ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУНАРОДНА ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА (CIS)

За контакти: гл. ас. Ир. Димитрова

тел. +359 2 805634 е-mail: cisbg@ncpha.government.bg