Aнтикорупция

 

Сигнали, съдържащи твърдения за извършени нарушения, могат да се подават по следните начини:
• На хартиен носител чрез пощенските кутии в сградата на НЦОЗА
• По e-mail anticorruption@ncpha.government.bg
Чрез Министерството на здравеопазването:
Към Комисията по превенция и противодействие на корупцията:

Необходима информация при подаване на сигнал
При подаване на сигнали от Ваша страна се предоставят следните данни:
• три имена;
• вашият адрес за кореспонденция;
• телефон за контакт;
• данни за институциите, които вече сте информирали;
• адрес на електронната Ви поща.

Желателно е да изпращате доказателства за откритите нарушения. Това ще повиши възможността за по-ефективни действия от наша страна при проверката на сигналите, подадени от Вас.


Резултати от извършените проверки на Комисията

Доклад на Комисията за 2022 г.

За 2021 г. не са получени сигнали за корупция.

  

"Бланка за подаване на жалби и сигнали

 

Чрез тази форма можете да изпратите Вашия сигнал за корупция към Министерство на здравеопазването. Той ще бъде разгледан от Министъра, Главния секретар и Инспектората към МЗ.

ВАЖНО: За да бъдат коректно заведени и разгледани всички граждански сигнали, трябва да бъдат написани на кирилица. Сигнали с грубо и нецензурно съдържание няма да бъдат разглеждани.

Всички полета обозначени със звездичка (*) са задължителни


(незадължително)

Позволени формати .jpg, .tiff, .pdf с максимален размер 5MB