СЗО публикува доклад за състоянието на пътната безопасност в света

20.01.2019

Световната здравна организация (СЗО) публикува Четвъртия глобален доклад за състоянието на пътната безопасност в света – 2018 г.

Информацията за България се събира, анализира и предоставя на СЗО от експерти на МЗ, НЦОЗА, МВР, ДОККПБДП, МТТС, НСИ и АПИ, като Националният център по обществено здраве и анализи е водещата институция в подготовката на данните за страната ни.

Четвъртият глобален доклад отчита известно стабилизиране на показателите за смъртност от пътнотранспортни произшествия благодарение на ефективните мерки, които се прилагат в някои страни със средни и високи доходи. Сред тях са ограничаване на превишената и несъобразена скорост, намаляване на броя на водачите, употребили алкохол, наркотици или други упойващи вещества, повишаване на използването на колани, каски и детски обезопасителни системи, осигуряване на безопасна инфраструктура, подобряване на стандарта на транспортните средства, оказване на навременна и качествена медицинска помощ и др. Всичко това е довело до намаляване на смъртността в 48 страни със средни и високи доходи, за разлика от страните с ниски доходи, където това не се е случило, тъй като мерките не са били проведени.

СЗО изготвя периодично доклади за състоянието на пътната безопасност в света, като предишният е от 2015 г. Те служат за ключов инструмент за мониторинг в областта на безопасността на движението през обявеното от ООН „Десетилетие за активни действия за безопасност на движението по пътищата 2011–2020 г.“.

С целия доклад можете да се запознаете тук.

Ключови думи: няма