Кръгла маса „Междусекторното сътрудничество при реализацията на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести"

30.11.2023

На 30 ноември 2023 година в Националния център по обществено здраве и анализи се проведе Кръгла маса на тема „Междусекторното сътрудничество при реализацията на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести (ХНБ) 2021-2025 г. Участие взеха представители на държавни институции и ведомства (МЗ, ММС, МЗХ, МОН, РЗИ и др.), както и експерти от НЦОЗА.

Националният координатор по Програмата г-н Илия Тасев, директор на дирекция „Опазване на общественото здраве, здравен контрол и права на пациентите“, МЗ, приветства участниците и подчерта важната роля на Националната програма за достиженията в превенцията и контрола на хроничните незаразни болести и рисковите за здравето фактори, водещи до тях.

Доц. д-р Галя Цолова,  директор на дирекция „Промоция на здраве и превенция на болестите“ към НЦОЗА, представи  целите, задачите и дейностите на Националната програма. Експерти от НЦОЗА презентираха дейностите по четирите основни рискови фактора – нездравословно хранене, употреба на алкохол, тютюнопушене и ниска физическа активност. Проведе се дискусия, на която се обсъдиха съществуващите проблеми, свързани с междусекторното сътрудничество. Дадоха се препоръки за оптимизиране на дейностите с партньорите по Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести.

Ключови думи: НППХНБ