28 ПРОЕКТА НА УЧЕНИЦИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА СА КЛАСИРАНИ ОТ ПЪРВА ФАЗА В XIV ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО"

25.05.2022

28 проекта на ученици от I до XII  клас от цялата страна са класирани от първа фаза в XIV издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”. Конкурсът се организира от Министерството на здравеопазването в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на околната среда и водите, Министерството на младежта и спорта, Министерството на културата, Офиса на Световната здравна организация за България, Българския младежки Червен кръст и Националния център по обществено здраве и анализи.

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ е една от инициативите на Министерството на здравеопазването в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора.

Целта на конкурса е превенция на поведенческите рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.

Съгласно регламента допуснатите проекти са 28, като в категорията от I до IV клас - 7 проекта; от V до VII клас - 12 проекта и от VIII до XII клас - 9 проекта.

Проектите, допуснати до участие във втора фаза на конкурса, можете да намерите в сайта на МЗ: https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/28-proekta-na-uchenici-ot-cyalata-strana-sa-klasir/

Ключови думи: Ambassadors of health national students competition