Национален център по обществено здраве и анализи търси да назначи геолог, геохимик или еколог за нуждите на отдел „Химични фактори" при дирекция „Аналитични и лабораторни дейности"

Изисквания към длъжността: бакалавърска или магистърска степен в областта на геологията, геохимията, екологията.

Умения:

  • практически лабораторен опит в областта на геологията, минералогията, добра компютърна грамотност;
  • умения за работа в екип;
  • ползване на английски език е предимство;
  • опит с инструментални методи (светлинна и електронна микроскопия) е предимство.

Персонални качества: отговорност, организираност, креативност, точно и срочно изпълнение на поставените задачи, комуникативност.

НЦОЗА предлага: интересна работа на пълен работен ден, възможност за следдипломно обучение и академично развитие по акредитираните научни специалности в НЦОЗА.

Необходими документи за интервю:

  • заявление до Директора на НЦОЗА с мотивационно писмо;
  • автобиография (CV) по европейски образец;
  • копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“;
  • копие от официален документ, удостоверяващ владеенето на английски език (ако притежават такъв);

Подаване на документи: НЦОЗА, бул. „Акад. Ив. Ев. Гешов“ №15, ет.4, стая № 16 – Деловодство;

Приемно време: от 9.00 до 12.00 и от 12.30 до 17.00 от понеделник до петък;

Тел. за връзка 02 8056 310

Срок за подаване на документите: 27 септември 2023 г.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю.

За повече информация тел.: 02 8056-386; 02 8056-373; 02 8056-368;