ЕВРОПЕЙСКА ИНИЦИАТИВА НА СЗО ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО ПРИ ДЕЦА

Ръководител:

проф. д-р В. Дулева, дм

тел.: +3592 8056 246, е-mail: v.duleva@ncpha.government.bg