Събития на НЦОЗА в рамките на Eвропейската седмица на общественото здраве

19.05.2023
Събития на НЦОЗА в рамките на Eвропейската седмица на общественото здравеПонеделник, 22 май: Психично здраве за всички

Представяне на  „Ръководство за психо-социална подкрепа на бежанци“ от екип на отдел „Психично здраве“ към НЦОЗА на хибридна среща на Работната група за психично здраве и психо-социална подкрепа, организирана от офиса на СЗО за България.

2023-GUIDE-PsSoSupprt.pdf

Доц. д-р Владимир Наков ще отговаря на въпроси относно Ръководството от 10 до 12 часа на имейл адрес: v.nakov@ncpha.government.bg

Вторник, 23 май: Разнообразие (различия) в здравето

Доц. Красимира Костадинова, дм, началник на отдел „Детско и младежко здраве“, организира уебинар, предназначен за здравни медиатори, с цел повишаване на компетентността им за информиране и консултиране на семействата от ромска общност, за осигуряване на равен и ефективен достъп до качествено здравеопазване и подобряване на обхвата със здравни грижи и услуги, с акцент бременните жени, децата в ранна възраст, с увреждания и хронични заболявания.

Форумът ще се проведе на 23.05.2023 г. от 11:00 ч.  онлайн.

Доц. Милена Владимирова, отдел „Медико-социални анализи“, организира уебинар на 23.05. 2023 г. от 13.00  до 14.30 часа, на който ще се представят различни мнения и гледни точки на водещи експерти от България и резултати от национални проучвания и проекти в областта на културата на безопасността на пациентите.

Форумът ще се проведе от 13:00  до 14.30 ч. онлайн на адрес: https://us06web.zoom.us/j/82751844127?pwd=Q2NGS0t5b0lWQXhhenBoWHBIbzhGUT09

Темата за изменението на климата и здравето става много важна за България с нарастващия брой екстремни метеорологични явления през последните години. България се намира в регион, който е по-уязвим от други части на Европа към увеличаването на горещините в близко бъдеще.

Гл. ас. Зорница Спасова, отдел „Медико-социални анализи“, ще отговаря на въпроси по темата на имейл адрес: z.spassova@ncpha.government.bg

Четвъртък, 25 май: Превенция и контрол на хроничните заболявания

Курсът ще се проведе от 10 до 14 часа в сградата на НЦОЗА.

Експерти от отдел „Превенция на хроничните незаразни болести“ и отдел „Храни и хранене“ ще представят резултати от Националното проучване за разпространение на факторите на риска, водещи до възникване на хронични незаразни болести в Р България, проведено през 2020 година.

Доц. д-р Галя Цолова, директор на дирекция ПЗПБ: gal@ncpha.government.bg

Гл. експ. д-р Росица Чапарова, началник отдел ПХНБ: r.chaparova@ncpha.government.bg

Гл. експ. Елена Теолова: e.teolova@ncpha.govenment.bg

Гл. експ. Мирела Странджева: m.strandzheva@ncpha.government.bg

Гл. експ. София Кандиларова: sophia@ncpha.government.bg

 За предварително записване и консултация: Доц.д-р Лалка Рангелова, отдел „Храни и хранене“, тел.: 02 8056 264.

Ключови думи: няма