НЦОЗА взе участие в Кариерен форум - 2024 г. на Биологическия факултет

22.03.2024

На 20 и 21 март 2024 г. в сградата на Биологическия факултет към Софийския университет “Св. Климент Охридски” се проведе Кариерен форум - 2024 г. Форумът се организира от деканското ръководство съвместно с Кариерния център и Факултетния студентски съвет на Биологически факултет при Софийски университет “Св. Климент Охридски”.

Целта на събитието е да представи на студентите и докторантите възможности за кариерно развитие, които се предлагат в България, и с това да се подпомогне ориентирането на бъдещи кадри в сферата на биологическите науки и биотехнологиите.

НЦОЗА се представи във форума със собствен щанд, на който експерти от дирекция „Аналитични и лабораторни дейности“ отговаряха на въпроси на студентите. Проф. Цвета Георгиева, началник на отдел „Приложна геномика и ГМО“ към НЦОЗА, изнесе  презентация за дейността на НЦОЗА и възможностите за кариерно развитие на бъдещите биолози.

Ключови думи: няма