Регистър на експертните центрове по редки заболявания

Експертен център по коагулопатии и редки анемии

Лечебно заведение: УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД, Варна

Ръководител на центъра: проф. д-р Валерия Калева

Дата на обозначаване: 23.02.2016 г.

Контакти: тел.052 978 321, факс.052 300 934

Експертен център по генетични неврологични и метаболитни заболявания

Лечебно заведение: УМБАЛ „Александровска“, Клиника по нервни болести

Ръководител на центъра: проф. Ивайло Търнев

Дата на обозначаване: 2.02.2016 г.

Контакти: тел.02 9230 670, факс 02 8709309

Експертен център по вродени сърдечни малформации на пациенти под и над 18-годишна възраст

Лечебно заведение: МБАЛ „НКБ“ ЕАД, София

Ръководител на центъра: проф. д-р Марио Станкев

Дата на обозначаване: 23.02.2016 г.

Контакти: тел.02 9211- 211

Експертен център по белодробна артериална хипертония

Лечебно заведение: МБАЛ „НКБ“ ЕАД, София

Ръководител на центъра: проф. д-р Марио Станкев

Дата на обозначаване: 23.02.2016 г.

Контакти: тел.02 9211 211

Експертен център по дистонии

Лечебно заведение: МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, София

Ръководител на центъра: акад. Иван Миланов

Дата на обозначаване: 23.02.2016 г.

Контакти: тел.02 9702 300(222), факс 02 8709309

Експертен център по първични имунни дефицити

Лечебно заведение: УМБАЛ „Александровска“, София

Ръководител на центъра: проф. д-р Елисавета Наумова

Дата на обозначаване: 05.04.2016 г.

Контакти: тел.02 9230 690

e-mail:umbal.alexsandrovska@gmail.com; immunology@abv.bg

Експертен център по болест на Фабри

Лечебно заведение: УМБАЛ „Александровска“, София

Ръководител на центъра: проф. д-р Емил Паскалев

Дата на обозначаване: 05.04.2016 г.

Контакти: тел.02 9230 539; e-mail:emilpaskalev@abv.bg

Експертен център по наследствени метаболитни заболявания на черния дроб (болест на Уилсън, наследствена хемохроматоза, порфирии)

Лечебно заведение: УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, София

Ръководител на центъра: доц. Анета Иванова

Дата на обозначаване: 05.04.2016 г.

Контакти: тел.02 8510 814; 02 9522 018

e-mail:anetaivanova99@abv.bg

Експертен център по коагулопатии и вродени анемии

Лечебно заведение: СБАЛХЗ, София

Ръководител на центъра: проф. Тошко Лисичков

Дата на обозначаване: 05.04.2016 г.

Контакти: тел.02 9701 235; e-mail:t.lissitchkov@abv.bg

Експертен център по редки ендокринни болести

Лечебно заведение: УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД, Варна

Ръководител на центъра: проф. д-р Виолета Йотова

Дата на обозначаване: 27.05.2016 г.

Срок на обозначаване: 5 години

Контакти: тел.052 3028 51/до 55; 052 302 889; e-mail:iotova_v@abv.bg

Експертен център по Хипопитуитаризъм, Синдром на Кушинг с хипофизарен произход, Акромегалия и хипофизарен гигентизъм

Лечебно заведение: УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“, София

Ръководители на центъра: проф. д-р Сабина Захариева, доц. д-р Атанаска Еленкова

Дата на обозначаване: 27.05.2016 г.

Срок на обозначаване: 5 години

Контакти: тел.02 8956040; e-mail:zacharieva67@gmail.com; atanaskae@gmail.com

Експертен център по хорея на Хънтингтън

Лечебно заведение: МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, София

Ръководител на центъра: акад. Иван Миланов, проф. Венета Божинова

Дата на обозначаване: 30.12.2016 г.

Контакти: тел.02 9702 300 (222), e-mail:ubalnp@yahoo.com

Експертен център по редки заболявания в педиатрията

Лечебно заведение: СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“ ЕАД, София

Ръководител на центъра: проф. Радка Тинчева

Дата на обозначаване: 30.12.2016 г.

Контакти: тел.02 8154 240

Експертен център по редки заболявания – кистозна фиброза (муковисцидоза)

Лечебно заведение: УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, София

Ръководител на центъра: проф. д-р Пенка Переновска

Дата на обозначаване: 08.04.2019 г.

Контакти: тел.02 9230 810

Експертен център по редки заболявания – муковисцидоза, кистозна фиброза

Лечебно заведение: УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД, Варна

Ръководител на центъра: д-р Иван Христов

Дата на обозначаване: 08.04.2019 г.

Контакти: тел.052 302 851

Експертен център за диагноза, лечение и проследяване на пациенти с болест на Wilson

Лечебно заведение: СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“ ЕАД, София

Ръководител на центъра: д-р Елена Лазарова

Дата на обозначаване: 13.10.2020 г.

Контакти: тел.02 8154 326/327

Експертен център за диагноза, лечение и проследяване на пациенти с болест на Crohn

Лечебно заведение: СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“ ЕАД, София

Ръководител на центъра: д-р Елена Лазарова

Дата на обозначаване: 13.10.2020 г.

Контакти: тел.02 8154 326/ 327

Експертен център за диагноза, лечение и проследяване на пациенти с други разстройства на обмяната на аминокиселините с разклонена верига

Лечебно заведение: СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“ ЕАД, София

Ръководител на центъра: проф. д-р Радка Тинчева

Дата на обозначаване: 11.03.2021 г.

Контакти: тел.02 8154 326/ 327

Експертен център по редки заболявания - наследствена фамилна транстиретинова абилоидоза

Лечебно заведение: УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, София

Ръководител на центъра: доц. д-р Мариана Господинова

Дата на обозначаване: 11.03.2021 г.

Контакти: тел. 02/9521887; e-mail: amyloidcentre@gmail.com

Експертен център по редки заболявания – хемофилия, вродени коагулопатии, тромбоцитопении и тромбоцитопатии, редки анемии и други редки доброкачествени хематологични заболявания

Лечебно заведение: УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, София

Ръководител на центъра: проф. Добрин Константинов

Дата на обозначаване: 15.06.2021 г.

Контакти: тел. 02 9307036; e-mail: sbaldohz@sbaldohz.com