Регионална дискусионна среща на тема: „Ограничаване на факторите на риска за здравето"

16.05.2024

Регионална дискусионна среща на тема: „Ограничаване на факторите на риска за здравето”

В рамките на инициативата „Европейска седмица на общественото здраве - 2024“ на 16 май се проведе Регионална дискусионна среща на тема: „Ограничаване на факторите на риска за здравето”, под мотото за деня „Здравето през целия живот: Преодоляване на изолацията чрез партньорства“. Събитието беше организирано от РЗИ – София област и община Сливница и се проведе в СУ “Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Сливница. С презентации се включиха експерти от дирекция "Промоция на здраве и превенция на болестите" към НЦОЗА: гл. експ. Ивелина Камел, гл. експ. д-р Евелина Нанева и гл. експ. д-р Росица Чапарова на теми: Препоръки за повишаване на физическата активност, Здравен риск при деца, изложени на пасивно пушене и Злоупотреба с алкохол и рискове за здравето. Д-р Василка Алексиева от РЗИ-София област проведе интерактивно занимание с използване на алкоочила. В дискусията взеха участие ученици, педагози и представители на община Сливница.  На учениците бяха раздадени здравнообразователни материали: „Пирамида на физическата активност. Препоръки“, „Вредата от употребата на наргиле и цигари и злоупотребата с алкохол“, „Препоръки за здравословно хранене на ученици от 7 до 19 години“, интерактивни материали.

Ключови думи: EUPHW EUPHW2024