НЦОЗА препоръчва кореспонденцията да се извършва чрез Системата за сигурно електронно връчване

08.04.2020

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, в Националния център за обществено здраве и анализи е създадена организация и на интернет страницата на Центъра (раздел „Контакти”), където е публикувана информация за възможностите за водене на електронна кореспонденция с НЦОЗА, която може да използвате.
Препоръчваме на гражданите и фирмите да използват Системата за сигурно електронно връчване (е-връчване), като се регистрират в системата (https://edelivery.egov.bg/Account/Login) с цел максимално намаляване на необходимостта от физическо посещаване на офисите на НЦОЗА. Регистрацията се осъществява чрез персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ или с квалифициран електронен подпис (КЕП). Чрез системата могат да се подават писма, жалби, предложения, заявления за достъп до обществена информация и др.

Ключови думи: COVID-19