Сигнали при условията и реда на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

Длъжностно лице по разглеждане на сигнали при условията и реда на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения:

Имена: Анита Василева Неева

Адрес: гр. София, п. к. 1431, бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов“ 15, ет. 4, ст.21

Електронен адрес: signal@ncpha.government.bg

Телефон за контакт:  +359 2 917 40 76

*При подаване на сигнал с писмо до адрес, моля да посочите като получател имената на Длъжностното лице и да обозначите писмото като “Поверително”.

 

Подаване на сигнал при условията и реда на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения