Стартира европейско онлайн проучване за наркотиците

18.03.2021

Агенцията на ЕС по наркотиците (EMCDDA) стартира онлайн проучване за употребата на наркотици в 31 страни на 28 езика, включително и на български.

Употребявате ли наркотици, в какво количество, колко често, са част от въпросите. Анкетата е анонимна и е за хора на възраст над 18 г. Тя е на разположение за попълване през следващите 6 седмици и е структурирана в няколко модула: социодемографски въпроси, модели на употреба на наркотици, достъпност до лечение, достъпност до наркотици (количество и платена цена) и как COVID-19 е повлиял на моделите на употреба на наркотици.

Онлайн проучванията допринасят за по-детайлна и актуална картина на употребата на наркотици и на пазарите на наркотици в Европа. Те имат предимството да достигат директно до хората, които употребяват наркотици, и са бърз и евтин начин за събиране на информация, така че да подпомогнат очертаването на тенденции при спешни ситуации. Този метод на събиране на информация позволява също изготвянето на сравнителни анализи между отделните страни.

Получените резултати ще допринесат за по-добра информираност какви са актуалните практики в Европа при употребата на наркотици и какви количества се използват. Това ще подпомогне процеса на оценка на пазара на наркотици в Европа и ще разшири възможностите за разработване на адекватни политики в областта на наркотиците и наркоманиите.

Онлайн проучването ще бъде промотирано в различните страни от националните фокусни центрове от информационната мрежа REITOX и техните партньори с помощта и на рекламна кампания в социалните медии. За България това е Националният фокусен център в рамките на НЦОЗА.

Анкетата е достъпна и на български език тук:
https://drugusersurvey.limequery.com/948273?lang=bg

Ключови думи: COVID-19