България е приета за член на Изпълнителния съвет на Световната здравна организация

05.06.2024

77-та сесия на Световната здравна асамблея одобри кандидатурата на България за член на Изпълнителния съвет на Световната здравна организация (СЗО) – вторият по значимост орган в йерархията на СЗО след Световната здравна асамблея. Титуляр за България в Изпълнителния съвет на СЗО е проф. д-р Пламен Димитров – директор на Националния център по обществено здраве и анализи, а негов заместник е Катя Ивкова – директор на дирекция „Европейска координация и международно сътрудничество“ в Министерството на здравеопазването. Мандатът на България е тригодишен и ще приключи през м. май 2027 г.  За последно държавата ни е била член в този изпълнителен орган на СЗО през 1994 г.

По време на Сесията бяха одобрени и измененията на Международните здравни правила с консенсус, който цели на следващия етап всяка държава членка на СЗО да проведе националните си процедури (за отхвърляне, резерви или изменение). Процедурите следва да стартират след получаване на нотификация от Генералния директор на СЗО.

77-та СЗА прие и 14-та Глобална програма за работа за периода 2025-2028 г., която представлява пътна карта за глобално здраве и ще ръководи работата на СЗО в подкрепа на държавите членки на СЗО с цел подновяване на действията за постигане на Целите на ООН за устойчиво развитие, като същевременно подготвя здравните системи за ерата след целите за устойчиво развитие.

Първото участие на България като член на Изпълнителния съвет на СЗО за първи път от 30 г. (3-4 юни 2024 г.) беше отбелязано и с приемане на България в Постоянния комитет по превенция, подготвеност и реакция на спешни здравни ситуации (подкомитет на Изпълнителния съвет на СЗО). Основната му функция е консултативна по отношение на въпросите за превенция, подготвеност и реакция при спешни ситуации.

Ключови думи: няма