НЦОЗА се включи в управлението на EuroHealthNet

03.07.2019

Проф. Пламен Димитров, зам.-директор на НЦОЗА, беше избран за член на Изпълнителния съвет на EuroHealthNet, който е управляващ орган на организацията. Той е утвърден от Генералния съвет на организацията на форум в Мадрид в началото на м. юни 2019 г. 
Проф. П. Димитров стана член на Изпълнителния съвет само година след като Националният център по обществено здраве и анализи официално беше приет за член на организацията, което е признание за приноса на институцията в сферата на общественото здраве.


EuroHealthNet е партньорство с нестопанска цел на организации, агенции и държавни институции, които работят в областта на общественото здраве, промоцията на здраве и превенцията на заболяванията. Мисията на EuroHealthNet е подобряване и поддържане на здравето между и в европейските държави чрез действия, свързани със социалните детерминанти на здравето, а също преодоляване на неравнопоставеността в здравеопазването. EuroHealthNet подкрепя дейността на своите членове в ЕС и в асоциираните държави чрез разработването на политики и проекти, чрез обмен на знания и опит, изследвания, съвместни дейности и комуникация.
Партньорството EuroHealthNet включва 61 членове, асоциирани членове и наблюдатели от 28 европейски държави, включително 24-те държави членки на ЕС.
Повече информация можете да прочетете тук и тук

Ключови думи: няма