Международен ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици - 26 юни

27.06.2024

„Доказателствата са ясни: инвестирайте в превенция“

Глобалният проблем с наркотиците представлява многостранно предизвикателство, което засяга живота на милиони хора по света - от хора, борещи се с разстройства, свързани с употребата на вещества, до общности, борещи се с последиците от трафика на наркотици и организираната престъпност. Императивът за справяне с това предизвикателство е да се възприеме основан на научни доказателства подход, който дава приоритет на превенцията и лечението.

Международният ден срещу злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици се отбелязва на 26 юни всяка година, за да засили действията и сътрудничеството за постигане на свят, свободен от злоупотребата с наркотици. Посланието на кампанията тази година е, че ефективните политики трябва да се основават на науката, научните изследвания, пълното зачитане на човешките права, състраданието и дълбокото разбиране на социалните, икономическите и здравните последици от употребата на наркотици.

Нека заедно да увеличим усилията си за борба с глобалния проблем с наркотиците, водени от принципите на науката, състраданието и солидарността. Чрез общи действия и ангажираност към основани на доказателства решения можем да създадем свят, в който хората са овластени да водят здравословен, пълноценен живот.

 

Тази година Световният ден за борба с наркотиците е призив към:

Ключови думи: няма