ИНОВАТИВНО ПАРТНЬОРСТВО ЗА ДЕЙСТВИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ (IPAAC)

Kоординатор: проф. д-р П. Димитров, дм

тел.: +3592 8056 420, e-mail: p.dimitrov@ncpha.government.bg

Изпълнители: доц. д-р Н. Данова, доц. д-р Г. Цолова, гл. експ. М. Странджева

Официален уебсайт: https://www.ipaac.eu/

 

Съвместното действие в рамките на Иновативното партньорство за действия срещу рака (iPAAC) стартира на 1 април 2018 година и ще продължи три години. iPAAC се финансира чрез Третата здравна програма на Европейския съюз (2014-2020 година). Съвместното действие е координирано от Националния институт по обществено здраве в Словения (NIJZ), като обединява 44 партньори от 24 европейски страни.

Основната цел на iPAAC е да разработи иновативни подходи при контрола на онкологичните заболявания. Тези подходи включват теми за иновативна и по-задълбочена превенция на раковите заболявания; за всеобхватни подходи, свързани с прилагането на геномиката при контрола на рака; за подобряване на информацията относно раковите заболявания и раковите регистри, за предизвикателствата и подобренията в онкологичните грижи; за очакваните предизвикателства, свързани с иновативните терапии и за управлението на интегрирания контрол.

НЦОЗА участва в работен пакет 5 и работен пакет 7.

Целта на работен пакет 5 е да насърчи превенцията на онкологичните заболявания, промоцията на здравето и намаляването на неравенствата. Промотирането на тези три цели следва да се осъществи чрез акцентиране на темата здраве във всички политики чрез Европейския кодекс за рака (ECAC), чрез популационни скринингови програми и чрез дефиниране на бариери за ранно откриване на онкологични заболявания.

Фокусът на работен пакет 7 (РП7) е да подобри информационните системи, свързани с онкологичните заболявания с цел подобряване на основаната на доказателства цялостна грижа за рака, с акцент върху моделите на грижи, разходите за грижи и преживяемостта. Съвместното действие следва да насърчава това подобрение както на местно, така и на национално ниво, и същевременно да гарантира високо ниво на стандартизация и съпоставимост в процедурите за събиране и обработване на данни между държавите членки. РП7 ще се обхване раковите заболявания на дебелото черво, ректума и панкреаса и кожния меланом.

За повече информация:
Актуални новини: https://www.ipaac.eu/en/news/
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=da8iw9hvQX4&t=75s

 

Разработена е пътна карта за контрол на рака

Пътната карта на съвместното действие iPAAC е разработена в помощ на администрацията в системата на здравеопазването и на всички, чиято дейност е свързана с контрола на раковите заболявания в ЕС. Представена е информация от 23 държави (включително и от България).

Общата идея на партньорите и представителите на държавите членки на ЕС е Пътната карта да бъде максимално полезна, като представя конкретни примери и осъществени дейности в различните държави. В тази връзка изработеният от консорциума iPAAC основен интерфейс на картата включва еднотипни страници, разпределени в четири раздела – първична профилактика и промоция на здраве, скрининг, диагностика и лечение и онкологични грижи.

Публикуваните документи дават представа какво е направено или може да бъде направено, за да се осъществяват успешно дейности, свързани с контрол на рака. Картата е полезна с конкретните примери, които могат да подпомогнат работата за контрол на раковите заболявания във всяка отделна държава.

Публикувани са и допълнителни резултати от съвместните действия iPAAC и CanCon.

Повече информация на: https://www.ipaac.eu/en/roadmap/domains/