Национален ученически конкурс „Посланици на здравето"

16.03.2023

Министерството на здравеопазването обявява XV издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето” . Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ се провежда в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора. Целта му е превенцията на поведенческите и рисковите за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, употребата с алкохол и тютюнопушенето.

Инициативата е на Министерството на здравеопазването (МЗ), в партньорство с Министерството на образованието и науката (МОН), Министерството на околната среда и водите (МОСВ), Министерството на младежта и спорта (ММС), Министерството на културата (МК), Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД), Регионалния офис на Световната здравна организация в България (РОСЗОБ) и Български младежки Червен кръст (БМЧК).

Конкурсът започва на 20 март и ще продължи до 05 ноември 2023 г., като се провежда в три възрастови категории: 1-ви - 4-ти клас; 5-и - 7-и клас и 8-и -12-и клас. Право на участие имат паралелки или випуски от ученици от 1-ви до 12-и клас от цялата страна. В проектите могат да участват учители на една или повече паралелки, независимо дали са от един и същи випуск.

Конкурсът ще протече в две фази:

Първа фаза: от 20 март до 28 април 2023 г. участниците изпращат в Министерство на здравеопазването проекти в областта на превенцията на хроничните незаразни болести.

Втора фаза: от 05 май до 30 октомври 2023 г. участниците изпълняват и отчитат дейности, разписани в проектите.

Експертна комисия, съставена от представители на Министерството на здравеопазването и на институциите и организации – партньори на МЗ в инициативата, ще извърши класирането на участниците до 05 ноември 2023 г. Резултатите ще бъдат публикувани на интернет страниците на партньорите. Официалното награждаване на победителите ще се проведе през месец декември 2023 г.

Съгласно функционалните си компетентности и приоритети, всяка институция (МЗ, МОН, ММС и МОСВ, ДАЗД, РОСЗОБ и БМЧК) номинира и осигурява предметни награди за 12-те най-добри проекта: 9 проекта, класирани за първо, второ и трето място (по 3 във всяка възрастова категория 1-ви – 4-ти клас, 5-и - 7-и клас и 8-и – 12-и клас) и 3 проекта, класирани за поощрителни награди – по една награда за всяка възрастова категория. Министерство на културата предоставя предметни награди за 3 бр. проекти, класирани на първо място в трите възрастови категории.

Министерството на здравеопазването, Регионалният офис на СЗО в България и Българският младежки Червен кръст осигуряват по една предметна награда в категория „Специални постижения в областта на опазването на общественото здраве“.

Пълна информация за регламента на Конкурса – условия за кандидатстване, изисквания към съдържанието на проектите, критерии за оценка, етапи на оценяване и награди за победителите, може да намерите в прикачените файлове.

Както всяка година, така и през 2023 г. регионалните здравни инспекции, регионалните управления на образованието и регионалните инспекции по околната среда и водите са в готовност да окажат съдействие на участниците.

Формуляр I фаза

Формуляр II фаза

Регламент 2023 г.

Ключови думи: няма