Сигнали за нередности

Длъжностно лице по разглеждане на сигнали за нередности:

Имена: Анита Василева Неева

Адрес: гр. София, п. к. 1431, бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов“ 15, ет. 4, ст.21

Електронен адрес: signal@ncpha.government.bg

Телефон за контакт:  +359 2 917 40 76

*При подаване на сигнал с писмо до адрес, моля да посочите като получател имената на Длъжностното лице и да обозначите писмото като “Поверително”.

 

Подаване на сигнал за нередности