ИНИЦИАТИВА ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ ОПАСНОСТИТЕ, КОИТО КРИЕ ИНТЕРНЕТ

20.07.2022

На сайта на Министерството на електронното управление (МЕУ)  са публикувани преведени на български език Насоки за създателите на политики в областта на защитата на децата онлайн, разработени от Международния съюз по далекосъобщения (МСД) с помощта на експерти в различни области. Документът е част от серия подобни Насоки в областта на защитата на децата онлайн, предназначени за родители и преподаватели, деца, бизнеса и създателите на политики (https://www.itu-cop-guidelines.com/). В Насоките се прави преглед на настоящите заплахи и вреди, пред

които са изправени децата в интернет и  включват редица препоръки, включително правни и политически рамки, които да бъдат насочени към  вредите, причинявани на децата в цифровата среда.

По данни на УНИЦЕФ поне  71% от децата и младите хора играят или общуват активно онлайн. Глобалната пандемия от COVID-19 отбеляза рязко нарастване на броя на децата, които се присъединяват за първи път към онлайн света, за да подпомогнат образованието си и да поддържат социално взаимодействие. Интернет е и среда, в която децата са изложени на редица заплахи и вреди от съдържание, контакти и поведение онлайн. Обхватът на защитата на децата онлайн засяга всички вреди, на които са изложени децата онлайн, като посочва широк спектър от рискове, които застрашават безопасността и благосъстоянието на децата. Повече, отколкото преди, поддържането на безопасността на децата онлайн изисква съвместна и координирана международна реакция с активното участие и подкрепа на широк кръг заинтересовани страни — от промишлеността, включително платформите от частния сектор, доставчиците на услуги и операторите на мрежи, до правителствата и гражданското общество.

Линк към Насоки за създателите на политики в областта на защитата на децата онлайн може да намерите тук: https://www.nha.bg/uploads/ckeditor/GuidelinesforpolicymakerspolicyBGMay2022.pdf

Ключови думи: няма