Кариери

Национален център по обществено здраве и анализи търси да назначи лекар или магистър по „Трудова медицина и работоспособност" на длъжност „асистент" за нуждите на отдел „Здраве при работа" при дирекция „Обществено здраве и здравен риск" на пълен работен ден.


Национален център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) търси да назначи служител за заемане на длъжността „счетоводител" в отдел „Финансово-счетоводен и Човешки ресурси" на пълен работен ден – 8 /осем/ часа.


Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) търси да назначи за дирекция „Национални здравни данни и електронно здравеопазване" „Главен експерт" на пълен работен ден


Национален център по обществено здраве и анализи търси да назначи геолог, геохимик или еколог на длъжност „експерт"/ „главен експерт"/"асистент" за нуждите на отдел „Химични фактори " при дирекция „Аналитични и лабораторни дейности" на пълен работен ден


Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) търси да назначи за дирекция „Национални здравни данни и електронно здравеопазване" „Главен експерт" на пълен работен ден


Национален център по обществено здраве и анализи търси да назначи специалисти химици с образователна степен бакалавър или магистър по една от следните специалности: химия, инженерна химия, медицинска химия, за нуждите на отдел „Химични фактори" при дирекция „Аналитични и лабораторни дейности"


Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) търси да назначи служител за заемане на длъжността „юрисконсулт - гл. експерт" в отдел „Правна помощ и обществени поръчки" към Националния център по обществено здраве и анализи