МРЕЖА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ПАЦИЕНТА И КАЧЕСТВО НА ГРИЖИТЕ, СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ PaSQ (EUROPEAN UNION NETWORK FOR PATIENT SAFETY AND QUALITY OF CARE, PaSQ JOINT ACTION)

Kоординатор:

проф. д-р П. Димитров, дм

тел.: +3592 8056 420, e-mail: p.dimitrov@ncpha.government.bg