Министърът на здравеопазването определи със заповед лечебните заведения за лекари с клинични специалности, финансирани от държавата

31.12.2020

Със заповед № РД-19-12/30.12.2020 г. министърът на здравеопазването определи лечебни заведения, в които специалистите, обучавани на места, финансирани от държавата по клинични специалности, за които са предоставяни средства по чл. 42б на Наредба № 1 от 2015 г., могат да започнат работа по придобитата специалност. В заповедта се определят и областите, на територията на които специалистите могат да започнат работа по придобитата специалност в лечебни заведения за извънболнична помощ.

Можете да се запознаете със Заповед № РД-19-12/30.12.2020 г. и с Приложения 1, 2, 3 и 4 към Заповед № РД-19-12/30.12.2020 г.

Ключови думи: няма