Превенция на злоупотребата с диазотен оксид – становище и препоръки

25.08.2022

Европейската мрежа за превенция на престъпността /ЕМПП/ публикува брошура със становище и препоръки относно превенцията на злоупотребата с диазотен оксид, известен още като райски газ. ЕМПП препоръчва на страните членки на ЕС фокусът да бъде поставен върху мерките за противодействие на видимостта и достъпността на диазотния оксид, като не се забравя, че трябва да се извърши задълбочена оценка на риска, преди налагането на широкомащабни интервенции.

Със становището и препоръките може да се запознаете тук:

https://ncpha.government.bg/uploads/blog/news/files/%D0%A0%D0%90%D0%99%D0%A1%D0%9A%D0%98%20%D0%93%D0%90%D0%97-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE.pdf_25_08.pdf

Ключови думи: няма