Съобщение за промяна на дата на курс с код 3.2.5.4

02.02.2023

Уведомяваме Ви, че се променя началната дата на курс с код 3.2.5.4. „Приложение на Наредба №РД 07-5/2016г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на електромагнитни полета (начален курс)“ от 03.04.2023г. на 18.04.2023г.

Ключови думи: няма