Кариери

Националният център по обществено здраве и анализи търси да назначи служител за заемане на длъжността главен експерт в отдел „Анализ и оценка за състоянието на специалистите в здравеопазването" към дирекция „Класификационни системи, стандарти и иновации".


Националният център по обществено здраве и анализи търси да назначи специалист химик с образователна степен бакалавър или магистър по една от следните специалности: химия, инженерна химия, медицинска химия, за нуждите на отдел „Химични фактори" при дирекция „Аналитични и лабораторни дейности".


19.02.2021 г. Обява за длъжността „юрисконсулт, гл. експерт" в отдел „Правна помощ и обществени поръчки" към Националния център по обществено здраве и анализи


16.03.2021 г. Националният център по обществено здраве и анализи търси да назначи лекар, молекулярен биолог или психолог на длъжност „асистент" за нуждите на отдел „Здраве при работа" при дирекция „Обществено здраве и здравен риск" на пълен работен ден.


19.03.2021 г. Националният център по обществено здраве и анализи търси да назначи служител за заемане на длъжността специалист ВиК и отопление в отдел Управление и поддържане на собствеността на НЦОЗА.