Aнтикорупция

Сигнали, съдържащи твърдения за извършени нарушения, могат да се подават по следните начини:
• На хартиен носител чрез пощенските кутии в сградата на НЦОЗА
• По e-mail ncpha@ncpha.government.bg
Чрез Министерството на здравеопазването:
Към Комисията по превенция и противодействие на корупцията:

Необходима информация при подаване на сигнал
При подаване на сигнали от Ваша страна се предоставят следните данни:
• три имена;
• вашият адрес за кореспонденция;
• телефон за контакт;
• данни за институциите, които вече сте информирали;
• адрес на електронната Ви поща.

Желателно е да изпращате доказателства за откритите нарушения. Това ще повиши възможността за по-ефективни действия от наша страна при проверката на сигналите, подадени от Вас.


За 2021 г. не са получени сигнали за корупция.