НЦОЗА организира работна среща на тема „Политики и перспективи в областта на намаляване на вредите от употребата на наркотици. Препоръки за законови промени и устойчиво финансиране"

17.05.2022

Националният център по обществено здраве и анализи към Министерство на здравеопазването на Р. България, в партньорство с Офиса на Световната здравна организация в България, организира работна среща на тема Политики и перспективи в областта на намаляване на вредите от употребата на наркотици. Препоръки за законови промени и устойчиво финансиране.“

Срещата ще се проведе на 17 май 2022 г. от 13.00 ч. в Парк хотел Централ, гр. София и се организира във връзка с изготвен от НЦОЗА и експерти от неправителствени организации, анализ на дейността на програмите за намаляване на вредите от употребата на наркотици. В анализа са включени и конкретни предложения за законови промени, целящи осигуряване на устойчиво финансиране на дейността в тази сфера.

В работната среща ще вземат участие и Алексис Гусдийл - директор на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании, доц д-р Михаил Околийски  - представител на Офиса на СЗО в България, Анна Довбах - изпълнителен директор на Евразийската мрежа за намаляване на вредите от употребата на наркотици, депутати, експерти от НЦОЗА, както и експерти в областта на зависимостите, социалната работа и здравеопазването от държавни институции и неправителствени организации от България.

Намаляването на вредите от употребата на наркотици се отнася до политики, програми и практики, които целят минимизиране на негативните здравни, социални и правни последици, свързани с употребата на наркотици. По време на срещата ще се обсъдят предизвикателствата в областта, както и необходимите стъпки за осигуряване на устойчиво фининсиране и фунциониране на програмите за намаляване на вредите и осигуряване на ефективни и достъпни услуги за употребяващите наркотици и техните близки.

Програмите за намаляване на вредите играят ключова роля за предотвратяване на смъртните случаи  и предлагат достъп до здравни грижи, социални услуги и лечение, което води до намаляване на смъртността от предозиране.

Пандемията от COVID-19 постави допълнителни предизвикателства пред здравните системи като се идентифицира повишената опасност от заразяване със сериозни последици за определени групи с повишен риск като възрастни хора и страдащи от хронични заболявания. Една от рисковите групи са хората, употребяващи наркотици, особено тези, които имат придружаващи заболявания като ХИВ/СПИН, хепатит В и/или С, туберкулоза, белодробни или сърдечносъдови заболявания, инсулт, рак. Рискът от свръхдоза е повишен сред употребяващите опиоиди, които са заразени с COVID-19. В условията на криза е важно за тях да има осигурен гарантиран достъп до здравни и социални услуги и непрекъснатост на грижите.

Дейността на неправителствените организации, работещи в тази сфера, е от изключителна значимост за намаляване на последствията върху личното и общественото здраве.

Ключови думи: няма