Карта на сайта

Основни дейности

 • - Научна дейност
 • - Международна дейност
 • - Учебна дейност и курсове за СДО
 • - Специализации и специализанти по Наредба 1 на МЗ
 • - Комисии
 • - Услуги
 • - Акредетирани центрове
 • - Конкурси и процедури по ЗРАСБ
 • - Конкурси и процедури по ЗРАСРБ
 • - Заявка за участие в курс за СДО
 • Издания НЦОЗА

 • - Българско списание за обществено здраве
 • - Бюлетини на НЦОЗА
 • - Справочник Здравеопазване
 • - Ръководства
 • - Други издания
 • - Архив Българско списание за обществено здраве
 • Специализиран портал за РЗИ

 • - Информация за РЗИ
 • - Икономически формуляри
 • - График на отчети и сведения
 • - Формуляри на отчети
 • - Указания за отчети и сведения
 • - Отчетна кампания
 • Кариери

 • - Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) търси да назначи служител за заемане на длъжността „юрисконсулт - гл. експерт" в отдел „Правна помощ и обществени поръчки" към Националния център по обществено здраве и анализи
 • - Национален център по обществено здраве и анализи търси да назначи специалисти химици с образователна степен бакалавър или магистър по една от следните специалности: химия, инженерна химия, медицинска химия, за нуждите на отдел „Химични фактори"
 • - Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) търси да назначи за дирекция „Национални здравни данни и електронно здравеопазване" „Главен експерт" на пълен работен ден
 • - Национален център по обществено здраве и анализи търси да назначи геолог, геохимик или еколог за нуждите на отдел „Химични фактори" при дирекция „Аналитични и лабораторни дейности"
 • - Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) търси да назначи за дирекция „Национални здравни данни и електронно здравеопазване" „Главен експерт" на пълен работен ден
 • - Национален център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) търси да назначи служител за заемане на длъжността „счетоводител" в отдел „Финансово-счетоводен и Човешки ресурси" на пълен работен ден – 8 /осем/ часа.
 • - Национален център по обществено здраве и анализи търси да назначи лекар или магистър по „Трудова медицина и работоспособност" на длъжност „асистент" за нуждите на отдел „Здраве при работа"
 • Профил на купувача

 • - Предложения за сключване на договори
 • - Архив – обществени поръчки
 • Актуално

 • - Докладът на ЕПА постигна широк обществен отзвук
 • - СЗО публикува доклад за състоянието на пътната безопасност в света
 • - НЦОЗА е партньор в Национална научна програма „Околна среда"
 • - НЦОЗА се включи в управлението на EuroHealthNet
 • - НЦОЗА е координатор за България на JAHEE
 • - Иновативно партньорство за действия срещу рака
 • - В България липсва мобилна психичноздравна грижа
 • - Проведе се работна среща в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести (ХНБ) 2014-2020
 • - НЦОЗА проведе обучение на експерти от кабинетите за отказване от тютюнопушене
 • - Съобщение за предстоящ курс за обучение на ръководители на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти
 • - Съобщение за отмяна на курс
 • - Съобщение за предстоящ курс
 • - Съобщение за предстоящ курс
 • - Коронавирус 2019-nCov в МКБ 10
 • - Представят последния доклад на The Lancet за климатичните промени и човешкото здраве
 • - "Като всички нас"
 • - НЦОЗА временно прекратява обученията
 • - СЗО въвежда нови кодове от за отчитане на COVID-19 в МКБ 10
 • - Важна информация относно COVID-19
 • - НЦОЗА препоръчва кореспонденцията да се извършва чрез Системата за сигурно електронно връчване
 • - Ръководство за лечение на непълнолетни с разстройства, свързани с употребата на наркотици
 • - Отбелязваме Международния ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици
 • - Световната седмица на кърменето - 1 до 7 август 2020 г.
 • - 16 септември – ден без жертви на пътя в България
 • - Работна среща обсъди резултатите на Националната програма за превенция на ХНБ (2014-2020)
 • - НЦОЗА обучи консултанти от РЗИ, работещи за отказването от тютюнопушене
 • - Право на отговор
 • - Форум обсъди превенцията на употребата на наркотични вещества
 • - Мотивите за поисканата оставка на директора на НЦОЗА са лични
 • - Проф. Веселка Дулева наградена за цялостен принос от „Достъп до добра храна - 2020"
 • - ESPAD: Пиенето и пушенето сред тийнейджърите намаляват
 • - 30 проекта на ученици номинирани в конкурса „Посланици на здравето"
 • - Представят доклада на „Лансет" 2020 за климатичните промени и човешкото здраве
 • - 21 проекта наградени в конкурса за плакат: „Да говорим открито за последствията от тютюна"
 • - Терапевтични подходи и алгоритъм за лечение на пациенти с коморбидност
 • - Съобщение за лабораторни изследвания
 • - Министърът на здравеопазването определи със заповед лечебните заведения за лекари с клинични специалности, финансирани от държавата
 • - НЦОЗА възстановява лабораторни дейности
 • - Съобщение за предстоящ курс
 • - Отбелязваме Европейския ден за борба със затлъстяването
 • - Стартира европейско онлайн проучване за наркотиците
 • - Рискове и помощ за употребяващите наркотици в условията на пандемия
 • - НЦОЗА участва в Европейската седмица на общественото здраве
 • - 60 проекта на ученици от цялата страна са допуснати до участие в XIII Национален ученически конкурс „Посланици на здравето" 2021 г.
 • - На 26 юни отбелязваме Международния ден за борба с наркотиците
 • - Намалява възрастта за първоначален експеримент с наркотици
 • - НЦОЗА изготви доклад за здравното обслужване на населението по време на пандемията от COVID-19
 • - При 10,4% от новородените кърменето започва през първия час
 • - Електронното преброяване ще продължи до 17-и септември
 • - 21 септември – ден без жертви на пътя в България
 • - 48 проекта от цялата страна са номинирани в XIII националeн ученически конкурс „Посланици на здравето"
 • - НЦОЗА не участва в разрешителния режим за нови болници
 • - Съобщение за предстоящ курс
 • - Организира се форум, посветен на депресията
 • - Скрининг въпросници ще отчитат зависимости
 • - Ново ръководство за превенция на свръхдоза наркотични вещества
 • - Обява за удължаване на срока за кандидатстване за курса за ръководители на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти
 • - Обява за провеждане на курс за ръководители на програми за психосоциална рехабилитация
 • - Министерството на здравеопазването обявява XIV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето"
 • - Юбилейна конференция по психично здраве 2022 - програма
 • - Европейска седмица на общественото здраве (16-20 май 2022 г.)
 • - 10 май – Световен ден на физическата активност „Движението – това е здраве"
 • - Съобщение за удължаване срока за кандидатстване
 • - Събития на НЦОЗА в рамките на Eвропейската седмица на общественото здраве
 • - Съобщение за предстоящ курс
 • - 17 май - Световен ден за борба с хипертонията
 • - НЦОЗА организира работна среща на тема „Политики и перспективи в областта на намаляване на вредите от употребата на наркотици. Препоръки за законови промени и устойчиво финансиране"
 • - Съобщение за предстоящ курс
 • - 19 май – Европейски ден за борба със затлъстяването
 • - Национална кръгла маса „Устойчивост на патронажна грижа за бременни жени и деца на възраст 0-2 години от уязвими групи"
 • - 28 ПРОЕКТА НА УЧЕНИЦИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА СА КЛАСИРАНИ ОТ ПЪРВА ФАЗА В XIV ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО"
 • - Нов изследователски инструмент предлага достъп до събирани над 20 години данни от ESPAD
 • - XI КОНГРЕС ПО ХРАНЕНЕ И ДИЕТЕТИКА С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
 • - 31 МАЙ – СВЕТОВЕН ДЕН БЕЗ ТЮТЮНОПУШЕНЕ
 • - СТАРТИРА МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ В ПОМОЩ НА РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА ОТ 0 ДО 6 ГОДИНИ
 • - Работна среща на тема „Политики и перспективи в областта на намаляване на вредите от употребата на наркотици. Препоръки за законови промени и устойчиво финансиране"
 • - На 14 юни 2022 г. ще бъде публикуван Европейският доклад за наркотиците
 • - Симпозиум „Философия и психично здраве: от стратегия към приложение"
 • - XVI Национална конференция по проблемите на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества
 • - СТАРТИРА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ „ЗАЕДНО ЗА ПАЦИЕНТИТЕ. ЗАЩОТО НИ Е ГРИЖА"
 • - 26 ЮНИ МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН СРЕЩУ ЗЛОУПОТРЕБАТА С НАРКОТИЦИ И НЕЗАКОННИЯ ТРАФИК
 • - Международен ден за борба със злоупотребата с наркотици и нелегалния трафик - 26 юни
 • - 29 ЮНИ – НАЦИОНАЛЕН ДЕН НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
 • - Спортно-терапевтичен лагер „9:0 за хората срещу зависимостите" – 26-28 юни
 • - ИНИЦИАТИВА ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ ОПАСНОСТИТЕ, КОИТО КРИЕ ИНТЕРНЕТ
 • - Световна седмица на кърменето 2022 г.
 • - Съобщение за предстоящ курс
 • - Представени резултати от проект към фонд „Научни изследвания"- МОН
 • - Превенция на злоупотребата с диазотен оксид – становище и препоръки
 • - 10 септември - Световен ден за превенция на самоубийствата
 • - Европейска седмица на спорта – 23-30.09.2022 г.
 • - Кръгла маса с дискусионен форум „Лицата на депресията - предизвикателства и отговорности" – 27.09.2022 г.
 • - Депресията като социалнозначимо заболяване да бъде приоритет в работата на Националния съвет по психично здраве
 • - Съобщение за извънредно провеждане на курс
 • - 10 октомври – Световен ден на психичното здраве
 • - Пресклуб „Адаптация към изменението на климата в здравния сектор в България" – 25.10.2022 г.
 • - Как изменението на климата влияе върху здравето и здравния сектор и какви са прогнозите за България
 • - Национална среща с регионалните координатори на Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025
 • - Двудневен обучителен семинар за повишаване капацитета на специалистите от РЗИ по „Здравословно хранене на децата и учениците" и среща по реформулиране на храните
 • - Международeн ден без тютюнопушене - 17 ноември 2022 г.
 • - 20 ноември - Световен ден за възпоменание на жертвите на ПТП
 • - 1-ви декември - Световен ден за борба със СПИН
 • - Съобщение за предстоящ курс
 • - Съобщение за промяна на дата на курс с код 3.2.5.4
 • - Съобщение за преустановени лабораторни изпитвания
 • - Съобщение за промяна на дата на курс с код 2.3.2.3.
 • - Съобщение за предстоящ курс
 • - Национален ученически конкурс „Посланици на здравето"
 • - Съобщение за промяна на дата на курс с код 2.1.2.2.
 • - Отчет за извършена дейност по Националната програма за превенция на ХНБ през 2022 г.
 • - Световната здравна организация отбелязва своята 75-а годишнина
 • - Съобщение за извънреден курс с код 2.2.1.1.
 • - Eвропейска седмица на общественото здраве – 22-26 май 2023 г.
 • - Събития на НЦОЗА в рамките на Eвропейската седмица на общественото здраве
 • - Екип на НЦОЗА представи „Ръководство за психо-социална подкрепа на бежанци"
 • - 31 май – Световен ден без тютюнопушене
 • - 41 ПРОЕКТА НА УЧЕНИЦИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА СА КЛАСИРАНИ ОТ ПЪРВА ФАЗА В XV-то ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО"
 • - 41 ПРОЕКТА НА УЧЕНИЦИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА СА КЛАСИРАНИ ОТ ПЪРВА ФАЗА В XV-то ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО"
 • - Гл. ас. Зорница Спасова, дк, с награда в конкурса Web report 2023
 • - Заседание на Националния програмен съвет към Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025
 • - Национална среща с регионалните координатори на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025
 • - 26 юни - Международeн ден срещу злоупотребата с наркотици и нелегалния трафик на наркотични вещества
 • - Гл. ас. Зорница Спасова с награда от Европейското метеорологично дружество (EMS)
 • - Съобщение за промяна на начална дата на курс с код 1.1.3.2.
 • - Национална конференция по проблемите на прeвенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества – 28-30 юни 2023 г.
 • - Националният център по обществено здраве и анализи получи програмна акредитация на докторски програми по „Токсикология" и „Социална медицина и здравен мениджмънт"
 • - Световна седмица на кърменето (1-7 август 2023 г.)
 • - Събития в рамките на Световната седмица на кърменето
 • - НЦОЗА се включи в дейности за отбелязване на Световната седмица на кърменето
 • - Изпитвателен център „Здраве"
 • - 17-и септември - Световен ден за безопасност на пациентите
 • - 20 септември – Ден без загинали на пътя
 • - Съобщение за предстоящ курс
 • - Европейска седмица на спорта – 23-30.09.2023 г.
 • - Европейска нощ на учените - 29-30 септември 2023 г
 • - Световен ден на психичното здраве - 10 октомври 2023 г.
 • - Съобщение за промяна на дата на курс с код 2.2.4.1.
 • - Национална информационна среща за повишаване капацитета на специалистите от РЗИ в областта на здравословното хранене и физическата активност - 09-11 октомври 2023 г.
 • - Семинар „Климатични промени и здравни неравенства: глобални предизвикателства и контекстът на България"
 • - Международен курс: „Оценка на риска в регулаторната токсикология - съвременна методология"
 • - Проф. д-р Пламен Димитров е номиниран за член на Изпълнителния съвет на СЗО
 • - 41 ПРОЕКТА НА УЧЕНИЦИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА СА КЛАСИРАНИ ОТ ВТОРА ФАЗА В XV ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО"
 • - Кръгла маса „Междусекторното сътрудничество при реализацията на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести"
 • - 1 декември - Световeн ден за борба срещу СПИН
 • - Съобщение за предстоящ курс
 • - Конкурс за 4 редовни и 1 задочна докторантури 2023/2024 - ДВ, бр. 4 от 12.01.2024 г., стр. 203
 • - КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ СЪГЛАСНО ЧЛ.18 ЗА НЕКЛИНИЧНИ СПЕЦИАЛНОСТИ СЪГЛАСНО ЧЛ.22Б ОТ НАРЕДБА 1/22.01.2015Г. ЗА ПЪРВО ПОЛУГОДИЕ НА 2024Г.
 • - Кръгла маса „С отговорност към здравето на българските деца"
 • - Стартира вторият етап от Националната АНТИСПИН кампания
 • - Съобщение за предстоящ курс
 • - НЦОЗА взе участие в Кариерен форум - 2024 г. на Биологическия факултет
 • - Националeн ученически конкурс „Посланици на здравето"
 • - НЦОЗА отбелязва Световния ден за информираност за аутизма
 • - 8 април - Международен ден против генномодифицираните организми
 • - Съобщение за промяна на дата на курс с код 2.4.1.2.
 • - Съобщение за извънреден курс с код 2.2.1.1.
 • - 10 май – Световен ден на физическата активност
 • - Европейска седмица на общественото здраве – 13-17 май 2024 г.
 • - Събития на НЦОЗА в рамките на Eвропейската седмица на общественото здраве
 • - Открит урок сред седмокласници от СОУ „Бачо Киро", гр. София
 • - Регионална дискусионна среща на тема: „Ограничаване на факторите на риска за здравето"
 • - 17 МАЙ - СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ХИПЕРТОНИЯТА
 • В медиите

 • - Предозирането с витамини е опасно за здравето
 • - 96% от българите се смятат за психично здрави
 • - 3,4% от пълнолетните българи са засегнати от депресия
 • - Българите избягват срещи с психиатър
 • - Най-честата диагноза в центровете за психично здраве са пациенти с шизофрения
 • - Самотници в риск
 • - Заболеваемостта от чести психични разстройства намалява
 • - За ползите и вредите от ГМО
 • - Всяка кутия цигари с данък „здраве"?
 • - Стресът удря мозъка, сърцето, имунитета
 • - Психиатричната стигма се шири и сред професионалистите
 • - Журналисти и експерти обсъдиха теми, свързани с психиатричната стигма
 • - Учителите страдат от все повече заболявания
 • - Доц. Христо Хинков: психичните разстройства са по-чести сред мигрантите
 • - Толерантно ли е българското общество към насилието
 • - В златната среда сме по психично здраве
 • - Тъгуването по любовта над 6 месеца става болест
 • - Здравословният живот предпазва и психиката
 • - Намаляват тревожните разстройства, растат зависимостите
 • - В риск ли е психичното здраве на българите?
 • - Микробиологичните качества на бутилираните води в България
 • - Като лек за щастие трима купуват BMW, да се показват с него на смени
 • - Депресията убива волята с хормони
 • - Eуфория издава манията
 • - Акриламид се появява при пържене и печене на картофи и зърнени храни
 • - Акриламид съдържа и неправилно сготвената храна
 • - Има ли канцерогени в детските храни
 • - Акриламид има и в препечени и препържени до кафяво домашни храни
 • - Повишава се консумацията на плодове и зеленчуци
 • - Всяко ГМО на европейския пазар е с оценка за безопасност и регистрация
 • - Ново проучване на затлъстяването при децата
 • - За вредите и ползите от козметичните продукти
 • - Излизането от постите трябва да е постепенно
 • - Акцент върху общественото здраве в ЕС
 • - 47% от пациентите са удовлетворени от хомеопатичното лечение
 • - Как се храним, когато не сме на диета
 • - Депресия не се лекува с червен конец
 • - Препоръките за хранене – настолна книга
 • - Изготвя се нова наредба за здравословно хранене на децата
 • - Прави се опит за възраждане на фашизма
 • - Вегетарианското и веганското меню не се препоръчват за най-малките
 • - Какво ще има в новото меню на детските градини
 • - София и Пловдив са водещи по аборти за първите три месеца на годината
 • - Горещите вълни през лятото и опасностите за здравето
 • - 5G ще обхване всички дейности, технологиите изпреварват изследванията върху здравето
 • - Горещите вълни застрашават с топлинен удар
 • - История и организация на психиатричната помощ в България
 • - Психичните разстройства у нас намаляват
 • - Ще останат ли пясъчниците от детството в историята?
 • - Митове и легенди за 5G мрежата
 • - На всеки 40 секунди човек умира заради самоубийство
 • - „40 секунди за действие"
 • - Отбелязваме Световния ден на психичното здраве
 • - Хората със синдром на Аспергер имат различен начин на мислене
 • - Намаляват опитите за самоубийства в България
 • - Самоубийствата в България намаляват
 • - 40 секунди за действие срещу самоубийствата
 • - Най-често потискат до мисъл за смърт конфликтите с близките
 • - Канабисът – растението с няколко лица
 • - Да се попитаме – какво дадох?
 • - Следващите десет години са решаващи за промените в климата
 • - Кои са безопасните съдове за готвене
 • - Какво е качеството на безплатните закуски
 • - Обучават експертите за контрол на ГМО
 • - До 70% от зависимите имат и друга болест
 • - Д-р Зарков: Психиатрите също вършим работата си, може би по-тихо и невидимо
 • - Проф. Цвета Георгиева: ГМО не бива да се преекспонира като проблем
 • - Проф. Дулева: За имунитета – хранене с риба, жълтък, черен дроб, месо, мляко + слънце
 • - Доц. Христо Хинков: Оптимизмът е важен фактор за оцеляването, включително и психическото
 • - Д-р Захари Зарков: Следи от наркотици в организма има до 30 дни след употребата им
 • - Проф. Дулева: Вместо 3 дни „карантина на опакованите храни, да стоят 5 минути насапунисани
 • - Проф. Израел: Използването само на 5G антени ще доведе до намаляване на експозицията за хората с около 25%
 • - В офиса след епидемията: храна на бюрото, стълби вместо асансьор и мерене на температура
 • - Предпазни мерки при завръщане на работа след ограниченията
 • - Средната възраст на първа употреба на дрога е 13 г.
 • - Проф. Израел: С навлизането на 5G ще има и промяна на законодателството за защита на човека
 • - С 11% са намалели инсултите от началото на годината
 • - Доц. Рангелова: Европейците са напълнели с 2,5 кг в условията на COVID-19
 • - Необходима е нулева толерантност към насилието
 • - 5G е фантастика, която днес става реалност
 • - Какъв е животът с етикетите „алкохолик", „наркоман" и „комарджия"
 • - Домашното насилие расте в условията на пандемия
 • - Ще останат ли детските пясъчници в миналото ?
 • - Новите рецептурници в детските градини
 • - Изграждат центрове за психична грижа във всяка област
 • - Психиатриите трябва да излязат от Средните векове
 • - Пандемията порази хората, които не са имали психични проблеми
 • - Доц. Христо Хинков: Нямам основание да подавам оставка
 • - От психични разстройства страда 1% от световното население
 • - "Живей, не страдай": кампания в подкрепа на хората с психични заболявания
 • - Емпатията е важна за преодоляване на психичните последици от COVID кризата
 • - Няма връзка между електромагнитните полета и коронавируса
 • - Проф. Веселка Дулева: няма как да се заразите с COVID-19 от храна
 • - Дрогата и някои медикаменти създават риск на пътя
 • - Костадин Ангелов: Служители на Центъра по обществено здраве ще помагат в Столичната РЗИ
 • - Фталати в играчките носят рискове за децата
 • - Използването на ГМО в медицината за лекарства и ваксини
 • - Проф. Веселка Дулева: Внимавайте с витамин D
 • - Нежеланите ефекти от пандемията: Антидепресанти, алкохол и домашно насилие
 • - Здравословното хранене е важно в условията на пандемия
 • - Доц. Лалка Рангелова: Свръхприемът на редица витамини крие опасност от токсичен ефект
 • - Очакват се много сериозни промени в общественото психично здраве в България
 • - Проф. Веселка Дулева: Здравословното хранене е важно в условията на пандемия
 • - Д-р Владимир Наков: Пандемията качи тревожността
 • - Житният режим не сваля килограми
 • - Как трябва да се храни бременната жена
 • - Минахме на антидепресанти в пандемията
 • - Димът от електрическите изпарители крие рисковe
 • - Регламентират се безопасността и качеството на храните в детските заведения
 • - Да бъдем оптимисти – пандемията ще има край
 • - Проф. Цвета Георгиева: ГМО не бива да се преекспонира като проблем
 • - Здравословното хранене осигурява добро здраве и на черния дроб
 • - Срещу промените в климата няма изобретена ваксина
 • - Безопасност на храните в условията на COVID-19
 • - Ще бъде ли забранен оцветителят Е171 и опасен ли е
 • - Очакваме посттравматични стресови разстройства
 • - Изследват влиянието на 5G технологията върху човека
 • - Наркопродажбите са се преместили от улиците към платформи в интернет
 • - Предлага се забраната на титановия диоксид като хранителна добавка
 • - Пазете здравето си, настъпва гореща вълна
 • - Все по-малки деца посягат към наркотици
 • - Доц. Христо Хинков: Имаме анализ на смъртността и от миналата година
 • - Проф. В. Дулева: Използването на подсладители при лица с диабет тип 2 може да помогне при загуба на тегло
 • - Доц. Христо Хинков: Подготовката за ковид вълните у нас много закъсня
 • - ГМО трябва да бъдат под контрол, за да не вредят
 • - Доц. Лалка Рангелова: Грешно е, че от хляб се затлъстява
 • - Проф. Пламен Димитров: Трупаме знания как да се борим с нови пандемии
 • - Доц. Хинков: Посланието за ваксинация е контрапродуктивно при българите
 • - Алкохолът е основна причина за катастрофите
 • - Пандемията от COVID-19 се отрази сериозно на психичното здраве
 • - Д-р Захари Зарков: По време на пандемията намаляха насочванията за стационарно психиатрично лечение
 • - НЦОЗА: Хората със затлъстяване е по-вероятно да страдат от респираторни симптоми и прогресираща дихателна недостатъчност
 • - Какво ще последва след новите мерки?
 • - Доц. Христо Хинков: Топим се по-бързо от снежна топка през март
 • - При децата рискът за желязодефицит е по-голям
 • - Доц. Хинков: Наблюдава се тенденция на плато и спад на заразените
 • - Рисковете от консумация на сладки храни
 • - Психология на агресията
 • - Храненето е важно за профилактиката на заболяванията и за лечението
 • - БНР ,"Христо Ботев", „Сигурни всеки ден" на 17 март 2022 г.
 • - Как промените в климата се оказват причина за бежанска вълна
 • - Колко опасни са флаконите с райски газ за здравето на децата?
 • - Работа на открито при високи температури - рискове и мерки
 • - Пробив в опитите за контрол на продажбата на райски газ
 • - Климатичните промени – последици за здравето и решения на проблема
 • - Проф. Пламен Димитров: Разходите за здраве растат, медицинските резултати - не
 • - Кърмата като ефективна защита от COVID-19 за новороденото
 • - Д-р Владимир Наков: Всеки един от нас може да помогне на човек, решил да посегне на живота си
 • - Д-р Захари Зарков: Психичните разстройства нарушават социалното ни функциониране
 • - Синтетичната дрога завладява все по-голям дял от наркопазара в България
 • - Тройно увеличение на употребилите наркотици сред водачите на моторни превозни средства за последните 3 години
 • - Д-р Владимир Наков: Необходима е промяна във видимостта на психиатричните пациенти
 • - Проф. Христо Хинков: Българската тревожност трябва да се лекува, защото тя ни убива
 • - Зорница Спасова: Нужни са иновации за по-зелени производства в козметичната индустрия
 • - Как да разпознаваме ГМО плодовете и зеленчуците на пазара?
 • - Забраната на анилин в играчките защитава децата от увреждания
 • - Ще бъдат ли забранени трансмазнините в бързите и пакетираните храни
 • - В България студените вълни не намаляват, въпреки че зимите стават по-меки
 • - Колко точни са тестовете за наркотици на пътя
 • - Проф. Дулева: Човек сам решава дали да яде насекоми, на етикета ще са описани
 • - Д-р Станчев: Дистанционната работа ще се увеличава и в сферата на здравеопазването
 • - Александър Панайотов: Всеки шести гимназист употребява наркотици
 • - За самоубийствата трябва да се говори по правилния начин
 • - Колко страшен е изкуственият интелект?
 • - От какво боледува българската психиатрия?
 • - Зорница Спасова: Резките температурни различия и екстремните прояви на времето зачестяват
 • - Проф. Пламен Димитров: Здравето е висша ценност, то не трябва да е политически оцветено
 • - Българската психиатрия - социалистическо наследство и перспективи
 • - ЕС забранява опасни химикали
 • - Жегата - основна причина за ПТП-та
 • - Биохраните влизат в менютата на детските градини и болниците
 • - Срещу топлинен удар и дехидратация: Какви правила да спазваме в жегата?
 • - 80 000 души умират годишно от свръхдоза фентанил в САЩ - дойде ли опасността и при нас?
 • - Каква е разликата между хранителната непоносимост и хранителната алергия?
 • - Зорница Спасова: „Дяволският вятър" повиши температурите до летни стойности
 • - Какво ново има в науката по хранене и диететика
 • - Здравословно хранене: Къде стои месото в диетата и с какво е полезно?
 • - Ново поколение ГМО растения
 • - Глобалното затопляне унищожи 17% от площите, традиционно заети със сняг в Европа, изкуственият сняг увеличава травматизма
 • - Как резките промени в климата влияят на здравето ни?
 • - Как климатичните промени влияят на човешкото здраве
 • - Недостиг на персонал в психиатриите
 • - Как да храним правилно бебето?
 • - Новите геномни техники в помощ на медицината