Проф. Израел: С навлизането на 5G ще има и промяна на законодателството за защита на човека

27.05.2020

zdrave.net

Проф. Израел, кога бе създаден Експертният консултативен съвет по проблемите на 5G технологията?

– Експертният консултативен съвет (ЕКС) е създаден със заповед на министъра на здравеопазването още през 1997 г. във връзка с изпълнението на международен проект на СЗО „Електромагнитни полета“, като нашата страна е една от първите активни участници (повече от 70 държави) в него. Новият технологичен стандарт „5G“, считано от 2018-2019 г., представлява ново предизвикателство пред ЕКС и то идва в унисон с развитието на новите технологии в Европа и в световен мащаб. Съгласно Плана на ЕС (Brussels, 14.9.2016 COM(2016) 588 final, Сommunication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European economic and social Committee and the Committee of the Regions 5G for Europe: An Action Plan {SWD(2016) 306 final}), до 2022 г. предстои навлизането на следващата генерация устройства с технологията 5G.

Продължават проучванията и предстои оценка на експозицията, което ще се направи след изграждане на мрежите. Политиката за това, както на България, така и на останалите страни членки на ЕС, ще се базира на резултати от проведени изследвания за минимизиране на научната несигурност по темата.

Цялото интервю с проф. М. Израел можете да прочетете тук

Ключови думи: няма