участващи в научноизследователския проект „Социално-икономическа ефективност от използване на утайките от ПСОВ в селското стопанство“ към ФНИ-МОН, по който НЦОЗА е партньорска научна организация, подготвиха постер с резултати от проведени анализи и експерименти по проекта на  тема: „Растителна продукция като хранителен ресурс, отгледана чрез използване на утайка от ПСОВ, в ролята на почвен подобрител“. Постерът бе представен от доц. Весела Георгиева, дм, началник на отдел „Микробиологични фактори“ и гл.ас. …

Категория - Актуално


Работа на открито при високи температури - рискове и мерки

БНР, Радио Видин, ''Посоките на делника'' Работата при високи температури на открито крие риск за здравето на работниците и  понижава производителността на труда. "Високите температури на въздуха са свързани с увеличена сърдечносъдова смъртност. Могат да се засегнат жизненоважни органи като сърцето, мозъка, бъбреците, белите дробове, също така може да се усилят симптомите на астма. Другото неблагоприятно нещо е, че се засилва влиянието на замърсителите на въздуха", коментира  Зорница Спасова - главен асистент в НЦОЗА. Цялото …

Категория - В медиите


Пробив в опитите за контрол на продажбата на райски газ

БНТ 1, “Новини“, 11.08.2022 г. Забраната за продажба на райски газ на непълнолетни се спазва също толкова, колкото забраната за продажба на алкохол и цигари на лица под 18 години. Тя със сигурност затруднява непълнолетните да си купят райски газ, но определено не може да ги спре. Вместо да заобикалят забрани, хората са намерили много по-лесен начин - купуват си капсули за сладкарска сметана. „В капсулите за готварска сметана има райски газ, който е не по-малко опасен, защото молекулата е една и съща, коментира гл. ас. д-р Владимир Наков, началник на …

Категория - В медиите


Климатичните промени – последици за здравето и решения на проблема

БТА, 22.08.2022. „Борбата с климатичните промени е една от най-сериозните на нашето време, в която участва - волно или неволно - всеки един от нас“, коментира за БТА Зорница Спасова, главен асистент в Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА). Тя поясни, че изменението на климата влияе на здравето на хората, като най-застрашени са малките деца, хората над 65-годишна възраст, страдащите от хронични сърдечносъдови и респираторни заболявания, жителите на големите градове, където плътното многоетажно застрояване и оскъдната растителност …

Категория - В медиите


Превенция на злоупотребата с диазотен оксид – становище и препоръки

Европейската мрежа за превенция на престъпността /ЕМПП/ публикува брошура със становище и препоръки относно превенцията на злоупотребата с диазотен оксид, известен още като райски газ. ЕМПП препоръчва на страните членки на ЕС фокусът да бъде поставен върху мерките за противодействие на видимостта и достъпността на диазотния оксид, като не се забравя, че трябва да се извърши задълбочена оценка на риска, преди налагането на широкомащабни интервенции. Със становището и препоръките може да се запознаете тук: https://ncpha.government.bg/uploads/blog/news/files/%D0%A0%D0%90%D0%99%D0%A1%D0%9A%D0%98%20%D0%93%D0%90%D0%97-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE.pdf_25_08.pdf

Категория - Актуално


Проф. Пламен Димитров: Разходите за здраве растат, медицинските резултати - не

Clinica.bg, 05.09.2022 г.  „Продължават негативните промени във  възрастовата и демографската структура, средната продължителност на живота намалява и достига 73.6 години, докато в ЕС e 80.1 години. Раждаемостта също намалява и достига 8.5 на 1000, но е близо до европейската, която е 9.1 на 1000. Все пак през миналата година имаме положителна тенденция за намаляване на преждевременната смъртност, а такава е всяка преди 65 години“, коментира в интервю проф. Пламен Димитров, директор на НЦОЗА, който представи основните изводи и тенденциите, очертани в проекта …

Категория - В медиите


Кърмата като ефективна защита от COVID-19 за новороденото

„Лечител“, 08.09.2022 г.,  ПОЛЗИТЕ ОТ КЪРМЕНЕТО „Има натрупване на научни данни, според които след преболедуване или имунизация срещу COVID-19 майчиното тяло изработва антитела, които преминават в кърмата и създават защитата на новороденото срещу този опасен вирус“, коментира в интервю София Кандиларова, главен експерт в Националния център по обществено здраве и анализи. Кърменето е превенция на редица заболявания – в ранна възраст на най-честите детски инфекции (на ушите, белия дроб, бъбреците, стомашно-чревни). Профилактира и социалнозначими …

Категория - В медиите


10 септември - Световен ден за превенция на самоубийствата

„Създаване на надежда чрез действие“ е тригодишната тема за Световния ден за предотвратяване на самоубийствата от 2021 до 2023 г. Тази тема напомня, че има алтернатива на самоубийството и има за цел да вдъхне увереност във всички нас. Като създаваме надежда чрез действие, можем да сигнализираме на хората, изпитващи суицидни мисли, че има надежда и че ни е грижа и искаме да ги подкрепим. Това също предполага, че нашите действия, без значение колко големи или малки са, могат да дадат надежда на тези, които се борят. И накрая, подчертава значението …

Категория - Актуално


Д-р Владимир Наков: Всеки един от нас може да помогне на човек, решил да посегне на живота си

Дарик радио, „Новини”, 10.09.2022г. „Семейните конфликти, психичните проблеми и тежките болести са най-честите причини за самоубийствата у нас. Мъжете три пъти по-често извършват самоубийства от жените”, посочи в интервю пред Дарик  радио гл. ас. д-р Владимир Наков, началник на отдел „Психично здраве” в НЦОЗА, във връзка със Световния ден за предотвратяване на самоубийствата. „Създаване на надежда чрез действие“ е тригодишната тема за този ден от 2021 до 2023 г. Тази тема напомня, че има алтернатива на самоубийството и има за цел …

Категория - В медиите


Д-р Захари Зарков: Психичните разстройства нарушават социалното ни функциониране

bTV, Преди обед: "Опасни връзки", 21.09.2022 г. „14,5% от българите в някакъв етап от живота си страдат от чести психични разстройства. Това са депресия, тревожни разстройства, злоупотреба с алкохол и вещества. Психичните разстройства нарушават социалното ни функциониране”, коментира в студиото на „Преди обед”, д-р Захари Зарков, директор на дирекция „Психично   здраве и превенция на зависимостите” в Националния център по обществено здраве и анализи. Депресията е често срещано разстройство. Жените 5 пъти по-често от мъжете страдат …

Категория - В медиите


Европейска седмица на спорта – 23-30.09.2022 г.

За осма поредна година България отбелязва Европейската седмица на спорта, която тази година е под мотото „Можем да направим това заедно, да опитаме да сме BeActivе“. Национален координатор на спортните събития е Министерството на младежта и спорта. На 24.09. 2022 г. Министерството организира #BeActivе Спортно селище и Нощ на спорта в пространствата пред НДК. Спортното събитие е насочено към подрастващи, ученици, родители и активни млади хора, като целта е, посетителите да имат възможност да установят пряк контакт със спортисти и треньори и да получат …

Категория - Актуално


Кръгла маса с дискусионен форум „Лицата на депресията - предизвикателства и отговорности" – 27.09.2022 г.

Събитието е част от национална информационна кампания „Победи депресията“. Във форума ще участва  д-р Захари Зарков, директор на дирекция „Психично здраве и превенция на зависимостите“ в  НЦОЗА. Програмата на събитието може да видите тук

Категория - Актуално


Депресията като социалнозначимо заболяване да бъде приоритет в работата на Националния съвет по психично здраве

Всеки пети човек през живота си е преживял депресивен епизод, сочи световната статистика, като жените по-често боледуват от депресивно разстройство. Често депресията се проявява и с други психични проблеми. За хората, които преминат лечение в една от 12-те държавни психиатрии у нас, след това не е осигурено продължаващо лечение и грижа в общността. При това медицинската и социалната грижа са разделени и липсва работеща система, която да оценява обективно състоянието на хората с психични заболявания и техните нужди. У нас всички психиатрични услуги …

Категория - Актуално


Съобщение за извънредно провеждане на курс

На 18.11.2022 г. ще се проведе извънредно онлайн курс № 2.2.3.1. от учебната програма на НЦОЗА за 2022 г. на тема: „Микробиологични параметри, залегнали в новата директива за качеството на водата, предназначена за консумация от човека – ДИРЕКТИВА (ЕС) 2020 / 2184“ Желаещите да участват в обучението е необходимо да се регистират, като попълнят и изпратят заявки, съобразно инструкциите за обучения в сайта на НЦОЗА.

Категория - Актуално


10 октомври – Световен ден на психичното здраве

„Превърнете психичното здраве и благополучието за всички в глобален приоритет“ Пандемията от COVID-19 създаде глобална криза за психичното здраве, подхранвайки краткосрочен и дългосрочен стрес и подкопавайки психичното здраве на милиони. Данните показват, че нарастването както на тревожните, така и на депресивните разстройства е над 25% през първата година от пандемията. В същото време наличните услуги и финансиране, свързани с  психичното здраве, са недостатъчни и далеч под необходимото, особено в страните с ниски и средни доходи. Нарастващите …

Категория - Актуално


Синтетичната дрога завладява все по-голям дял от наркопазара в България

"Труд news", 08.10.2022 г. „Нашите изследвания сочат, че най-употребяваният наркотик в България е марихуаната, след това са амфетамини и метамфетамини, в по-малка степен екстази и кокаин. Организираните престъпни групи най-вече се занимават с разпространение на канабис, амфетамин и метамфетамин. Тук характерно е, че минава трафикът на хероин от Афганистан, има много добро местно производство на синтетични наркотици, най-вече на последен етап - кристализиране на амфетамини и метамфетамини“, каза в интервю за "Труд news" Александър Панайотов, …

Категория - В медиите


Пресклуб „Адаптация към изменението на климата в здравния сектор в България" – 25.10.2022 г.

На 25 октомври от 10.00 часа Ви каним на пресклуб „Адаптация към изменението на климата в здравния сектор в България“, който ще се проведе в пространството на SOHO на ул. Искър 4, зала SoHall в София. Събитието ще продължи до 12.00 часа и се организира от EIT Climate-KIC Bulgaria Hub, Националния център по обществено здраве и анализи и Климатека, научнопопулярната платформа, посветена на науката за климата. Темите, които ще разгледаме по време на събитието, са: „Климатът, климатичните промени и здравето на човека“, представена от проф. д-р Зоя Матеева от Националния …

Категория - Актуално


Тройно увеличение на употребилите наркотици сред водачите на моторни превозни средства за последните 3 години

БНР, програма „Хоризонт“,  20.10.2022 г. „През последните години се наблюдава по-висока употреба на синтетични наркотици. По отношение на новите психоактивни вещества най-често се употребяват синтетичните канабиноиди, наподобяващи ефекта на канабиса. Има увеличение на регистрираните престъпления, свързани с употреба на наркотични вещества, както и на осъдените лица, употребяващи наркотици. За последните 3 години се наблюдава поне тройно увеличение на заловените при пътнотранспортни произшествия, които са употребили наркотици“, коментира …

Категория - В медиите


Как изменението на климата влияе върху здравето и здравния сектор и какви са прогнозите за България

На 25 октомври 2022 г. се проведе пресклуб „Адаптация към изменението на климата в здравния сектор в България“, организиран от EIT Climate-KIC Bulgaria Hub, Националния център по обществено здраве и анализи и Климатека, научнопопулярната платформа, посветена на науката за климата. Темата за изменението на климата и здравето на хората става все по-важна за България заради нарастващия брой екстремни метеорологични явления през последните години, като наводнения, суша, горещи вълни и горски пожари, разпространение на инфекциозни болести и т.н. В същото време …

Категория - Актуално


Национална среща с регионалните координатори на Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025

На 13-14 октомври 2022 година в Националния център по обществено здраве и анализи се проведе ежегодната работна среща на регионалните координатори на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 г. за обсъждане и оценка на резултатите от изпълнението й. Присъстваха представители на Министерство на здравеопазването, Националния център по обществено здраве и анализи, както и всички координатори на програмата от 28-те области на страната. Срещата се откри от директора на НЦОЗА проф. Пламен Димитров - национален координатор …

Категория - Актуално


Двудневен обучителен семинар за повишаване капацитета на специалистите от РЗИ по „Здравословно хранене на децата и учениците" и среща по реформулиране на храните

На 2-4 ноември 2022 година в „Аугуста“ СПА хотел, гр. Хисаря се проведе обучителен семинар за повишаване капацитета на специалистите от РЗИ по „Здравословно хранене на децата и учениците“. Присъстваха представители на Министерство на здравеопазването, Националния център по обществено здраве и анализи, както и представители на 28-те регионални здрави инспекции в страната. Семинарът беше открит от г-н Илия Тасев, директор на дирекция „Опазване на общественото здраве и здравен контрол", МЗ, който приветства участниците като подчерта, …

Категория - Актуално


Международeн ден без тютюнопушене - 17 ноември 2022 г.

По традиция денят се отбелязва всеки трети четвъртък на месец ноември, като се призовава всеки пушач на този ден да се опита да положи началото на отказване от тютюнопушене в името на собственото си здраве, както и на здравето на близки и приятели, които присъстват в обкръжението му като пасивни пушачи. Този ден има за цел да предостави и подробна информация относно ефективните методи за отказване от тютюнопушенето, както и да ангажира обществеността за съвместни усилия за ограничаване на тютюнопушенето. В България 34,5% от населението на възраст …

Категория - Актуално


20 ноември - Световен ден за възпоменание на жертвите на ПТП

Инициативата  датира от 1995 г., когато по решение на Европейската федерация на жертвите от ПТП (FEVR) се привлича вниманието  на обществеността към проблемите на пътната безопасност. През 2005 г. с резолюция на ООН се обявява Световен ден за възпоменание, който се отбелязва в третата неделя от месец ноември. За 2021 година по пътищата на България при 6080 тежки катастрофи са загинали 561 и са ранени 7609 човека. За десетте месеца на тази година при 5491 тежки пътни инцидента загиналите са 419, а ранените 6995. Всяка година 1,3 милиона души по света загиват при пътни …

Категория - Актуално


1-ви декември - Световен ден за борба със СПИН

1-ви декември е Световният ден за борба със СПИН. Този ден се отбелязва, за да се напомни на обществото и правителствата, че СПИН не е изчезнал. Целта е да се  повиши осведомеността за ХИВ, да се повиши толерантността към хората, живеещи с вируса, да се води борба с предразсъдъците, да се насърчат хората да се тестват и да знаят възможностите за превенция. Основан през 1988 г., Световният ден за борба със СПИН е първият световен ден на здравето. Мотото тази година за Световния ден за борба със СПИН е: „Време за равенство!“. Анализ на ООН показва, …

Категория - Актуално


Д-р Владимир Наков: Необходима е промяна във видимостта на психиатричните пациенти

БНР, програма „Христо Ботев“,  06. 12. 2022 г. Проблемите на психиатричната грижа в България, в миналото и днес, коментира в интервю гл. ас. д-р Владимир Наков, дм, началник на отдел „Психично здраве“ в Националния център по обществено здраве и анализи, като изследовател и един от редакторите на сборника „Обществени аспекти на психичното здраве и психичните разстройства“. „Средната възраст на психиатрите в България е около 60 години, а тези под 50 години са 100. Тенденцията е тревожна, тя е наследена от социалистическия период. Изследванията …

Категория - В медиите


Съобщение за предстоящ курс

Националният център по обществено здраве и анализи организира курс за обучение на ръководители на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди, по програма, утвърдена от министъра на здравеопазването (Програма за обучение на ръководители по На редба 2-20.06.2012.pdf). Курсът се провежда съгласно чл. 4, ал. 1, т. 8 от Наредба № 2 на МЗ от 20.06.2012 г. за условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди (ДВ. бр.62, 29.07.2014 г.). Документите за участие в обучението …

Категория - Актуално


Проф. Христо Хинков: Българската тревожност трябва да се лекува, защото тя ни убива

Zdrave.net, 16.12.2022 г. „Българинът прикрива своята тревога, маскира я с различни стратегии, не допуска на съзнавано ниво, че е тревожен и си плаща с психосоматични заболявания, което го поставя на челни места по смъртност в световен мащаб“, коментира в интервю проф. Христо Хинков по повод неговата монография "Българската тревожност". „Българите страдат от тревожни разстройства не повече от редица други страни със сходни характеристики. Заедно с това, смъртността у нас от сърдечносъдови, онкологични и дихателни заболявания е трайно най-висока …

Категория - В медиите


Зорница Спасова: Нужни са иновации за по-зелени производства в козметичната индустрия

БНР, Радио Благоевград, 09.01.2023 г. Глобалният козметичен сектор е мащабна индустрия, която причинява редица екологични проблеми: замърсяване на въздуха, пластмасово замърсяване; химическо замърсяване на океана, загуба на биоразнообразие, потребност от голямо количество енергия, използване на детски труд, опити върху животни. „Само  промяна на потребителското мислене не е достатъчно. Може би по-скоро ще се разчита на иновации в козметичната индустрия, на по-зелени производства, „claim friendly“ серии, към които да се насочат потребителите. …

Категория - В медиите


Как да разпознаваме ГМО плодовете и зеленчуците на пазара?

bTV, „Тази сутрин“, 12.01.2023 г. „Няма как да се разбере дали дадени хранителни продукти са ГМО по външни белези. Това става единствено в лаборатория, като  тази в НЦОЗА“, каза в интервю проф. Цвета Георгиева, ръководител на изпитвателен център „Здраве“ в НЦОЗА. Тя посочи, че на територията на Европейския съюз няма разрешени ГМО плодове. Ако има наличие на генномодифициран продукт от 0,9% нагоре, трябва да се постави етикет с модификацията. Кодовете върху етикетите на плодовете не могат да са в полза за потребителите, защото са насочени  …

Категория - В медиите


Забраната на анилин в играчките защитава децата от увреждания

bTV Новините, 19.01.2023. Министерски съвет взе решение за ограничаване на веществото анилин до 30 мг/кг в бои за рисуване с пръсти и в текстилни и кожени материали за детски играчки. До момента бяха разрешени до 10 000 мг/кг. Целта на ограниченията е да се осигури максимално висока степен на защита на децата. Изменението е част от задълженията на България за отразяване на промените в действащото европейско законодателство. Анилинът е класифициран като канцерогенно вещество от втора категория и мутагенно вещество. „Той има сравнително остра токсичност …

Категория - В медиите


Ще бъдат ли забранени трансмазнините в бързите и пакетираните храни

Ще бъдат ли забранени трансмазнините в бързите и пакетираните храни Нова ТВ, „Здравей, България“, 30.01.2023 г. Според данните на СЗО трансмазнините причиняват сърдечни заболявания, водещи до 500 хиляди смъртни случая годишно. „Голяма част от храните в търговската мрежа съдържат трансмазнини. Най-големи количества има в снаксове, чипсове, в пакетирани храни като вафли, сухи пасти и бисквити“, коментира доц. д-р Лалка Рангелова от Националния център по обществено здраве и анализи. Засега у нас е забранено влагане на хидрогенирани мазнини …

Категория - В медиите


Съобщение за промяна на дата на курс с код 3.2.5.4

Уведомяваме Ви, че се променя началната дата на курс с код 3.2.5.4. „Приложение на Наредба №РД 07-5/2016г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на електромагнитни полета (начален курс)“ от 03.04.2023г. на 18.04.2023г.

Категория - Актуално


В България студените вълни не намаляват, въпреки че зимите стават по-меки

БНР, Радио София, 03.02.2023 г. Синоптиците алармират за настъпващо доста студено време. Студените фронтове стават все по-чести. Доколко това може да бъде опасно за здравето ни, коментира Зорница Спасова, главен асистент към Националния център по обществено здраве и анализи. „В България студените вълни не намаляват, въпреки че зимите стават по-меки. Най-уязвими от тяхното влияние са страдащите от сърдечносъдови заболявания, болните от диабет, бездомните хора, хора, злоупотребяващи с алкохол, наркотици, както и работещите на открито. Установено …

Категория - В медиите


Колко точни са тестовете за наркотици на пътя

Нова ТВ, „Темата на NOVA“, 04.02.2023. Данните показват, че миналата година пътните полицаи са установили над 4400 шофьори, чиито полеви тестове са били положителни за дрога. Какъв е процентът на достоверност на полевите тестове –  отговор дава проведено за първи път цялостно и изчерпателно изследване на Националния фокусен център към Националния център по обществено здраве и анализи, което обхваща 2021 година. „Данните показват съществено несъответствие на тестовете на пътя с кръвните проби – общо 45% за двата теста, като при Дрегер 3000 е …

Категория - В медиите


Съобщение за промяна на дата на курс с код 2.3.2.3.

Уведомяваме Ви, че се променя началната дата на курс с код 2.3.2.3. „Роли и взаимодействия в защитата, подкрепата и насърчаването на кърменето“ от 12.05.2023г. на 28.09.2023г.

Категория - Актуално


Проф. Дулева: Човек сам решава дали да яде насекоми, на етикета ще са описани

„24 часа“, „Докторе кажи“, 11.02.2023 г. „Хора с алергии към домашния прах, мекотели и ракообразни може да проявят свръхреакция към протеина от ларвите на бръмбара малък мрачник, жълт брашнен червей, щурци, скакалци. Един от видовете освен в храни може да се влага в хранителни добавки, но са забранени за прием от деца до 18 г.“, коментира в интервю проф. Веселка Дулева, дм,  началник на отдел “Храни и хранене” към НЦОЗА, главен координатор на Експертния съвет по хранене и диететика към Министерството на здравеопазването.  Основните …

Категория - В медиите


Д-р Станчев: Дистанционната работа ще се увеличава и в сферата на здравеопазването

Zdrave.net, 23.02.2023. „Намираме се в началото на ерата на домашния офис. Тази организация на труда е определена като „работа от разстояние“ в Кодекса на труда. Eurofound съобщава за 41.7 милиона работещи от разстояние в Европа през 2021 г. В доклад на Европейския парламент се обсъжда ефектът на пандемията от COVID-19  върху разпространението на дистанционната работа. Тя е свързана с повишена гъвкавост и автономност, но и с отрицателни последици като размиване на границите между професионалния и личния живот“, коментира в интервю главен асистент …

Категория - В медиите


Съобщение за предстоящ курс

Националният център по обществено здраве и анализи организира курс за обучение на ръководители на програми за психосоциална рехабилитация на лица с психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на наркотични вещества, по програма, утвърдена от министъра на здравеопазването. Курсът се провежда съгласно чл. 4, ал. 3 от Наредба № 8 от 7.09.2011 г. за условията и реда за осъществяване на програми за психосоциална рехабилитация на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества (ДВ. бр.75, 27.09.2011 г.). Документите за …

Категория - Актуално


Александър Панайотов: Всеки шести гимназист употребява наркотици

БНР, програма „Хоризонт“, 07.03.2023 г. "Национално проучване сочи, че всяко шесто дете в гимназиалния курс употребява някакво наркотично вещество. Най-често става въпрос за употреба на марихуана, в по-малка степен на стимуланти, синтетични наркотици, в най-малка степен - на кокаин. През последните години има леко увеличение на употребата на стимуланти - амфетамини, метамфетамини, екстази, коментира пред БНР Александър Панайотов, началник на Националния фокусен център към Националния център по обществено здраве и анализи. Той допълни, че  всеки …

Категория - В медиите


За самоубийствата трябва да се говори по правилния начин

StudioNiton, Пловдив, 12.03.2023 г.   “Мит е, че когато се говори за самоубийство може да се подтикне действието на даден човек да сложи край на живота си. Това не е така. Всъщност вербализацията на желанието за смърт може да донесе облекчение на човека, който има такива мисли.Трябва да се говори и то по правилния начин. Налице е т.н. „медийно заразяване“, когато даден случай  е представен по неподходящ начин, с неподходящи думи, например, когато се представят детайли от извършено самоубийство, това вече може да доведе до вълна, да порази хората …

Категория - В медиите


Национален ученически конкурс „Посланици на здравето"

Министерството на здравеопазването обявява XV издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето” . Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ се провежда в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора. Целта му е превенцията на поведенческите и рисковите за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, употребата с алкохол и тютюнопушенето. Инициативата е на Министерството на здравеопазването (МЗ), в партньорство с Министерството на образованието и …

Категория - Актуално


Съобщение за промяна на дата на курс с код 2.1.2.2.

Уведомяваме Ви, че се променя началната дата на курс с код 2.1.2.2. „Актуални проблеми на БЗР: Оценка на психосоциалните и ергономични рискови фактори и мерки за превенция“ от 04.04.2023г. на 28.09.2023г.

Категория - АктуалноСветовната здравна организация отбелязва своята 75-а годишнина

На 7 април – Световният ден на здравето, СЗО стартира едногодишна кампания. Темата на кампанията, посветена на 75-ата годишнина на СЗО, е „Здраве за всички“. Тя ще ангажира държавите членки, партньорите и обществеността да споделят своите истории и опит за това какво означава здравето за тях. По темата  се организира дискусионно студио на 6 април (четвъртък). В него ще вземат участие проф. Ива Христова, директор на НЦЗПБ; проф. Пламен Димитров, директор на НЦОЗА; доц. Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор; Кристина де Бройн, представител …

Категория - Актуално


Съобщение за извънреден курс с код 2.2.1.1.

Във връзка с повишения интерес към курс с код 2.2.1.1. от учебната програма на НЦОЗА за 2023г., на тема: „Аналитични предизвикателства при изследване на съвременни замърсители във води“ Ви информираме, че ще бъде проведен извънредно отново на 21 юни 2023 г. Желаещите да участват в обучението е необходимо да се регистират, като попълнят и изпратят заявки не по-късно от 05 юни 2023г., съобразно инструкциите за обучения в сайта на НЦОЗА.

Категория - Актуално


Колко страшен е изкуственият интелект?

bTV, „Преди обед“, "Не/зависимите", 18.04.2023 г. Изкуственият интелект вече отне човешки живот. Белгиец, баща на две деца, сложи край на живота си, след двумесечна комуникация с чатбота Елиза. „Изкуственият интелект не може да вникне, да прояви емпатия – разбиране какво преживява другият. Машината мисли алгоритмично и в определен момент може да стигне до извода, че това е правилното решение – човек да сложи край на живота си и да го насърчи. В конкретния случай разговорът с чатбот може да е симптом на психично заболяване, а посягането …

Категория - В медиите


Eвропейска седмица на общественото здраве – 22-26 май 2023 г.

Европейска седмица на общественото здраве – 22-26 май 2023 г. От 22 до 26 май 2023 г. ще  се проведе  5-тата Европейска седмица на общественото здраве (EUPHW). Основната тема тази година е „Обществено здраве: глобални проблеми, локални действия“. Целта на тази инициатива е да повиши осведомеността и да насърчи сътрудничеството в областта на общественото здраве в Европа.   Всеки ден от седмицата има своя тема: Понеделник, 22 май: Психично здраве за всички Вторник, 23 май: Разнообразие (различия) в здравето Сряда, 24 май: Достъп до здравни грижи Четвъртък, …

Категория - Актуално


От какво боледува българската психиатрия?

Mediapool.bg.,16.05.2023 г. „Психиатрията в България не е на ръба на криза. Напротив, кризата е тук. България е на последно място в ЕС по брой психиатри на 100 000 души населениe – едва 8, или над 3 пъти по-малко от Германия (страната в ЕС с най-голям брой психиатри) и с 6.5 пъти по-малко от Швейцария (страната в Европа с най-голям брой психиатри)", коментира в интервю за Mediapool доц. д-р Владимир Наков, началник на отдел "Психично здраве“ в НЦОЗА, по повод на публикувана статия на д-р Наков и колектив в кн.1/2023 на „Българско списание за обществено здраве“ https://ncpha.government.bg/uploads/pages/3218/1-2023_BG-J-HP.pdf …

Категория - В медиите


Зорница Спасова: Резките температурни различия и екстремните прояви на времето зачестяват

БНР, "Нощен Хоризонт", 16.05.2023 г. „Резки промени има, когато в предишен или следващ ден има промяна на температурата с 6 градуса. Спрямо атмосферното налягане промени над 10 хектопаскала (hPa) са големи, между 8 и 10 са резки, между 4 и 8 са умерени, а под 4 са слаби промените. Екстремните прояви на времето зачестяват в нашата страна, като те са се увеличили с 30 на сто. Очаква се резките промени на времето да се увеличат в бъдеще“, посочва Зорница Спасова, главен асистент в Националния център по обществено здраве и анализи. Тя поясни, че някои хора са …

Категория - В медиите


Събития на НЦОЗА в рамките на Eвропейската седмица на общественото здраве

Събития на НЦОЗА в рамките на Eвропейската седмица на общественото здравеПонеделник, 22 май: Психично здраве за всички Представяне на  „Ръководство за психо-социална подкрепа на бежанци“ от екип на отдел „Психично здраве“ към НЦОЗА на хибридна среща на Работната група за психично здраве и психо-социална подкрепа, организирана от офиса на СЗО за България. 2023-GUIDE-PsSoSupprt.pdf Доц. д-р Владимир Наков ще отговаря на въпроси относно Ръководството от 10 до 12 часа на имейл адрес: v.nakov@ncpha.government.bg Вторник, 23 май: Разнообразие (различия) в здравето …

Категория - Актуално


Екип на НЦОЗА представи „Ръководство за психо-социална подкрепа на бежанци"

Екип на НЦОЗА представи „Ръководство за психо-социална подкрепа на бежанци“  В сградата на Агенцията за бежанците се проведе хибридна среща на Работната група за психично здраве и психо-социална подкрепа, организирана от офиса на СЗО за България, представен от доц. Михаил Околийски и ръководителя на групата Андреа Пиато. В мрежата участват представители на БЧК, СЗО, Агенцията за бежанците, неправителствени организации, работещи с бежанци от Украйна. На срещата екипът на отдел „Психично здраве“ към НЦОЗА представи „Ръководство …

Категория - Актуално


Проф. Пламен Димитров: Здравето е висша ценност, то не трябва да е политически оцветено

Zdrave.net, 22.05.2023 г.  „Колкото и усилия да бъдат полагани от органите и специалистите, работещи в сферата на общественото здраве, промяната на начина на живот към по-здравословен е отговорност и задължение на всеки един от нас. Добро здраве в обществото може да бъде постигнато не само с развитие на мрежа от лечебни заведения и с увеличаващи се инвестиции в тях, но и чрез активни дейности на цялото общество, а не само на здравната система. Това е и основният смисъл на общественото здраве. Здравето е висша ценност, то не трябва да бъде политически …

Категория - В медиите


31 май – Световен ден без тютюнопушене

„Имаме нужда от храна, не от тютюн“ – това е мотото тази година на Световния ден без тютюнопушене. Глобалната кампания на СЗО има за цел да повиши осведомеността относно алтернативното производство на култури и да насърчи тютюнопроизводителите да отглеждат устойчиви земеделски култури, свързани с изхранването на населението по света. По данни на СЗО около 3,5 милиона хектара земя по целия свят се преобразуват за отглеждане на тютюн. То е ресурсоемко и изисква тежка употреба на пестициди и торове, които деградират почвата. Отглеждането …

Категория - Актуално


41 ПРОЕКТА НА УЧЕНИЦИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА СА КЛАСИРАНИ ОТ ПЪРВА ФАЗА В XV-то ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО"

41 проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са класирани от първа фаза в XV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”. Конкурсът се организира от Министерство на здравеопазването в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерството на околната среда и водите, Държавната агенция за закрила на детето, Регионалния офис на Световната здравна организация в България, Българския младежки Червен кръст и Националния …

Категория - Актуално


Гл. ас. Зорница Спасова, дк, с награда в конкурса Web report 2023

Зорница Спасова, главен асистент в НЦОЗА, спечели 2-ро място в категория “Икономика” на конкурса за чиста журналистика на българския интернет портал Dir.bg - Web report 2023, един от най-престижните медийни конкурси в България. Състезаваха се 600 материала на 185 автори в 6 категории. Основната цел на конкурса е да покаже, че създаването на качествено съдържание, което е проверено от достоверни източници, които не обслужват лични, корпоративни или политически интереси, е възможно и трябва да се превърне в приоритет на средата. Отличеният материал е "Глобалното …

Категория - Актуално


Заседание на Националния програмен съвет към Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025

На 13 юни 2023 г. се проведе заседание на  Националния програмен съвет към Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 г. за обсъждане и оценка на резултатите в развитието й, постигнати през 2022 г. и представяне на предстоящите дейности през 2023 г. В състава на Националния програмен съвет участват представители на държавни институции и организации (МЗ, НЦОЗА, ММС, МЗХ, МОН, МОСВ, БЛС, НСОРБ и др.), както и клинични експерти в областта на хроничните незаразни болести. Националните координатори на Програмата - проф. д-р Пламен …

Категория - Актуално


Национална среща с регионалните координатори на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025

На 15 и 16 юни 2023 г. в Националния център по обществено здраве и анализи се проведе ежегодната работна среща на регионалните координатори на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 г. за обсъждане и оценка на резултатите от изпълнението й. Присъстваха представители на Министерство на здравеопазването, Националния център по обществено здраве и анализи, както и всички координатори на програмата от 28-те области на страната. Срещата се откри от директора на НЦОЗА проф. д-р Пламен Димитров, дм и г-н Илия Тасев, директор …

Категория - Актуално


26 юни - Международeн ден срещу злоупотребата с наркотици и нелегалния трафик на наркотични вещества

        Тази година мотото на кампанията е „Хората на първо място: стоп на стигмата и дискриминацията, засилване на превенцията“. Употребата на наркотици е сложен проблем, който оказва влияние върху живота на милиони хора по света. Много хора, които употребяват наркотици, се срещат със стигма и дискриминация. Това в перспектива може да увреди психичното и соматичното им здраве и да предотврати достигането им до помощта, от която имат нужда. Службата на ООН за наркотиците и престъпността (UNODC) признава важността на това да …

Категория - Актуално


Гл. ас. Зорница Спасова с награда от Европейското метеорологично дружество (EMS)

Зорница Спасова, дг, главен асистент в НЦОЗА, получи наградата на Европейското метеорологично дружество (EMS) за журналистика за 2023 г. Тя е изследовател в областта на изменението на климата и общественото здраве, участва в научни проекти в областта на медицинската география, биометеорологията, общественото здраве. Зорница Спасова е наградена за три статии: за изменението на климата и здравето на жените, глобалното затопляне и условията на труд и изменението на климата и козметичната индустрия. Наградата за журналистика на Европейското метеорологично …

Категория - Актуално


Българската психиатрия - социалистическо наследство и перспективи

Любословие.БГ, 29.06.2023 г. „Стигмата към психичната болест е проблем в целия свят, но в България той е много по-сериозен. Проучване сред студенти по медицина в България, Румъния, Сърбия и Албания показва, че най-високите нива на стигматизация са сред българските студенти“, коментира в интервю пред Любословие.БГ доц. д-р Владимир Наков, началник на отдел „Психично здраве“ в НЦОЗА. Доц. Наков каза, че по време на социализма е имало места, където се е вършело нещо, но то е било благодарение на ентусиазма на отделни хора, а не е закрепено институционално. …

Категория - В медиите


ЕС забранява опасни химикали

Нова ТВ, „Здравей, България“, 03.07.2023 г. Европа иска нови забрани за бисфенолите. Най-често използван е бисфенол А. Той е мономер, влизащ в състава на поликарбонатни пластмаси и епоксидни смоли. Поликарбонатните пластмаси се използват в хранително-вкусовата промишленост (контейнери за диспенсъри за вода, кутии за многократно съхранение на храни), при производството на CD-та и DVD-та, в състава на лепила, бои и лакове. В прахообразна форма ВРА присъства по повърхността на принтерната хартия. Епоксидните смоли са полимери, които участват в състава …

Категория - В медиите


Жегата - основна причина за ПТП-та

Bulgaria ON AIR, „България сутрин“, 05.07.2023 г. Сред основните фактори за възникване на пътнотранспортни произшествия се нарежда и метеорологичното време. "В България са правени проучвания  и се оказа, че през юли, август, септември и октомври има ръст на ПТП с около 10%. Няколко са факторите - засилен е трафикът, излизат по-уязвимите превозни средства на пътя, като велосипеди, мотопеди, скутери, има повече пешеходци, по-високи скорости, увеличава се умората във водачите, сънят е по-лош през лятото и е по-голяма агресивността на пътя", каза в интервю …

Категория - В медиите


Съобщение за промяна на начална дата на курс с код 1.1.3.2.

Уведомяваме Ви, че се променя началната дата на курс с код 1.1.3.2. Основен курс за следдипломно обучение за придобиване на специалност “Хранене и диететика“ Модул 2: „Безопасност и контрол на храните“ от 30.10.2023г. на 11.10.2023г.

Категория - Актуално


Национална конференция по проблемите на прeвенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества – 28-30 юни 2023 г.

В град Перник се проведе 17-ата Национална конференция по проблемите на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества (28-30 юни 2023г.). Конференцията е  организирана от Секретариата на Националния съвет по наркотичните вещества и Националния център по обществено здраве и анализи, със съдействието на Общинския съвет по наркотичните вещества (ОбСНВ) и Превантивно-информационния център (ПИЦ) гр. Перник. На срещата присъстваха над 100 специалисти в областта на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества от цялата …

Категория - Актуално


Биохраните влизат в менютата на детските градини и болниците

Bulgaria ON AIR, "България сутрин", 10.07.2023 г. В Националния план за развитие на биологичното производство до 2030 г., публикуван за обществено обсъждане, се предвижда биохрани да бъдат включени в менютата в детски градини и ясли, както и в болниците. „По отношение на растежа и развитието на децата е много важно храненето да става с качествени храни. Биохраните най-често са плодове, зеленчуци, месо, риба, яйца, мляко и млечни произведения, произведени от сертифицирани български производители.  Биохраните имат много важно значение в нашето хранене. …

Категория - В медиите


Срещу топлинен удар и дехидратация: Какви правила да спазваме в жегата?

Нова ТВ, „Здравей, България“, 14.07.2023 г. „Първата вълна на горещото време е най-опасна за човешкото здраве, защото още не сме се адаптирали. Първите жертви са най-уязвимите, хората с хронични заболявания.  В България се смята, че 32 градуса е ден с горещо време, жълт код се обявява на 34 градуса”, обясни в студиото на „Здравей, България“,  Зорница Спасова, главен асистент в НЦОЗА. Тя допълни, че нощите с над 20 градуса (т.н. „тропични нощи“) също са опасни, защото тялото не може да се охлади. Веднъж човек преживял топлинен удар, трябва …

Категория - В медиите


80 000 души умират годишно от свръхдоза фентанил в САЩ - дойде ли опасността и при нас?

Bulgaria ON AIR,  „България сутрин“, 20.07.2023 г. „Фентанилът се използва за медицински цели, най-вече за упойки и като обезболяващо средство. Негови аналози са забранени като наркотични вещества.  Колегите от Варна съобщиха, че са заловили 200 грама аналог на фентанил, но все още не са ни информирали точно какво е веществото“, коментира в студиото на „България сутрин“ Александър Панайотов, началник на отдел „Национален фокусен център“ към Националния център за обществено здраве и анализи. Той допълни, че  фентанилът е от 50 до …

Категория - В медиите


Националният център по обществено здраве и анализи получи програмна акредитация на докторски програми по „Токсикология" и „Социална медицина и здравен мениджмънт"

В резултат от извършено оценяване по процедура за програмна акредитация на докторски програми „Токсикология“ и „Социална медицина и здравен мениджмънт“ от професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт в Национален център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА), на свое заседание, проведено на 29.06.2023 година Акредитационният съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация взе следните решения“ За докторска програма „Токсикология“  Дава програмна акредитация на докторска …

Категория - Актуално


Световна седмица на кърменето (1-7 август 2023 г.)

Тазгодишната тема на световната кампания е „Създаване на условия за кърмене - промяна за работещите родители“. Основните послания на кампанията са: Всички работещи майки се нуждаят от достатъчен отпуск по майчинство, за да могат да кърмят оптимално. Те трябва да получават право на съответните почивки, а на работното място да има подкрепа и условия за кърмене, изцеждане и съхранение на кърмата. Кърменето е екипна работа и двамата родители се нуждаят от информация и подкрепа за различните си роли. Достъпът до подходящ отпуск по бащинство …

Категория - Актуално


Събития в рамките на Световната седмица на кърменето

На 7 август от 13:30 часа в Банка за майчина кърма на ул. "Сава Михайлов" № 57, в рамките на Световната седмица на кърменето, ще  бъде представен  научният проект "Микробиом и състав на кърмата - ключови фактори, роля и взаимовръзка с оралната и чревна микробиота при новородени деца". Проектът цели изучаване на връзката между микробиома на кърма, слюнка и фецес от новородени деца и състава на кърмата, както и начина на  хранене на майката. Той се осъществява по програмата „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания …

Категория - Актуално


НЦОЗА се включи в дейности за отбелязване на Световната седмица на кърменето

Световната седмица на кърменето – глобална инициатива за насърчаване, подкрепа и защита на кърменето и тази година премина с редица мероприятия при подчертан интерес от присъстващите. НЦОЗА се включи в няколко събития. На 4 август в Поликлиника България доц. д-р Лалка Рангелова, дм, от отдел „Храни и хранене“ на НЦОЗА, изнесе публична лекция на тема: “Здравословно хранене на бременната и кърмеща жена“. На срещата присъстваха бременни, кърмещи жени и общопрактикуващи лекари от груповата практика в поликлиниката. Лекцията премина …

Категория - Актуално


Изпитвателен център „Здраве"

ИЦ Здраве уведомява своите възложители на лабораторни изпитвания, че възобновява провеждането на изпитвания група продукти II/1-4; 6-9; 11-13 по показател -  ISO 15213:2003 – „Микробиология на храни и фуражи. Хоризонтален метод за изброяване на сулфитредуциращи клостридии, развиващи се при анаеробни условия“ и замяната му с нов: ISO 15213-1:2023 - „Microbiology of the food chain -- Horizontal method for the detection and enumeration of Clostridium spp. -- Part 1: Enumeration of sulfite-reducing Clostridium spp. by colony-count technique“ ИЦ Здраве възобновява провеждането на изпитванията на група продукти I/21 (21.1) по показател „Обща …

Категория - Актуално


17-и септември - Световен ден за безопасност на пациентите

За пета поредна година на 17.09.2023 г. ще бъде отбелязан Световният  ден за безопасност на пациентите. Все по-сложните системи на здравеопазване и нарастващите щети за пациентите в лечебните заведения наложиха ангажиране на по-широк кръг заинтересовани страни по темата. Тази година мотото е: “Да издигнем гласа на пациентите!“ Офисът на СЗО в България, с подкрепата на МЗ и структурите му организират дискусия на 18.09.2023.г. от  10.30 ч. до 11.30 ч. в зала „Launchee“ (партер ЦУМ). В дискусията ще участват доц. Михаил Околийски – зам.-министър на здравеопазването, …

Категория - Актуално


20 септември – Ден без загинали на пътя

За осма поредна година Европейската мрежа на службите на пътна полиция ROADPOL организира Ден без загинали на пътя, в рамките на Дните на безопасността на пътя между 16 и 22 септември, с мото: „Остани жив! Пази живота!“. Тази година 20 септември е определен за Ден без загинали на пътя, като целта е да се организират събития, с които да се популяризира основното послание за намаляване на жертвите при тежки пътнотранспортни произшествия по пътищата на Европа и страната ни.  Активностите по кампанията на ROADPOL се обединяват с дейностите на Европейска …

Категория - Актуално


Съобщение за предстоящ курс

Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) организира обучение за получаване на професионална квалификация по част от професия „Сътрудник, социални дейности“ по реда на Наредба № 8 от 07.09.2011 г. на Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалната политика и по програма, утвърдена от директора на НЦОЗА (Подробно описание на програмата може да намерите тук). За участие в обучението могат да кандидатстват лица с личен опит в оздравяването от зависимост или злоупотреба с наркотични вещества, които са …

Категория - Актуално


Европейска седмица на спорта – 23-30.09.2023 г.

За девета поредна година България отбелязва Европейската седмица на спорта #BeActive, която тази година е под мотото „Всички заедно за спорта“. В периода от 23 до 30 септември в столицата и в различни градове на страната ще бъдат проведени спортни изяви с участието на популярни личности и изявени български спортисти. Седмицата е инициатива на Европейската комисия за подкрепа и насърчаване на спорта и физическата активност на гражданите на ЕС с национален координатор  Министерството на младежта и спорта. В програмата се организираха три големи …

Категория - Актуално


Каква е разликата между хранителната непоносимост и хранителната алергия?

БНР, програма „Хоризонт“, ''Минути за здраве“, 26.09.2023 г. „Хранителната непоносимост представлява системен отговор на цялото тяло, като това не е алергия, а реакция на имунната система, водеща до образуване на имуноглобулин G антитела. Симптомите са разнообразни и могат да се появят на 2-рия до 4-тия ден. Това не е реакция от бърз тип, за разлика от хранителната алергия“, каза в интервю за програма „Хоризонт“ доц. д-р Лалка Рангелова, дм от НЦОЗА. Тя посочи, че хранителната непоносимост не е диагноза за цял живот, за разлика от хранителната …

Категория - В медиите


Европейска нощ на учените - 29-30 септември 2023 г

Националният център по обществено здраве и анализи ще участва в Европейската нощ на учените като партньор по проект „Микробиом и състав на кърма: ключови фактори, роля и взаимовръзка с оралната и чревна микробиота при новородени деца“, финансиран от фонд „Научни изследвания“ към МОН, КП06-H61/9 от 15.12.2022 г.  Комплексните проучвания в проекта са фокусирани не само върху изучаването на микробиотата на кърмата, а и върху разбирането на факторите, свързани с майката и нейното новородено, които влияят върху разнообразието в състава й. Това …

Категория - Актуално


Световен ден на психичното здраве - 10 октомври 2023 г.

Доброто психично здраве е жизненоважно за цялостното здраве и благополучие. Според данни на СЗО един на всеки осем души в световен мащаб живее с психично заболяване. Психичните заболявания засягат все по-голям брой юноши и млади хора. Тази година темата на Световния ден на психичното здраве е „Психичното здраве е универсално човешко право“. Глобалната кампания има за цел да повиши осведомеността и да стимулират действия, които насърчават и защитават психичното здраве на всеки като универсално човешко право. Психичното здраве е основно …

Категория - Актуално


Съобщение за промяна на дата на курс с код 2.2.4.1.

Уведомяваме Ви, че се променя началната дата на курс с код 2.2.4.1. „Генетично модифицирани организми – новости в законодателството и аналитичните практики. Актуални проблеми – годишен семинар на ГМО лабораториите“  от 10.10.2023г. на 28.11.2023г. Желаещите да участват в обучението е необходимо да се регистират, като попълнят и изпратят заявки, съобразно инструкциите за обучения в сайта на НЦОЗА.

Категория - Актуално


Национална информационна среща за повишаване капацитета на специалистите от РЗИ в областта на здравословното хранене и физическата активност - 09-11 октомври 2023 г.

От 09 до 11 октомври 2023 в гр. Велико Търново се проведе Национална информационна среща за повишаване капацитета на специалистите от РЗИ в областта на здравословното хранене и физическата активност, в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 г. Присъстваха представители на Министерство на здравеопазването, Националния център по обществено здраве и анализи и на 28-те РЗИ в страната. Срещата се откри от г-н Илия Тасев, директор дирекция „Опазване на общественото здраве и здравен контрол“, МЗ, който …

Категория - Актуално


Семинар „Климатични промени и здравни неравенства: глобални предизвикателства и контекстът на България"

На 18 октомври 2023 г. в Националния център по обществено здраве и анализи се проведе семинар на тема „Климатични промени и здравни неравенства: глобални предизвикателства и контекстът на България“. Организатори на събитието са българският офис на Световната здравна организация (СЗО) и Националният център по обществено здраве и анализи, във връзка с изпълнение на Двугодишно споразумение между СЗО и Министерство на здравеопазването. Присъстваха представители на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на околната …

Категория - Актуално


Зорница Спасова: „Дяволският вятър" повиши температурите до летни стойности

БНР, Радио Благоевград, 23.10.2023 г. Влиянието на фьоновите ветрове или т.н. „дяволски ветрове“ върху човешкия живот и здравето коментира в интервю за БНР Зорница Спасова - главен асистент в Националния център по обществено здраве и анализи. Тя поясни, че фьоновите ветрове имат и положителен ефект – прочистват атмосферата от замърсители, създават условия за добра слънчева радиация, но повече са отрицателните ефекти и най-вече върху човешкото здраве. В такива периоди хората се чувстват по-тревожни, по-депресирани. Могат да имат главоболие, …

Категория - В медиите


Международен курс: „Оценка на риска в регулаторната токсикология - съвременна методология"

  От 16 до 20 октомври 2023 г. в Националния център по мехатроника и чисти технологии към Техническия университет, София, се  проведе международен  курс на тема: „Оценка на риска в регулаторната токсикология - съвременна методология“ (RISK ASSESSMENT IN REGULATORY TOXICOLOGY CONTEMPORARY METHODOLOGY). Курсът е организиран от Българското дружество по токсикология, с председател проф. Цвета Георгиева от НЦОЗА, под егидата на Европейската федерация на токсиколозите (EUROTОX) и Mеждународния съюз на токсиколозите (IUTOX) и е с подкрепата на НЦОЗА, Техническия университет – …

Категория - Актуално


Проф. д-р Пламен Димитров е номиниран за член на Изпълнителния съвет на СЗО

  България издигна кандидатурата на проф. Пламен Димитров, директор на Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА), за член на Изпълнителния съвет на СЗО за периода 2024 – 2027 г., в конкуренция с кандидатурите на други две държави членки на ЕС - Испания и Кипър. Регионалният комитет на СЗО за Европа подкрепи номинацията на България в рамките на 73-та сесия на Организацията в гр. Астана, Казахстан. В сесията участва и зам.-министърът на здравеопазването доц. Михаил Околийски. Кандидатурата на България бе класирана на първо място в групата …

Категория - Актуално


41 ПРОЕКТА НА УЧЕНИЦИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА СА КЛАСИРАНИ ОТ ВТОРА ФАЗА В XV ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО"

41 проекта на ученици от 1-ви до 12-и клас от цялата страна са класирани на втората фаза в X`` издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”. Конкурсът се организира от Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерството на околната среда и водите, Държавната агенция за закрила на детето, Регионалния офис на Световната здравна организация в България, Българския младежки Червен кръст и Националния …

Категория - Актуално


Какво ново има в науката по хранене и диететика

ТВ Евроком, „Академия Здравитал“, 07.11.2023 г. Какво ново има в науката по хранене и диететика коментира в студиото на ТВ Евроком проф. д-р  Веселка Дулева, началник на отдел „Храни и хранене“ към НЦОЗА и главен координатор на Експертния съвет по хранене и диететика към Министерството на здравеопазването. Проф. Дулева  посочи, че храненето е една важна тема не само в лечебния процес, но и като превенция на много социалнозначими болести. Новости има много. Затлъстяването е обявено от СЗО за болест, с много висок риск за развитие на хронични …

Категория - В медиите


Здравословно хранене: Къде стои месото в диетата и с какво е полезно?

АГРО ТВ, „Агротема“, 08.11.2023 г. „Изключително ценното качество на месото е в съдържанието на така нареченото хемово желязо. Това е, което е необходимо за изграждане на хемоглобина и съответно за намаляване на риска от желязодефицитна анемия“, коментира в студиото на АГРО ТВ проф. д-р Веселка Дулева, завеждащ отдел „Храни и хранене“ в НЦОЗА. Тя допълни, че в растителните храни се съдържа  нехемово желязо, което е с много по-ниска биоусвоимост – около 7% и в доста по-ниско количество. Червените меса са най-добър източник на хемово …

Категория - В медиите


Кръгла маса „Междусекторното сътрудничество при реализацията на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести"

На 30 ноември 2023 година в Националния център по обществено здраве и анализи се проведе Кръгла маса на тема „Междусекторното сътрудничество при реализацията на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести (ХНБ) 2021-2025 г. Участие взеха представители на държавни институции и ведомства (МЗ, ММС, МЗХ, МОН, РЗИ и др.), както и експерти от НЦОЗА. Националният координатор по Програмата г-н Илия Тасев, директор на дирекция „Опазване на общественото здраве, здравен контрол и права на пациентите“, МЗ, приветства участниците и …

Категория - Актуално


1 декември - Световeн ден за борба срещу СПИН

Tази година кампанията се фокусира върху повишаване на информираността на обществото за възможностите за овладяване на ХИВ инфекцията и повишаване на мотивацията на хората да проследяват своя ХИВ статус. В България показателят за честота на новорегистрираните случаи с ХИВ инфекция е под средния за Европа – през 2021 г. у нас той е 3,4 на 100 000 души население, а в страните от ЕС - 3,7. От 1986 г. до момента  в България са регистрирани общо 4 276 лица с ХИВ инфекция. За първите десет месеца на 2023 г. общо 277 759 лица са се изследвали безплатно и анонимно и …

Категория - Актуално


Съобщение за предстоящ курс

Националният център по обществено здраве и анализи организира курс за обучение на ръководители на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди, по програма, утвърдена от министъра на здравеопазването (Програма за обучение на ръководители по На редба 2-20.06.2012.pdf). Курсът се провежда съгласно чл. 4, ал. 1, т. 8 от Наредба № 2 на МЗ от 20.06.2012 г. за условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди (ДВ. бр.62, 29.07.2014 г.). Документите за участие в обучението …

Категория - Актуално


Ново поколение ГМО растения

Нова ТВ, „Пресечна точка“, 11.01.2024 г. Какви ще бъдат последствията от въвеждането на европейски регламент за ново поколение ГМО растения? На този въпрос в студиото на „Пресечна точка“ отговаря проф. Цвета Георгиева, началник на отдел „Приложна геномика и ГМО“ към Националния център по обществено здраве и анализи. Проф. Георгиева посочи, че по тази тема е изключително важна правилната комуникация. ГМО храната е най-изследваната храна. Тук се касае за използването на инструменти - „генетични ножици“, които работят с генома на …

Категория - В медиите


Конкурс за 4 редовни и 1 задочна докторантури 2023/2024 - ДВ, бр. 4 от 12.01.2024 г., стр. 203

Конкурс за 4 редовни и 1 задочна докторантури 2023/2024 - ДВ, бр. 4 от 12.01.2024 г., стр. 203 Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) към МЗ, гр. София на основание Решение № 441 на Министерски съвет от 22.06.2023 г. обявява конкурси за три редовни докторантури за учебната 2023-2024 г. по област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.1 „Медицина”: по „Хранене и диететика“ (за нуждите на отдел „Храни и хранене“, дирекция „Обществено здраве и здравен риск“ - една); по „Хигиена“ (за нуждите …

Категория - Актуално


Глобалното затопляне унищожи 17% от площите, традиционно заети със сняг в Европа, изкуственият сняг увеличава травматизма

Bulgaria ON AIR, „България сутрин", 15.01.2024 г.  „Със затоплянето все повече курорти, дори 95% от тях, използват изкуствен сняг за удължаване на сезона и по-добра снежна покривка. Изкуственият сняг съдържа повече влага, по-хлъзгав е, по-леден, това води и до повече травми. Той има 30% водно съдържание и 70% въздух, а при естествения е 10%.  Затова той по-бавно се уплътнява, карането на ски е по-меко. По-тежки са травмите при падане върху изкуствен сняг - натъртване, счупване", заяви в студиото на "България сутрин" Зорница Спасова, главен асистент …

Категория - В медиите


КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ СЪГЛАСНО ЧЛ.18 ЗА НЕКЛИНИЧНИ СПЕЦИАЛНОСТИ СЪГЛАСНО ЧЛ.22Б ОТ НАРЕДБА 1/22.01.2015Г. ЗА ПЪРВО ПОЛУГОДИЕ НА 2024Г.

Конкурс по документи съгласно чл.18 за неклинични специалности и конкурс с писмен приемен изпит за лица с професионална квалификация „лекар по дентална медицина“ съгласно чл.22б от Наредба 1/22.01.2015г. за първо полугодие на 2024г. Информация за конкурсите и класиранията на МУ-София можете да намерите тук: https://mu-sofia.bg/sdo/specializacia/konkursi-klasirane/

Категория - Актуално


Кръгла маса „С отговорност към здравето на българските деца"

На 07.02.2024 г. в централата на БЧК се провде кръгла маса на тема „С отговорност към здравето на българските деца“, организирана от Българския червен кръст. Във форума участваха вицепрезидентът Илияна Йотова, доц. Михаил Околийски -заместник-министър на здравеопазването, председателят на ДАБ Мариана Тошева, изпълнителният директор на ИА „Медицински надзор“ Иванка Динева, председателят на синдиката на българските учители Янка Такева, главният секретар на БЛС и зам.-председател на БЧК д-р Валентин Пеев, представители на УНИЦЕФ, МЗ, НЦОЗА, …

Категория - Актуално


Стартира вторият етап от Националната АНТИСПИН кампания

В Седмицата на любовта стартира вторият етап от Националната АНТИСПИН кампания. Тя се провежда ежегодно в четири етапа. Първият започва на 1 декември – Световен ден за борба срещу СПИН. Вторият етап е по повод 14-и февруари, а през третата неделя на месец май (Ден на съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН), се провежда третият. Последният четвърти етап е в периода 14-31 август. Целта на кампанията е повишаване на информираността на младите хора и хората в риск относно начините за предпазване от ХИВ и други сексуално разпространявани инфекции. …

Категория - Актуално


Как резките промени в климата влияят на здравето ни?

БНТ, „100% будни“, 15.02. 2024 г. Как влияят на здравето ни промените на метеорологичното време? - на този въпрос в студиото на „100% будни“ отговаря Зорница Спасова, главен асистент в Националния център по обществено здраве и анализи. „Междудневно изменение на средната температура на въздуха с над 6 градуса се смята за рязка промяна на времето. В България годишно имаме не много стабилен, но устойчив режим на времето. В София има около 22,5% годишно резки промени на времето. Най-изменчиво е времето през пролетта. По мои проучвания месец април е …

Категория - В медиите


Съобщение за предстоящ курс

Националният център по обществено здраве и анализи организира курс за обучение на ръководители на програми за психосоциална рехабилитация на лица с психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на наркотични вещества, по програма, утвърдена от министъра на здравеопазването. Курсът се провежда съгласно чл. 4, ал. 3 от Наредба № 8 от 7.09.2011 г. за условията и реда за осъществяване на програми за психосоциална рехабилитация на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества (ДВ. бр.75, 27.09.2011 г.). Документите за …

Категория - Актуално


Как климатичните промени влияят на човешкото здраве

БНР, „Христо Ботев“, 04.03.2024 г. „По прогнози на Световната здравна организация поради изменението на климата към 2030 година ще има 250 000 нови смъртни случая годишно в световен мащаб. Това число според специалистите е консервативно, защото тук се включват жертвите на топлинните вълни, диария, малария и наводнения, но не трябва да се забравя, че има и други климатични рискове, които също ще увеличат смъртността“,  каза в предаването „Следобед за любопитните“ Зорница Спасова, главен асистент в Националния център по обществено здраве …

Категория - В медиите


Недостиг на персонал в психиатриите

Нова ТВ, „Социална мрежа“, 06.03.2024 г. „В страната има неравномерно разпределение на психиатрични легла в държавните психиатрични болници. Там са и големите проблеми. Те са извън населените места, на отдалечени места. Не са привлекателно място нито за психиатрите, нито за медицинските сестри и помощния персонал“, каза в интервю за Нова ТВ д-р Захари Зарков, директор на дирекция „Психично здраве и превенция на зависимостите“ към Националния център по обществено здраве. Той посочи, че според проведения в НЦОЗА мониторинг, има свръхпредлагане …

Категория - В медиите


НЦОЗА взе участие в Кариерен форум - 2024 г. на Биологическия факултет

На 20 и 21 март 2024 г. в сградата на Биологическия факултет към Софийския университет “Св. Климент Охридски” се проведе Кариерен форум - 2024 г. Форумът се организира от деканското ръководство съвместно с Кариерния център и Факултетния студентски съвет на Биологически факултет при Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Целта на събитието е да представи на студентите и докторантите възможности за кариерно развитие, които се предлагат в България, и с това да се подпомогне ориентирането на бъдещи кадри в сферата на биологическите …

Категория - Актуално


Как да храним правилно бебето?

Euronews България, "Добро утро, Европа", 25.03.2025 г. „Кърмата е най-доброто хранене за кърмачетата. Много важно е майките да бъдат мотивирани още в първия час да поставят бебето на гърда. Ако майката не може да кърми, единствената алтернатива за кърмачета до 1 година са адаптираните млека”, каза в интервю за Euronews България доц. д-р Лалка Рангелова от Националния център по обществено здраве и анализи. Тя допълни, че проучвания в НЦОЗА показват, че  по отношение на източниците за информация относно храненето на новородените на първо място са поставени …

Категория - В медиите


Националeн ученически конкурс „Посланици на здравето"

Министерството на здравеопазването обявява XVI издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”. Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ се провежда в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора. Целта му е превенция на поведенческите и рисковите за здравето фактори, свързани с нездравословното хранене, ниската физическа активност, употребата на алкохол и тютюнопушенето. Инициативата е на Министерството на здравеопазването (МЗ) в партньорство с Министерството на образованието и науката …

Категория - Актуално


НЦОЗА отбелязва Световния ден за информираност за аутизма

            На 2 април се отбелязва Световният ден на информираността за аутизма. По този повод в НЦОЗА се проведе среща с режисьора Боян Иванов и изпълнителя на главната роля Калоян Желев в театралната постановката „Странна случка с куче през нощта“, представена на 20-и февруари 2024 г. на сцената на Младежкия театър „Николай Бинев“  - гр. София от гостуващия състав на ДТ „Сава Огнянов“ – гр. Русе. Срещата е организирана от доц. Красимира Костадинова, дм, началник на отдел „Детско и младежко здраве“ …

Категория - Актуално


8 април - Международен ден против генномодифицираните организми

Този ден е определен за изразяване на несъгласие с изкуственото изменение на еволюцията на организмите, които с уникалността си заслужават неприкосновеност. Световната общественост се занимава с проблема на разпространението и евентуалните последици за околната среда и здравето на човека от използването на генномодифицираните организми (ГМО) от началото на ХХI век. ГМО повдигат много въпроси и около тях се водят много спорове между политици, представители на бизнеса, учени, еколози. Тези спорове текат в две посоки – от отричане на ГМО, …

Категория - Актуално


Новите геномни техники в помощ на медицината

БНР, Радио София, 08.04.2024 г.  „От десетилетия се водят дебати за ГМО. В последните години отново темата стана на мода, защото се появиха нови геномни техники. Трябва да направим задължително разграничаване от класическото ГМО, което е вмъкване на чуждовидова ДНК, докато новите геномни техники позволяват с генетични инструменти да се работи с генома, без да се вмъква чужда ДНК, така че да се получи желана характеристика“, каза пред Радио София проф. Цвета Георгиева, ръководител на Националната референтна лаборатория по ГМО към Националния …

Категория - В медиите


Съобщение за промяна на дата на курс с код 2.4.1.2.

Уведомяваме Ви, че се променя началната дата на курс с код 2.4.1.2. „Ранно диагностициране, интервенции и терапия на тревожни разстройства и депресия в общата практика “  от 22.04.2024г. на 13.05.2024г. Желаещите да участват в обучението е необходимо да се регистират, като попълнят и изпратят заявки, съобразно инструкциите за обучения в сайта на НЦОЗА.

Категория - Актуално


Съобщение за извънреден курс с код 2.2.1.1.

Във връзка с повишения интерес към курс с код 2.2.1.1. от учебната програма на НЦОЗА за 2024г., на тема: „Аналитични аспекти при изследване на съвременни замърсители в питейни води съгласно промените в Наредба 9/2001“ Ви информираме, че ще бъде проведен извънредно отново на 06 юни 2024 г. Желаещите да участват в обучението е необходимо да се регистират, като попълнят и изпратят заявки, съобразно инструкциите за обучения в сайта на НЦОЗА.

Категория - Актуално


10 май – Световен ден на физическата активност

10 май – Световен ден на физическата активност „Движението – това е здраве“ Световната здравна организация (СЗО) обявява 10 май за Световен ден на физическата активност с решение на 55-та Световна здравна асамблея през 2002 г., посветен на инициативата “Движението – това е здраве”. Основната цел е насърчаване на физическата активност сред всички групи от населението и отговорност на всеки за  утвърждаване на здравословен начин на живот, който включва ежедневна физическа активност. Чрез физически упражнения и спорт да се ограничи …

Категория - Актуално


Европейска седмица на общественото здраве – 13-17 май 2024 г.

За шеста поредна година НЦОЗА е активен участник в Европейската седмица на общественото здраве (EUPHW), която ще се проведе от 13 до 17 май 2024 г. Това е  годишна инициатива, организирана и координирана от Европейската асоциация за обществено здраве (ЕEUPHA). Тя  има за цел да повиши осведомеността относно общественото здраве и да насърчи сътрудничеството между обществената здравна общност в Европа. Тази година основната тема е: „Здравето е политически избор!“, като се подчертава взаимодействието между политиката и здравето за създаване на …

Категория - Актуално


Събития на НЦОЗА в рамките на Eвропейската седмица на общественото здраве

Събития на НЦОЗА в рамките на Eвропейската седмица на общественото здраве Сряда, 15 май: Планетарно здраве – глобален и локален подход   Открит урок сред седмокласници от 101 СУ „Бачо Киро” Гл. експерт Ивелина Камел от отдел „Превенция на хроничните незаразни болести“ ще проведе открит урок на тема „Препоръки за повишаване на физическата активност“ сред седмокласници от 101 СУ „Бачо Киро“ от 12.00 до 13.00 часа. По време на дискусията ще се  обсъждат и въпроси, свързани с други рискови за здравето фактори. За контакти гл.експерт …

Категория - Актуално


Открит урок сред седмокласници от СОУ „Бачо Киро", гр. София

Открит урок сред седмокласници  от СОУ „Бачо Киро“, гр. София На 15 май се проведе открит урок сред седмокласници от СОУ „Бачо Киро“, гр. София на тема „Препоръки за повишаване на физическата активност“.  Инициативата е в рамките на Европейската седмица на общественото здраве  - 2024.  Урокът беше изнесен от гл. експерт Ивелина Камел, отдел „Превенция на хроничните незаразни болести“, дирекция „Промоция на здраве и превенция на болестите" към НЦОЗА. По време на дискусията бяха  обсъдени и въпроси, свързани с други …

Категория - Актуално


Регионална дискусионна среща на тема: „Ограничаване на факторите на риска за здравето"

Регионална дискусионна среща на тема: „Ограничаване на факторите на риска за здравето” В рамките на инициативата „Европейска седмица на общественото здраве - 2024“ на 16 май се проведе Регионална дискусионна среща на тема: „Ограничаване на факторите на риска за здравето”, под мотото за деня „Здравето през целия живот: Преодоляване на изолацията чрез партньорства“. Събитието беше организирано от РЗИ – София област и община Сливница и се проведе в СУ “Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Сливница. С презентации се включиха експерти …

Категория - Актуално


17 МАЙ - СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ХИПЕРТОНИЯТА

17 МАЙ - СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ХИПЕРТОНИЯТА   Световният ден за борба с хипертонията се отбелязва всяка година на 17 май. Денят е глобална инициатива на Световната лига по хипертония (WHL) и Международната асоциация по хипертония (ISH) с цел да се повиши информираността на населението за заболяването и за ролята и възможностите на превенцията, ранното откриване и своевременното лечение на високото кръвно налягане. По данни на Световната здравна организация (СЗО) приблизително 1,28 милиарда лица на възраст 30-79 години по света са с  хипертония. Почти …

Категория - Актуално


Ръководство

Директор      Проф. д-р Пламен Димитров, дм тел:+3592 8056 444, e-mail: p.dimitrov@ncpha.government.bg Проф. д-р Пламен Димитров, дм е директор на НЦОЗА. Завършва медицина през 1988 г. През 2001 г. придобива магистърска степен по епидемиология в Мичиганския щатски университет, а през 2011 г. завършва магистратура по обществено здраве и здравен мениджмънт в МУ-София. През 2004 г. защитава дисертационен труд по научната специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“. От 2008 г. е доцент, а от 2013 г. е професор по „Социална медицина и организация …

Категория - Страница


Кои сме ние

  Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) е структура на националната система на здравеопазването и осъществява дейности по: Опазване на общественото здраве, Промоция на здравето и профилактика на болестите, Информационно осигуряване на управлението на здравеопазването. Мисията на Националния център по обществено здраве и анализи е да съчетава тези разнообразни дейности в интерес на по-доброто здраве на населението.

Категория - Страница


Дирекция „Обществено здраве и здравен риск"

Директор на дирекция: доц. д-р Веска Камбурова, дм тел.+3592 8056 356, е-mail: v.kamburova@ncpha.government.bg Дирекцията участва в създаването на научна база за основана на доказателства държавна политика за ограничаване на здравния риск, подобряване и укрепване на общественото здраве. Съдейства за реализирането й чрез изпълнение на научноизследователска, научно-експертна, консултативна и учебна дейност по проблеми, свързани с качеството на жизнената среда и възможния здравен риск, здраве при работа, токсикология, храни и хранене. Дирекцията идентифицира и проучва …

Категория - Страница


Дирекция „Аналитични и лабораторни дейности"

  Директор на дирекция:доц. Росица Георгиева, дм тел.+3592 8056 248, е-mail: r.georgieva@ncpha.government.bg Дирекцията провежда проучвания за оценка на въздействието на факторите (химични, физични, биологични) на жизнената среда, трудовия процес и условията и начина на живот върху общественото здраве и качеството на живот. Извършват се химични анализи за оценка на експозицията и риска от химични фактори на околната и работна среда, на природни и синтетични продукти, съдържащи минерални съставки със специфично биологично действие, определяне състав на храни, козметични …

Категория - Страница


Дирекция „Промоция на здраве и превенция на болестите"

Директор на дирекция: доц. д-р Галя Цолова, дм тел.+3592 8056 201, е-mail: gal@ncpha.government.bg Дирекцията организира, провежда и координира дейности в областта на промоцията на здравето и превенцията на болестите. Провежда научни изследвания в областта на общественото здравеопазване. Анализира, оценява и мониторира здравното състояние на децата, учениците и цялото население с оглед определяне на приоритетите в областта на рисковите поведенчески фактори, човешките ресурси, качеството на медицинска помощ, влиянието на екстремалните климатични явления и …

Категория - Страница


Дирекция „Психично здраве и превенция на зависимост"

Директор на дирекция: д-р Захари Зарков, дм тел: + 3592 8056 214, e-mail: z.zarkov@ncpha.government.bg Функциите на дирекцията са свързани с изпълнението на здравната политика в областта на общественото здравеопазване и превенцията на психичното здраве. Сред основните дейности са анализ и мониторинг на здравното състояние на населението с цел определяне на приоритетите в областта на промоцията на психичното здраве, борбата със стреса и превенцията на самоубийствата. Дирекцията осъществява координация и методическо ръководство на дейностите, свързани с превенция …

Категория - Страница


Дирекция „Национални здравни данни и електронно здравеопазване"

  Директор на дирекция: доц. Красимира Дикова, дм тел.+3592 954 95 79, е-mail: k.dikova@ncpha.government.bg Дирекцията осъществява дейности по информационното осигуряване на управлението на системата на здравеопазване и електронното здравеопазване. Дирекцията ръководи, контролира, мониторира и координира информационната дейност в здравната система и изпълнява функции на орган на статистиката за системата на здравеопазването. Дирекцията провежда статистически изследвания в съответствие с методологията и изискванията на Евростат за създаване на официалната …

Категория - Страница


Дирекция „Класификационни системи, стандарти и иновации"

  Директор на дирекция: Петър Атанасов, ди тел.+3592 8056 327, е-mail: p.atanasov@ncpha.government.bg Дирекцията предоставя набор от информационни услуги за различни институции, функциониращи в сферата на здравеопазването. Дирекцията изготвя анализи – за състоянието на специалистите в здравеопазването, за необходимостта от специализанти, възможностите на базите за обучение и възможностите специалистите да започнат работа в лечебни заведения. Дирекцията подпомага дейността на здравните институции при осъществяването на програми по превенция и промоция на здравето …

Категория - Страница


Научен съвет на НЦОЗА

Председател: проф. д-р В. Дулева, дм Зам.-председател: доц. д-р Г. Цолова, дм Научен секретар: проф. Цв. Георгиева, дм Членове: проф. д-р П. Димитров, дм проф. д-р Хр. Хинков, дм доц. А. Тачев, дм доц. Т. Панев, дм проф. М. Израел, дм доц. д-р В. Камбурова, дм доц. Кр. Дикова, дм доц. К. Вангелова, дб доц. М. Иванова, дм доц. д-р Н. Данова, дм доц. Р. Георгиева, дм проф. д-р П. Салчев, дм доц. В. Багдасарян, дб доц. д-р Л. Рангелова, дм Нормативни документи Закон за развитието на академичния състав в Република България Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния …

Категория - Страница


Дoклади за дейността

Годишен доклад за дейността на НЦОЗА за 2022 г. Годишен доклад за дейността на НЦОЗА за 2021 г. Годишен доклад за дейността на НЦОЗА за 2020 г. Годишен доклад за дейността на НЦОЗА за 2019 г. Годишен доклад за дейността на НЦОЗА за 2018 г. Годишен доклад за дейността на НЦОЗА за 2017 г. Годишен доклад за дейността на НЦОЗА за 2016 г. Годишен доклад за дейността на НЦОЗА за 2015 г. Годишен доклад за дейността на НЦОЗА за 2014 г.

Категория - Страница


Нормативна база

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в НЦОЗА Правилник за устройството и дейността на националния център по обществено здраве и анализи (2019 г.) Етичен кодекс НЦОЗА Закон за здравето Закон за водите Закон за защита от вредно въздействие на химични вещества и смеси Закон за защита от шума в околната среда Закон за здравословни и безопасни условия на труд Закон за лечебните заведения Закон за опазване на околната среда Закон за храните Закон за чистотата на атмосферния въздух Закон за контрол върху наркотичните вещества …

Категория - Страница


Kонтакти

Адрес:Национален център по обществено здраве и анализибул. „Акад. Иван Евстр. Гешов“ 151431 СофияБългария Tел: +3592 80 56 444 факс: +3592 954 12 11 E-mail: ncpha@ncpha.government.bg;  С НЦОЗА можете да е свържете посредством системата за сигурно електронно връчване (edelivery.egov.bg/Account/Login). Регистрацията се осъществява чрез персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ или с квалифициран електронен подпис (КЕП). Чрез системата могат да бъдат подадени писма, жалби, предложения, заявления за достъп до обществена информация и др. Връзки с обществеността: Тел.: +3592 8056 …

Категория - Страница


Администрация

  Наименование на администрацията: Национален център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА)Седалище и адрес: 1431 София, бул. „Акад. Иван Евстр. Гешов“ 15 Тел.: +3592 80 56 444, +3592 80 56 310; факс: +3592 954 12 11 Ел. поща: delovodstvo@ncpha.government.bg Работно време на администрацията: 09:00–17:30 ч.Банкова сметка:BG 96 UNCR 96603119995319Банкова сметка за гаранции:BG 71 UNCR 96603319995316 BIС код UNCRBGSFУникредит Булбанк АДЕИК 176094665НЦОЗАБУЛСТАТ:176094665 Указания за приемане и издаване на електронни документи в НЦОЗА, подписани с универсален електронен подпис

Категория - Страница


Достъп до обществена информация

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И АНАЛИЗИ   Вътрешните правила на НЦОЗА за предоставяне на достъп до обществена информация и достъп до информация от обществения сектор за повторно използване са разписани детайлно в „Процедура по разглеждане на заявления за достъп до обществена информация“.   За упражняване правото на достъп до обществена информация е необходимо да бъде подадено заявление – писмено или устно. В случай, че заявлението …

Категория - Страница


Aнтикорупция

  Сигнали, съдържащи твърдения за извършени нарушения, могат да се подават по следните начини:• На хартиен носител чрез пощенските кутии в сградата на НЦОЗА• По e-mail anticorruption@ncpha.government.bg • Чрез Министерството на здравеопазването:• Към Комисията по превенция и противодействие на корупцията: Необходима информация при подаване на сигналПри подаване на сигнали от Ваша страна се предоставят следните данни:• три имена;• вашият адрес за кореспонденция; • телефон за контакт;• данни за институциите, които вече сте информирали;• …

Категория - Страница


Защита на личните данни

Информация за физическите лица относно защитата на техните лични данни 1. Администратор на лични данни Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679. Информация относно администратора: Адрес: гр. София 1431, бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов" № 15 БУЛСТАТ: 176094665 E-mail: ncpha@ncpha.government.bg Връзка с длъжностното лице по защита на данните: dpo@ncpha.government.bg Уебсайт: www.ncpha.government.bg Обработването на лични данни в НЦОЗА се извършва съобразно Политиката за поверителност и защита на личните …

Категория - Страница


Полезни връзки

Организации и институции в България Министерство на здравеопазването (МЗ) Комисия по здравеопазването в НС Национален център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) Национален център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ) Национална здравноосигурителна каса (НЗОК) Български лекарски съюз (БЛС) COVID-19 – единен информационен портал Национален осигурителен институт (НОИ) Национален комитет по профилактика на СПИН и полово предавани болести Регионални здравни инспекции РЗИ - Благоевград РЗИ - Бургас РЗИ - Варна РЗИ - Велико Търново РЗИ - …

Категория - Страница


Научна дейност

Дирекция „Oбществено здраве и здравен риск“ Дирекция „Аналитични и лабораторни дейности“ Дирекция „Промоция на здраве и превенция на болестите“ Дирекция „Национални здравни данни и електронно здравеопазване“ Дирекция „Психично здраве и превенция на зависимостите“

Категория - Страница


Дирекция „Oбществено здраве и здравен риск"

Изготвяне на Методично ръководство за здравна оценка при класификация на отпадъциРъководител: гл. ас. д-р М. Сиджимов, дмтел. +3592 8056 330, e-mail: m.sidjimov@ncpha.government.bg   Изготвяне на методично ръководство и валидиране на методи за изследване качеството на въздуха в затворени помещения и въздействието му върху човешкото здравеРъководител: гл. ас. д-р М. Сиджимов, дмтел. +3592 8056 330, e-mail: m.sidjimov@ncpha.government.bg   Разработване на ръководства за организирано хранене на различни групи от населениетоРъководител: проф. д-р В. Дулева, дмтел. +3592 8056 246, e-mail: v.duleva@ncpha.government.bg …

Категория - Страница


Дирекция „Аналитични и лабораторни дейности"

Разработване на аналитични и инструментални методи за определяне на съставки в козметични продукти, предмет на забрана или ограничение, съгласно Приложения II и III от Регламент (ЕО) № 1223/2009 г. относно козметичните продукти Ръководител: доц. А. Тачев, дм тел. +3592 8056 343, e-mail: a.tachev@ncpha.government.bg   Проучване на материали и предмети за контакт с храни от пластмаса за специфична миграция на мономери и добавки Ръководител: доц. В. Багдасарян, дб тел.  +3592 8056 375, e-mail: v.hristova@ncpha.government.bg   Аналитично проучване на съдържанието на живак в различни среди. Обобщаване, систематизиране …

Категория - Страница


Дирекция „Промоция на здраве и превенция на болестите"

Ефективност и ефикасност на провежданите здравно-образователни кампании сред подрастващите, насочени към промоцията на здраве и превенцията на ХНБ Ръководител: доц. д-р Г. Цолова, дм тел. +3592 8056 201, e-mail: gal@ncpha.government.bg   Здравни, психосоциални и икономически последици вследствие злоупотребата с алкохол сред населението в Р България Ръководител: доц. д-р Г. Цолова, дм тел. +3592 8056 201, e-mail: gal@ncpha.government.bg   Информираност на населението за здравните услуги, насочени към превенция на хроничните незаразни болести Ръководител: доц. д-р Г. Цолова, дм тел. +3592 …

Категория - Страница


Дирекция „Национални здравни данни и електронно здравеопазване"

Болести, предавани по полов път Ръководител: доц. Кр. Дикова, дмтел. +3592 954 9579, +3592 9174060, e-mail: k.dikova@ncpha.government.bg   Вирусен хепатит Ръководител: доц. Кр. Дикова, дмтел. +3592 954 9579, +3592 9174060, e-mail: k.dikova@ncpha.government.bg   Вътреболнични инфекции Ръководител: доц. Кр. Дикова, дмтел. +3592 954 9579, +3592 9174060, e-mail: k.dikova@ncpha.government.bg   Кожно-венерологични заведения: ресурси и дейност на кожно-венерологични заведения; национално ниво, областно ниво Ръководител: доц. Кр. Дикова, дмтел.+3592 954 9579, +3592 9174060, e-mail: k.dikova@ncpha.government.bg   Лечебни заведения за болнична помощ – ресурси и дейност по видове …

Категория - Страница


Oпазване на околната среда

Oпазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия (2018-2023) Цел на програмата:провеждане на фундаментални и приложни научни изследвания, насочени към осигуряване на устойчива, благоприятна и по-безопасна среда на живот за населението на Република България. Финансиранe: Министерство на образованието и наукатаКоординатор за НЦОЗА: проф. Цвета Георгиева, дмтел.+3592 8056 239; e-mail:tzv.georgieva@ncpha.government.bg Партньори:Българска академия на наукитеСофийски университет „Св. Климент Охридски"Селскостопанска академия …

Категория - Страница


Подобряване на майчиното и детско здраве

Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве (2014-2020) Координатор за НЦОЗА: доц. д-р Христо Хинков, дм Отговорен изпълнител: доц. Кр. Костадинова, дмтел.+3592 8056 414; e-mail: kr.kostadinova@ncpha.government.bg   НЦОЗА участва в изготвяне на предложение и проект за актуализация на Националната програма за подобряване на майчиното и детското здраве до 2030 г., заложена като мярка в Програмата за управление на Правителството на Р България за периода 2017-2021 г. (цел 22, мярка 90).   Националната програма за подобряване на майчиното и детското здраве 2014–2020 г. е приета …

Категория - Страница


Национална програма за безопасност и здраве при работа (2022–2024)

Национална програма за безопасност и здраве при работа 2022–2024 Координатор за НЦОЗА: доц. Катя Вангелова, дбтел.+3592 8056 224; e-mail:k.vangelova@ncpha.government.bg Национална програма за безопасност и здраве при работа 2022-2024 г. е стратегически документ, следващ насоките за развитие на политиката на Европейския съюз, очертани от Европейската комисия в новата „Стратегическа рамка на ЕС 2021-2027 г. - Безопасност и здраве при работа в променящия се свят на труда“. Акцентите са в две приоритетни направления: Управление на промените в новия свят на труда, предизвикани …

Категория - Страница


Превенция на хроничните незаразни болести

Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести (2021-2025) Координатор за НЦОЗА: проф. д-р Пламен Димитров, дмтел.+3592 8056 420; e-mail: p.dimitrov@ncpha.government.bg С решение № 552 от 28.07.2021 г. Министерският съвет на Р България прие Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 г. Управлението на програмата се осъществява от Национален програмен съвет (НПС), който се ръководи от заместник-министър на здравеопазването. НПС включва представители на: МЗ, НЦОЗА, МРРБ, МИ, МОН, МОСВ, МЗХГ, МТСП, МВР, ММС, НЗОК, БЛС, НПО и др. Приоритетни болести …

Категория - Страница


Превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Р България (2021-2025)

Превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Р България Ръководител за НЦОЗА: гл.експ. А.Чилевател.+3592 8056 229; e-mail: anina@ncpha.government.bg Изпълнители: гл. експ. С. Кандиларова, гл. експ. Ю. Анджекарска,  гл. експ. Р. Бърдарова   Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции (СПИ) в Република България 2021-2025 г. ще надгради резултатите, постигнати при изпълнението на последните три национални програми в периода 2001-2007 г., 2008 - 2015 г. и 2017-2020 г. които бяха подкрепени чрез изпълнение на Програма „Превенция и контрол …

Категория - Страница


Национална стратегия за демографско развитие

Актуализирана национална стратегия за демографско развитие на населението в Р България (2012-2030) Координатор за НЦОЗА: доц. Красимира Дикова, дмтел.: +3592 954 9579,+3592 9174 060,+3592 954 9579; e-mail:k.dikova@ncpha.government.bg Стратегията е основен документ, който формулира приоритетните направления и задачи в областта на демографската политика, насочени към забавяне темповете на намаляване на броя на населението с тенденция за стабилизирането му в дългосрочен план и осигуряване на високо качество на човешкия капитал, включващ хората с тяхното здравословно състояние, образованост …

Категория - Страница


Доклади и анализи

Годишни доклади за здравето на гражданите на Република България Годишен доклад за състоянието на здравето на гражданите в Република България за 2022 г. Годишен доклад за състоянието на здравето на гражданите в Република България за 2021 г. Годишен доклад за състоянието на здравето на гражданите в Република България и изпълнение на националната здравна стратегия 2020 г. Годишен доклад за състоянието на здравето на гражданите в Република България и изпълнение на националната здравна стратегия 2019 г. Годишен доклад за състоянието на здравето на гражданите …

Категория - Страница


ИЦ Здраве

ИЦ „Здраве“ е акредитирана лаборатория за изпитване от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация“ в съответствие с БДС EN ISO 17025 от 2010 г. Акредитацията регламентира надеждност, независимост и безпристрастност на анализите и резултатите на лабораториите, съпоставимост на резултатите в страните членки от ЕС, международно признаване на компетентността, високо качество и прозрачност на извършваните услуги. Услуги в ИЦ „Здраве“ В ИЦ „Здраве“ се извършват изпитвания на питейни и бутилирани води, козметични продукти, …

Категория - Страница


covid-info

Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка в страната Изпитвателен център „Здраве“ постоянно идентифицира потенциалните рискове, които могат да възникнат при провеждане на лабораторните дейности. Оценката и анализът на рисковете показаха, че те могат да се управляват ефикасно при изпълнение на набелязаните мерки и действия. Не се налага спиране на дейността на ИЦЗ поради недостиг на персонал, ограничен достъп до доставки и услуги, неизправност на технически средства и спомагателно оборудване или други причини. В случай …

Категория - Страница


ОК Екзакт

Органът за контрол „Екзакт“ от вида С към Националния център за обществено здраве и анализи извършва измерване и контрол на факторите на средата. Основната цел на „Екзакт“ е да прилага методите за контрол и измерване, публикувани в международни, европейски и български стандарти и други нормативни документи и в сборниците на НХМЕХ „Сборник методи за хигиенни изследвания“ – СП 8.3.1, отговарящи на изискванията на клиентите относно качественото и професионалното им изпълнение. Качеството на работата се осигурява от висококвалифицирани …

Категория - Страница


Нормативни документи

Закон за развитието на академичния състав в Република България Правилник за прилагане на ЗРАСРБ Правилник за организацията и дейността на Научния съвет към НЦОЗА Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в НЦОЗА Приложения към Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в НЦОЗА

Категория - Страница


Учебна дейност и курсове за СДО

Учебна програма на НЦОЗА 2024 Заявка за курс  

Категория - Страница


Специализации и специализанти по Наредба 1 на МЗ

Програми за специализации НЦОЗА e база за теоретично и практическо обучение по специалности, определени в Приложение 1 към Наредба №1 от 22.01.2015 г. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. Можете да се запознаете с програмите за обучение по съответните специалности: Комунална хигиена Медицинска информатика и здравен мениджмънт Медицинска санитарна физика Санитарно инженерство Социална медицина и здравен мениджмънт Токсикология за медици Токсикология за немедицински специалисти Трудова медицина Хранене и диететика …

Категория - Страница


Услуги

Изпитвателен център „Здраве“ Изпитвателен център „Здраве“ към НЦОЗА разполага със седем лаборатории: „Химичен състав на храните“, „Микробиология“, „Химични замърсители и добавки в храните“, „Козметични продукти и детергенти“, „Генетично модифицирани организми“, „Елементен състав“, „Прахов фактор“. Пълна информация за ИЦ „Здраве“ Орган за контрол „Екзакт“ Органът за контрол „Екзакт“ от вида С към НЦОЗА извършва измерване и контрол на факторите на средата. Качеството на работата …

Категория - Страница


Комисии

Функции Комисията по редки заболявания е създадена със Заповед на министъра на здравеопазването. С Наредба №16 от 30.07.2014 г. на МЗ са определени условията и реда за регистриране на редките заболявания и за експертните центрове и референтните мрежи за редки заболявания. /думата „Наредба 16" е линк към самата наредба/. Административното и техническото обслужване на дейността на комисията се осигурява от Националния център по обществено здраве и анализи. Комисията подпомага министъра на здравеопазването и директора на Националния център по обществено …

Категория - Страница


Състав на комисията

Заповед № РД-02-39/13.02.2015 г. Заповед № РД-02-115/28.05.2018 г. Заповед № РД-02-205/17.10.2018 г. Заповед № РД-02-53/29.02.2024 г. Заповед № РД-02-86/19.04.2024 г. Председател: Проф. Румен Стефанов – декан на Факултета по обществено здраве, Медицински университет – Пловдив; stefanov@raredis.org Членове: Акад. проф. д-р Драга Тончева – национален консултант по медицинска генетика; Проф. д-р Георги Михайлов – СБАЛХЗ – София; Акад. проф. д-р Иван Миланов – национален консултант по нервни болести; milanovivan@yahoo.com Проф. д-р Людмила Матева – национален консултант по гастроентерология; …

Категория - Страница


Протоколи от заседания на комисията

2024 г. Протокол от заседание №48 от 26.03.2024 г. Протокол от заседание №47 от 30.01.2024 г. 2023 г. Протокол от заседание №46 от 30.11.2023 г. Протокол от заседание №45 от 23.10.2023 г. Протокол от заседание №44 от 29.09.2023 г. Протокол от заседание №43 от 20.06.2023 г. Протокол от заседание №42 от 11.04.2023 г. Протокол от заседание №41 от 07.03.2023 г. 2022 г. Протокол от заседание №40 от 30.11.2022 г. Протокол от заседание №39 от 27.09.2022 г. Протокол от заседание №38 от 07.06.2022 г. Протокол от заседание №37 от 02.02.2022 г. 2021 г. Протокол от заседание №36 от 07.12.2021 г. Протокол от заседание №35 от 05.10.2021 г. Протокол от заседание …

Категория - Страница


Регистър на експертните центрове по редки заболявания

Експертен център по коагулопатии и редки анемии Лечебно заведение: УМБАЛ „Св. Марина" ЕАД, Варна Ръководител на центъра: доц. д-р Милена Белчева Дата на обозначаване: 23.02.2016 г. Контакти: тел. 052 978 321 Експертен център по редки генетични неврологични и метаболитни заболявания Заболявания, включени в експертния център Лечебно заведение: УМБАЛ „Александровска", Клиника по нервни болести Ръководител на центъра: проф. д-р Ивайло Търнев Дата на обозначаване: 02.02.2016 г. Дата на обозначаване: 21.04.2023 г. Контакти: тел. 02 9230 670 Експертен център по вродени сърдечни …

Категория - Страница


Досиета на заболявания, включени в Списъка на редките заболявания

Заболяване код по МКБ-10 ORPHA код Спорадична форма на болест на Кройцфелд-Якобс A81.0 204 Фамилно прионово заболяване, наподобяващо болестта на Алцхаймер A81.8 280397 Синдром на Герстман-Щрауслер-Шайнкнер A81.8 356 Анемия, дължаща се на недостиг на глюкозо-6-фосфат дехидрогеназа [G6PD] D55.0 362 Бета-таласемия майор D56.1 231214 Таласемия интермедия D56.1 231222 Наследствена сфероцитоза D58.0 822 Пароксизмална нощна хемоглобинурия D59.5 447 Анемия на Fanconi D61.0 84 Синдром на Blackfan-Diamond D61.0 124 Конгенитална дизеритропоетична анемия D64.4 65 Вроден дефицит на фактор VIII (Хемофилия А) D66 98878 Вроден …

Категория - Страница


Академична длъжност „Доцент"

Академична длъжност „Доцент“ – гл. ас. Десислава Кръстева Гюрова, дм Вид: Процедура за придобиване на АД Научна организация: НЦОЗА Професионално направление: 7.1. Медицина Научна специалност: "Хигиена" Първично звено: Дирекция „Аналитични и лабораторни дейности” Научна длъжност: Доцент Кандидат: Гл. ас. Десислава Кръстева Гюрова, дм Научно жури - председател: 1. Доц. Росица Борисова Георгиева, дм Членове: 2. Проф. д-р Веселка Лалева Дулева, дм 3. Доц. Антон Колев Тачев, дм 4. Доц. Валентина Любомирова Христова-Багдасарян, дб 5. Проф. д-р …

Категория - Страница


Академична длъжност „Професор"

Академична длъжност „Професор“ – доц. Цвета Петрова Георгиева, дм Вид: Процедура за придобиване на АД Научна организация: НЦОЗА Професионално направление: 7.1. Медицина Научна специалност: "Токсикология" Първично звено: Дирекция „Аналитични и лабораторни дейности” Отдел: ГМО Научна длъжност: Професор Кандидат: Доц. Цвета Петрова Георгиева, дм Научно жури - председател: 1. Проф. д-р Веселка Лалева Дулева, дм Членове: 2. Доц. Катя Койчева Вангелова, дб 3. Проф. д-р Ада Иванова Байнова, дмн 4. Проф. д-р Митка Константинова Мичева, дм 5. Проф. …

Категория - Страница


Академична длъжност „Доцент"

Академична длъжност „Доцент“ – гл.ас. Красимира Панайотова Костадинова-Трифонова,дм Вид: Процедура за заемане на АД Научна организация: НЦОЗА Професионално направление: 7.1. Медицина Научна специалност: "Хигиена" Първично звено: Дирекция „Промоция на здраве и превенция на болестите” Научна длъжност: Доцент Кандидат: гл. ас. Красимира Панайотова Костадинова-Трифонова, дм Научно жури - председател: 1. Проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм Членове: 2. Проф. д-р Веселка Лалева Дулева, дм 3. Доц. д-р Антоанета Манолова Манолова, дм 4. Доц. …

Категория - Страница


Конкурс за доцент за нуждите на отдел „Микробиологични фактори"

Конкурс за доцент за нуждите на отдел „Микробиологични фактори“ - ДВ, бр. 14 от 19.02.2021г., стр. 213 Вид: Обява за конкурс за академична длъжност Научна организация: НЦОЗА Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1. Медицина Научна специалност: Хигиена Първично звено: Дирекция „Аналитични и лабораторни дейности” Отдел: Микробиологични фактори Научна длъжност: Доцент Брой места: 1 Срок за подаване на документи: 2 месеца от датата на обнародването Прием на документи: 1431 София, бул. „Акад. Иван Гешов” …

Категория - Страница


Конкурс за доцент за нуждите на отдел „Химични Фактори"

Конкурс за доцент за нуждите на отдел „Химични Фактори” - ДВ, бр. 14 от 19.02.2021г., стр. 213 Вид: Обява за конкурс за академична длъжност Научна организация: НЦОЗА Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1. Медицина Научна специалност: Хигиена Първично звено: Дирекция „Аналитични и лабораторни дейности” Отдел: Химични фактори Научна длъжност: Доцент Брой места: 1 Срок за подаване на документи: 2 месеца от датата на обнародването Прием на документи: 1431 София, бул. „Акад. Иван Гешов” № 15, НЦОЗА, етаж …

Категория - Страница


Конкурс за главен асистент за нуждите на отдел „Химични вещества и смеси и материали за контакт с храни"

Конкурс за главен асистент за нуждите на отдел „Химични вещества и смеси и материали за контакт с храни” - ДВ, бр.13 от 14.02.2020 г., стр.104 Вид: Обява за конкурс за академична длъжност Научна организация: НЦОЗА Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1. Медицина Научна специалност: Хигиена Първично звено: Дирекция „Аналитични и лабораторни дейности” Отдел: Химични вещества и смеси и материали за контакт с храни Научна длъжност: Главен асистент Брой места: 1 Срок за подаване на документи: 2 месеца от …

Категория - Страница


Конкурс за главен асистент нуждите на отдел „Психично здраве"

Конкурс за главен асистент нуждите на отдел „Психично здраве” - ДВ, бр. 64 от 13.08.2019г., стр. 86 Вид: Обява за конкурс за академична длъжност Научна организация: НЦОЗА Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1. Медицина Научна специалност: Социална медицина и здравен мениджмънт Първично звено: Дирекция „Промоция на здраве и превенция на болестите” Отдел: Психично здраве Научна длъжност: Главен асистент Брой места: 1 Срок за подаване на документи: 2 месеца от датата на обнародването Прием на документи: …

Категория - Страница


Конкурс за главен асистент за нуждите на отдел „Анализ на здравни политики и акредитационни процедури"

Конкурс за главен асистент за нуждите на отдел „Анализ на здравни политики и акредитационни процедури” - ДВ, бр. 64 от 13.08.2019г., стр. 86 Вид: Обява за конкурс за академична длъжност Научна организация: НЦОЗА Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1. Медицина Научна специалност: Социална медицина и здравен мениджмънт Първично звено: Дирекция „Промоция на здраве и превенция на болестите” Отдел: Анализ на здравни политики и акредитационни процедури Научна длъжност: Главен асистент Брой места: 1 Срок …

Категория - Страница


Отмяна на конкурс за професор

Отмяна на конкурс за професор - ДВ, бр. 7/22.01.2019 г., стр. 64 - ДВ, бр. 64 от 13.08.2019г., стр. 86 Вид: Обява за отмяна на конкурс за академична длъжност Научна организация: НЦОЗА Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1. Медицина Научна специалност: Социална медицина и здравен мениджмънт Първично звено: Дирекция „Промоция на здраве и превенция на болестите” Отдел: Психично здраве Научна длъжност: Професор Брой места: 1 Срок за подаване на документи: 2 месеца от датата на обнародването Прием на документи: 1431 София, …

Категория - Страница


Конкурс за главен асистент

Конкурс за главен асистент - ДВ, бр. 104 от 14.12.2018г. Вид: Обява за конкурс за академична длъжност Научна организация: НЦОЗА Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1. Медицина Научна специалност: Хигиена Първично звено: Дирекция „Аналитични и лабораторни дейности” Отдел: Химични фактори Научна длъжност: Главен асистент Брой места: 2 Срок за подаване на документи: 2 месеца от датата на обнародването Прием на документи: 1431 София, бул. „Акад. Иван Гешов” № 15, НЦОЗА, етаж 4, деловодство За справки: тел.: …

Категория - Страница


Конкурс за главен асистент

Конкурс за главен асистент - ДВ, бр. 97 от 23.11.2018г Вид: Обява за конкурс за академична длъжност Научна организация: НЦОЗА Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1. Медицина Научна специалност: Социална медицина и здравен мениджмънт Първично звено: Дирекция „Промоция на здраве и превенция на болестите” Отдел: Анализ на здравни политики и акредитационни процедури Научна длъжност: Главен асистент Брой места: 1 Срок за подаване на документи: 2 месеца от датата на обнародването Прием на документи: 1431 София, …

Категория - Страница


Конкурс за професор

Конкурс за професор - ДВ, бр. 97 от 23.11.2018г Вид: Обява за конкурс за академична длъжност Научна организация: НЦОЗА Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1. Медицина Научна специалност: Социална медицина и здравен мениджмънт Първично звено: Дирекция „Промоция на здраве и превенция на болестите” Отдел: Психично здраве Научна длъжност: Професор Брой места: 1 Срок за подаване на документи: 2 месеца от датата на обнародването Прием на документи: 1431 София, бул. „Акад. Иван Гешов” № 15, НЦОЗА, етаж 4, деловодство …

Категория - Страница


Конкурс за доцент

Конкурс за доцент - ДВ, бр. 37 от 04.05.2018 Вид: Обява за конкурс за академична длъжност Научна организация: НЦОЗА Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1. Медицина Научна специалност: Хигиена Първично звено: Дирекция „Аналитични и лабораторни дейностие” Отдел: Химични вещества и смеси и материали за контакт с храни Научна длъжност: Доцент Брой места: 1 Срок за подаване на документи: 2 месеца от датата на обнародването Прием на документи: 1431 София, бул. „Акад. Иван Гешов” № 15, НЦОЗА, етаж 4, деловодство …

Категория - Страница


Текущи данни

Текущите данни се събират, обработват и използват за отчетни и контролни нужди, свързани с процеса на управление на здравната система. Тази оперативна информация е база за взимане на своевременни решения и предприемане на адекватни действия, свързана с настъпили динамични промени в здравните процеси. Оперативната информация е с различни времеви периоди – всекидневна, седмична, месечна, тримесечна, шестмесечна и годишна.Данните от оперативната информация са предварителни и са възможни корекции във всеки следващ времеви период и в края на …

Категория - Страница


Вирусен хепатит

Регистрирани заболявания от вирусен хепатит за март 2024 г. Регистрирани заболявания от вирусен хепатит за февруари 2024 г. Регистрирани заболявания от вирусен хепатит за януари 2024 г. Регистрирани заболявания от вирусен хепатит за декември 2023 г. Регистрирани заболявания от вирусен хепатит за ноември 2023 г. Регистрирани заболявания от вирусен хепатит за октомври 2023 г. Регистрирани заболявания от вирусен хепатит за септември 2023 г. Регистрирани заболявания от вирусен хепатит за август 2023 г. Регистрирани заболявания от вирусен хепатит за юли 2023 г. …

Категория - Страница


Живородени, мъртвородени и умрели

Живородени, мъртвородени и умрели през I тримесечие на 2024 г. по области Живородени, мъртвородени и умрели през 2023 г. по области Живородени, мъртвородени и умрели през IV тримесечие на 2023 г. по области Живородени, мъртвородени и умрели през IIІ тримесечие на 2023 г. по области Живородени, мъртвородени и умрели през IІ тримесечие на 2023 г. по области Живородени, мъртвородени и умрели през І тримесечие на 2023 г. по области Живородени, мъртвородени и умрели през 2022 г. по области Живородени, мъртвородени и умрели през ІV тримесечие на 2022 г. по области Живородени, …

Категория - Страница


Умрели деца под едногодишна възраст по причини

Умрели деца под 1-годишна възраст през I тримесечие на 2024 г. по причини Умрели деца под 1-годишна възраст през 2023 г. по причини Умрели деца под 1-годишна възраст през ІV тримесечие на 2023 г. по причини Умрели деца под 1-годишна възраст през ІII тримесечие на 2023 г. по причини Умрели деца под 1-годишна възраст през ІI тримесечие на 2023 г. по причини Умрели деца под 1-годишна възраст през І тримесечие на 2023 г. по причини Умрели деца под 1-годишна възраст през 2022 г. по причини Умрели деца под 1-годишна възраст през ІV тримесечие на 2022 г. по причини Умрели деца под 1-годишна …

Категория - Страница


Умрели деца от 1 до 17-годишна възраст по причини

Умрели деца от 1 до 17-годишна възраст през I тримесечие на 2024 г. по причини Умрели деца от 1 до 17-годишна възраст през 2023 г. по причини Умрели деца от 1 до 17-годишна възраст през IV тримесечие на 2023 г. по причини Умрели деца от 1 до 17-годишна възраст през III тримесечие на 2023 г. по причини Умрели деца от 1 до 17-годишна възраст през II тримесечие на 2023 г. по причини Умрели деца от 1 до 17-годишна възраст през I тримесечие на 2023 г. по причини Умрели деца от 1 до 17-годишна възраст през 2022 г. по причини Умрели деца от 1 до 17-годишна възраст през IV тримесечие на 2022 г. по причини …

Категория - Страница


Извършени аборти

Извършени аборти през I тримесечие на 2024 г. Извършени аборти през 2023 г. Извършени аборти през IV тримесечие на 2023 г. Извършени аборти през III тримесечие на 2023 г. Извършени аборти през II тримесечие на 2023 г. Извършени аборти през I тримесечие на 2023 г. Извършени аборти през 2022 г. Извършени аборти през IV тримесечие на 2022 г. Извършени аборти през III тримесечие на 2022 г. Извършени аборти през II тримесечие на 2022 г. Извършени аборти през I тримесечие на 2022 г. Извършени аборти през 2021 г. Извършени аборти през IV тримесечие на 2021 г. Извършени аборти през IIІ тримесечие …

Категория - Страница


Случаи на остър инфаркт на миокарда по диагнози

Случаи на остър инфаркт на миокарда по диагнози през I тримесечие на 2024 г. Случаи на остър инфаркт на миокарда по диагнози през 2023 г. Случаи на остър инфаркт на миокарда по диагнози през IV тримесечие на 2023 г. Случаи на остър инфаркт на миокарда по диагнози през III тримесечие на 2023 г. Случаи на остър инфаркт на миокарда по диагнози през II тримесечие на 2023 г. Случаи на остър инфаркт на миокарда по диагнози през I тримесечие на 2023 г. Случаи на остър инфаркт на миокарда по диагнози през 2022 г. Случаи на остър инфаркт на миокарда по диагнози през IV тримесечие …

Категория - Страница


Случаи на остра мозъчносъдова болест по диагнози

Случаи на остра мозъчносъдова болест по диагнози през I тримесечие на 2024 г. Случаи на остра мозъчносъдова болест по диагнози през 2023 г. Случаи на остра мозъчносъдова болест по диагнози през IV тримесечие на 2023 г. Случаи на остра мозъчносъдова болест по диагнози през III тримесечие на 2023 г. Случаи на остра мозъчносъдова болест по диагнози през II тримесечие на 2023 г. Случаи на остра мозъчносъдова болест по диагнози през I триме