МРЕЖА ОТ УЧИЛИЩА В ЕВРОПА

Национален координатор: гл. експ. А.Чилева

тел: +3592 8056 229, e-mail: anina@ncpha.government.bg

https://www.schoolsforhealth.org/

Изпълнители: гл. експ. А. Чилева , проф.д-р П.Димитров, гл. експ. С. Кандиларова, гл. експ. Ю. Анджекарска, гл. експ. Д. Великова, гл. експ. Р. Бърдарова

Мрежата включва 41 страни основно от европейския регион. Проектът стартира като обща инициатива на  СЗО, Съвета на Европа и Европейската комисия. В последните години училищата са обединени във фондация „Мрежа на училища за здраве в Европа“. Нейна цел е промоцията на здраве да стане неделима част от образователните и здравните политики в европейските страни и да бъде осигурена подкрепа за организациите и професионалистите за по-нататъшното развитие и устойчивост на усилията им в училище чрез осигуряване на Европейска платформа за промоцията на здраве в училище.

Основни видове дейности: проучване на желанието на български училища за присъединяване към мрежата, изграждане на мрежа от училища, развиващи политика за здраве, провеждане на работни срещи с представители на училища, МЗ, МОН и други заинтересовани институции, провеждане на обучения за представители на училищата, развитие на национална политика за училища, утвърждаващи здраве и приемането й от МОН.