Обява за провеждане на курс за ръководители на програми за психосоциална рехабилитация

01.03.2022

Съобщение за предстоящ курс

 

Националният център по обществено здраве и анализи организира курс за обучение на ръководители на програми за психосоциална рехабилитация на лица с психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на наркотични вещества, по програма, утвърдена от министъра на здравеопазването.

 

Курсът се провежда съгласно чл. 4, ал. 3 от Наредба № 8 от 7.09.2011 г. за условията и реда за осъществяване на програми за психосоциална рехабилитация на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества (ДВ. бр.75, 27.09.2011 г.).

 

Документите за участие в обучението се приемат в деловодството на НЦОЗА (4 ет. ст. 16) от 01.03.2022 г. до 15.04.2022 г. Датата на започване на обучителния курс ще бъде определена след като Комисията за подбор на кандидатите обяви резултатите.

 

За повече информация: Николай Буторин, дм, n.butorin@ncpha.government.bg, 0885054643

 

 

 

Ключови думи: няма