Съобщение за предстоящ курс

18.05.2022

Във връзка с повишения интерес към курс за продължаващо обучение на висши медицински и немедицински кадри № 2.2.1.1. „Съвременни аспекти на опазване чистотата на водите“, съобщаваме, че курсът ще  бъде проведен отново на 7 юни 2022 г. Заявки за участие се приемат до 27 май 2022 г. на имейл: n.shumkov@ncpha.government

Ключови думи: няма