СТАРТИРА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ „ЗАЕДНО ЗА ПАЦИЕНТИТЕ. ЗАЩОТО НИ Е ГРИЖА"

22.06.2022

В международната седмица на грижата на 17.06.2022 г. стартира  информационна кампания „Заедно за пациентите. Защото ни е грижа“ с дискусионно студио в хибриден формат с близките на пациенти, пациентски организации, водещи психиатри и психолози в сектора, журналисти. Целта е да се обърне внимание на психологическите аспекти, правните и социалните предизвикателства пред хората, полагащи безвъзмездни грижи за близки и да се покаже пътят, през който преминават.

В дискусионното студио взе участие д-р Владимир Наков от Националния център по обществено здраве и анализи. Той обърна внимание на проблема, че  полагащите грижа за дементно болни вкъщи нямат специално обучение как да се справят най-добре с тези много трудни за гледане пациенти. Същевременно тази грижа уврежда не само психичното, но и телесното им здраве, болните често нарушават съня на болногледача. Д-р Наков посочи, че това води до увеличаване с 12% на риска от инсулт и почти 90% на риска от тревожност и депресия за оказващите грижа. 

Международната седмица на полагащите грижи (6-12 юни) е кампания за повишаване на осведомеността относно предизвикателствата, пред които са изправени хората, полагащи грижи за свои близки и за ценния им принос към цялото общество и здравна система. Тази година мотото е „Да направим грижата видима, ценена и подкрепяна“.

Проучване Глобален индекс на благосъстоянието на полагащите грижи в Европа, проведено през 2020 г. сред 12 държави, показва, че пандемията COVID-19  е увеличила средно с 16%  хората в Европа, които полагат грижи за болни близки.   Ефектът върху качеството на живот на тези, които предоставят грижи за болен или възрастен са свързани с:

Ключови думи: няма