Съобщение за извънреден курс с код 2.2.1.1.

07.05.2024

Във връзка с повишения интерес към курс с код 2.2.1.1. от учебната програма на НЦОЗА за 2024г., на тема: „Аналитични аспекти при изследване на съвременни замърсители в питейни води съгласно промените в Наредба 9/2001“ Ви информираме, че ще бъде проведен извънредно отново на 06 юни 2024 г.

Желаещите да участват в обучението е необходимо да се регистират, като попълнят и изпратят заявки, съобразно инструкциите за обучения в сайта на НЦОЗА.

Ключови думи: няма