При 10,4% от новородените кърменето започва през първия час

30.07.2021

Световната седмица на кърменето – 1-7 август, се отбелязва в света за 29-ти пореден път. Тази глобална инициатива има идея кърменето да бъде насърчено, подкрепено и защитено.

Защитата на кърменето: споделена отговорност“ е мотото на кампанията тази година, а целите й са свързани с концентриране на общественото внимание върху кърменето като човешко право, което трябва да се зачита, защитава и спазва.

Пандемията COVID-19 повлия върху кърменето както положително, така и отрицателно. Поради предприетите от повечето правителства мерки и ограничаването на движението родителите са имали повече време да останат вкъщи и да се съсредоточат върху грижите за своите бебета. От друга страна, разделянето на майки и бебета поради предполагаеми рискове от предаване на вируса и въпреки препоръките на Световната здравна организация (СЗО) те да остават заедно (защото кърменето е не само безопасно, но и предотвратява високата неонатална смъртност), както и ограниченият достъп до консултации и подкрепа за кърмене поради претоварените здравни системи и изискванията за социална дистанция са повлияли силно негативно. Действащите планове за ваксинация и прилагането на политики и програми са решението, което да защити кърменето в настоящата извънредна ситуация.

Тази година кампанията се организира от Световния алианс за подкрепа на кърменето (The World Alliance for BreastfeedingAction - WABA) – мрежа от лица и организации, които работят за защита, подкрепа и насърчаване на кърменето. Членове на мрежата са СЗО, УНИЦЕФ, Международната конфедерация на акушерките, Международната организация на труда, неправителствени организации в подкрепа на кърменето и др. Програмният документ на кампанията, който съдържа анализ на актуалната ситуация в света, и формулира важните проблеми и предложения за решения, можете да видите тук.

Факти и данни за кърменето в света и у нас

Националният център по обществено здраве и анализи е сред основните институции в България, които работят за защита, подкрепа и насърчаване на кърменето. Разработените от НЦОЗА „Препоръки за здравословно хранене на кърмачета“ отразяват съвременните подходи и добри практики в областта на кърменето, утвърдени от международните здравни организации – ранно начало на кърменето, изключително кърмене в първите 6 месеца, кърмене на поискване и др.

Ключови думи: няма