Регистър на експертните центрове по редки заболявания

Експертен център по коагулопатии и редки анемии

Лечебно заведение: УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД, Варна

Ръководител на центъра: доц. д-р Милена Белчева

Дата на обозначаване: 23.02.2016 г.

Контакти: тел. 052 978 321

Експертен център по редки генетични неврологични и метаболитни заболявания

Заболявания, включени в експертния център

Лечебно заведение: УМБАЛ „Александровска“, Клиника по нервни болести

Ръководител на центъра: проф. д-р Ивайло Търнев

Дата на обозначаване: 02.02.2016 г.

Дата на обозначаване: 21.04.2023 г.

Контакти: тел. 02 9230 670

Експертен център по вродени сърдечни малформации

Заболявания, включени в експертния център

Лечебно заведение: МБАЛ „НКБ“ ЕАД, София

Ръководител на центъра: проф. д-р Маргарита Цонзарова

Дата на обозначаване: 23.02.2016 г.

Дата на обозначаване: 07.07.2023 г.

Контакти: тел. 02 9211 409/410

Експертен център по белодробна артериална хипертония

Заболявания, включени в експертния център

Лечебно заведение: МБАЛ „НКБ“ ЕАД, София

Ръководител на центъра: проф. д-р Борислав Георгиев

Дата на обозначаване: 23.02.2016 г.

Дата на обозначаване: 07.07.2023 г.

Контакти: тел. 02 9211 409/410

Експертен център по дистонии

Заболявания, включени в експертния център

Лечебно заведение: МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, София

Ръководител на центъра: акад. проф. д-р Иван Миланов, доц. д-р Соня Христова-Чакмакова

Дата на обозначаване: 23.02.2016 г.

Дата на обозначаване: 21.04.2023 г.

Контакти: тел. 02 9702 300, 02 9702 222, e-mail: umbalnp@svnaum.com

Експертен център по първични имунни дефицити

Заболявания, включени в експертния център

Лечебно заведение: УМБАЛ „Александровска“, София

Ръководител на центъра: проф. д-р Елисавета Наумова

Дата на обозначаване: 05.04.2016 г.

Дата на обозначаване: 08.05.2024 г.

Контакти: тел. 02 9230 810

e-mail:umbal.alexsandrovska@gmail.com; immunology@abv.bg

Експертен център по болест на Фабри

Заболявания, включени в експертния център

Лечебно заведение: УМБАЛ „Александровска“, София

Ръководител на центъра: проф. д-р Емил Паскалев

Дата на обозначаване: 05.04.2016 г.

Дата на обозначаване: 13.03.2023 г.

Контакти: тел. 02 9230 539; e-mail: emilpaskalev@abv.bg

Експертен център за наследствени метаболитни заболявания на черния дроб

Заболявания, включени в експертния център

Заболявания, включени в експертния център

Лечебно заведение: УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, София

Ръководител на центъра: проф. д-р Росен Николов

Дата на обозначаване: 05.04.2016 г.

Дата на обозначаване: 23.01.2024 г.

Контакти: тел. 02 9522 648

e-mail: admin@rilski.com

Експертен център за порфирии

Заболявания, включени в експертния център

Лечебно заведение: УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, София

Ръководител на центъра: доц. д-р Анета Иванова

Дата на обозначаване: 23.01.2024 г.

Контакти: тел. 02 8510 814; 02 9522 018

e-mail: anetaivanova99@abv.bg

Експертен център по коагулопатии и вродени анемии

Заболявания, включени в експертния център

Лечебно заведение: СБАЛХЗ, София

Ръководител на центъра: проф. д-р Тошко Лисичков

Дата на обозначаване: 05.04.2016 г.

Дата на обозначаване: 12.02.2024 г.

Контакти: тел. 02 9701 235; e-mail: t.lissitchkov@abv.bg

Експертен център за тромботична тромбоцитопенична пурпура (синдром на Мошковиц)

Заболявания, включени в експертния център

Лечебно заведение: СБАЛХЗ, София

Ръководител на центъра: проф. д-р Милчо Минчев

Дата на обозначаване: 12.02.2024 г.

Контакти: тел. 02 4542 104; e-mail: info@hematology.bg

Експертен център по редки ендокринни заболявания

Заболявания, включени в експертния център

Лечебно заведение: УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД, Варна

Ръководител на центъра: проф. д-р Виолета Йотова

Дата на обозначаване: 27.05.2016 г.

Контакти: тел. 052 3028 51/до 55; 052 302 889; e-mail: iotova_v@abv.bg

Експертен център по редки ендокринни заболявания

Заболявания, включени в експертния център

Лечебно заведение: УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“, София

Ръководители на центъра: проф. д-р Сабина Захариева

Дата на обозначаване: 27.05.2016 г.

Дата на обозначаване: 21.04.2023 г.

Контакти: тел. 02 8956 040; e-mail: zacharieva@uheg.medicalnet-bg.org

Експертен център по редки заболявания – хорея на Хънтингтън

Заболявания, включени в експертния център

Лечебно заведение: МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, София

Ръководител на центъра: акад. проф. д-р Иван Миланов, доц. д-р Соня Христова-Чакмакова

Дата на обозначаване: 30.12.2016 г.

Дата на обозначаване: 21.04.2023 г.

Контакти: тел. 02 9702 300, 02 9702 222, e-mail: umbalnp@svnaum.com

Експертен център по редки метаболитни заболявания в педиатрията

Заболявания, включени в експертния център

Лечебно заведение: СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“ ЕАД, София

Ръководител на центъра: проф. д-р Даниела Авджиева-Тзавелла

Дата на обозначаване: 29.11.2023 г.

Контакти: тел. 02 8154 240

Експертен център по редки малформативни синдроми в педиатрията

Заболявания, включени в експертния център

Лечебно заведение: СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“ ЕАД, София

Ръководител на центъра: проф. д-р Даниела Авджиева-Тзавелла

Дата на обозначаване: 29.11.2023 г.

Контакти: тел. 02 8154 240

Експертен център по редки ендокринни заболявания в педиатрията

Заболявания, включени в експертния център

Лечебно заведение: СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“ ЕАД, София

Ръководител на центъра: доц. д-р Маргарита Аршинкова

Дата на обозначаване: 29.11.2023 г.

Контакти: тел. 02 8154 241

Експертен център по редки заболявания – кистозна фиброза (муковисцидоза)

Заболявания, включени в експертния център

Лечебно заведение: УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, София

Ръководител на центъра: проф. д-р Пенка Переновска

Дата на обозначаване: 08.04.2019 г.

Контакти: тел. 02 9230 810

Експертен център по редки заболявания – муковисцидоза, кистозна фиброза

Заболявания, включени в експертния център

Лечебно заведение: УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД, Варна

Ръководител на центъра: д-р Иван Христов

Дата на обозначаване: 08.04.2019 г.

Контакти: тел. 052 302 851

Експертен център за диагноза, лечение и проследяване на пациенти с болест на Wilson

Заболявания, включени в експертния център

Лечебно заведение: СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“ ЕАД, София

Ръководител на центъра: д-р Мила Байчева

Дата на обозначаване: 13.10.2020 г.

Контакти: тел. 02 8154 326/327

Експертен център за диагноза, лечение и проследяване на пациенти с болест на Crohn

Заболявания, включени в експертния център

Лечебно заведение: СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“ ЕАД, София

Ръководител на центъра: д-р Мила Байчева

Дата на обозначаване: 13.10.2020 г.

Контакти: тел. 02 8154 326/ 327

Експертен център по редки заболявания – наследствена фамилна амилоидоза

Заболявания, включени в експертния център

Лечебно заведение: УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, София

Ръководител на центъра: доц. д-р Мариана Господинова

Дата на обозначаване: 11.03.2021 г.

Контакти: тел. 02 9521 887; e-mail: amyloidcentre@gmail.com

Експертен център по редки доброкачествени хематологични заболявания

Заболявания, включени в експертния център

Лечебно заведение: УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, София

Ръководител на центъра: доц. д-р Атанас Банчев

Дата на обозначаване: 15.06.2021 г.

Контакти: тел. 02 9307 036; e-mail: sbaldohz@sbaldohz.com

Експертен център по редки заболявания – ранни малкомозъчни атаксии

Заболявания, включени в експертния център

Лечебно заведение: МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, София

Ръководител на центъра: проф. д-р Венета Божинова-Чамова

Дата на обозначаване: 31.03.2023 г.

Контакти: тел. 02 970 2100, e-mail: umbalnp@svnaum.com

Експертен център по редки заболявания – болест на Фабри

Заболявания, включени в експертния център

Лечебно заведение: МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, София

Ръководител на центъра: акад. проф. д-р Иван Миланов

Дата на обозначаване: 31.03.2023 г.

Контакти: тел. 02 870 3298, e-mail: umbalnp@svnaum.com

Експертен център по редки заболявания – невродегенеративни заболявания, протичащи с когнитивни, поведенчески и/или двигателни нарушения

Заболявания, включени в експертния център

Лечебно заведение: УМБАЛ „Александровска" ЕАД, Клиника по нервни болести

Ръководител на центъра: акад. проф. д-р Лъчезар Трайков

Дата на обозначаване: 21.04.2023 г.

Контакти: тел. 02 9230 544, e-mail: traykov@yahoo.com

Експертен център по редки заболявания – миастения гравис

Заболявания, включени в експертния център

Лечебно заведение: МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, София

Ръководител на центъра: акад. проф. д-р Иван Миланов

Дата на обозначаване: 21.04.2023 г.

Контакти: тел. 02 8703 298, e-mail: umbalnp@svnaum.com

Експертен център по наследствена оптична невропатия на Лебер

Заболявания, включени в експертния център

Лечебно заведение: УМБАЛ „Александровска" ЕАД, Клиника по нервни болести

Ръководител на центъра: проф. д-р Силвия Чернинкова-Гопина

Дата на обозначаване: 07.07.2023 г.

Контакти: тел. 02 9230 338

Експертен център по туберозна склероза

Заболявания, включени в експертния център

Лечебно заведение: МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, София

Ръководител на центъра: проф. д-р Венета Божинова-Чамова

Дата на обозначаване: 08.05.2024 г.

Контакти: тел. 02 970 2100, e-mail: umbalnp@svnaum.com