Коронавирус 2019-nCov в МКБ 10

11.02.2020

СЗО въвежда нов код U07.1 за отчитане на новият коронавирус в МКБ 10:

U07.1  COVID-19
При необходимост от идентифициране на пневмония или други прояви, използвайте допълнителен код.
Не включва: Коронавирусна инфекция, неуточнена (B34.2)
                        Коронавирус като причина за болести, класифицирани другаде (B97.2)
                       Тежък остър респираторен синдром [ТОРС], неуточнен (U04.9)

За повече информация, предоставяме следния уебсайт за онлайн версия на МКБ 10: https://icd.who.int/browse10/2019/en#/U00-U49 

Ключови думи: COVID-19