Двудневен обучителен семинар за повишаване капацитета на специалистите от РЗИ по „Здравословно хранене на децата и учениците" и среща по реформулиране на храните

17.11.2022

На 2-4 ноември 2022 година в „Аугуста СПА хотел, гр. Хисаря се проведе обучителен семинар за повишаване капацитета на специалистите от РЗИ по „Здравословно хранене на децата и учениците“. Присъстваха представители на Министерство на здравеопазването, Националния център по обществено здраве и анализи, както и представители на 28-те регионални здрави инспекции в страната.

Семинарът беше открит от г-н Илия Тасев, директор на дирекция „Опазване на общественото здраве и здравен контрол", МЗ, който приветства участниците като подчерта, че новата уеб базирана програма, чието практическо приложение предстои, ще подобри работата на специалистите от РЗИ и ще даде възможност за извършването на адекватна оценка на предлаганото хранене в организираните детски колективи, както и при необходимост да се предприемат съответните мерки за подобряване храненето на децата в България.

Обучителният семинар включваше практическо обучение за работа с нов софтуер за оценка на хранителен прием на индивидуално и групово ниво при провеждане на епидемиологични проучвания от МЗ, НЦОЗА и РЗИ и за извършване на здравен контрол  в организирани детски колективи (детски ясли, детски градини  и училища) от органите на държавния здравен контрол. Семинарът беше проведен след предварително онлайн обучение от специалисти от НЦОЗА.

Представена беше обобщена информация от всяка РЗИ за проблемите, свързани с осигуряване храненето на деца със специални хранителни нужди в организирани детски колективи. Информацията ще даде възможност да се очертае тежестта на проблема, да се идентифицират най-често срещаните хранителни непоносимости, алергии и заболявания сред децата и да се определи необходимостта от бъдещи  дейности за подобряване храненето на деца със специални хранителни нужди.

 Проф. Дулева информира колегите от РЗИ относно европейските и националните политики и дейности за подобряване състава на храните. В рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., последвана за 2021-2025 г.,  ежегодно се провеждат национални срещи с участие на академични среди, браншови организации, производители на храни и др. за отчитане напредъка в България по реформулиране на храните.

Ключови думи: няма