41 ПРОЕКТА НА УЧЕНИЦИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА СА КЛАСИРАНИ ОТ ВТОРА ФАЗА В XV ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО"

13.11.2023

41 проекта на ученици от 1-ви до 12-и клас от цялата страна са класирани на втората фаза в X`` издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”. Конкурсът се организира от Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерството на околната среда и водите, Държавната агенция за закрила на детето, Регионалния офис на Световната здравна организация в България, Българския младежки Червен кръст и Националния център по обществено здраве и анализи.

В проектите са реализирани интерактивни дейности за ограничаване на рисковите за здравето фактори, които включват – електронни приложения, интернет сайтове и електронни книги за здравословно хранене, спортни прояви-състезания и турнири; туристически и екопоходи; ролеви игри; дебати и дискусии; сътрудничество и работа в екип между поколенията с цел запазване на българските традиции; почистване на замърсени райони в различни населени места в страната и др.

Съгласно регламента класираните проекти са 41, като в категорията от 1-ви до 4-ти клас - 8 проекта; от 5-и до 7-и клас - 16 проекта и от 8-и до 12-и клас - 17 проекта.

Всяко от горепосочените министерства класира във всяка възрастова група по три призови места (за 1-во, 2-ро и 3-то ). Министерство на здравеопазването и Българският младежки Червен кръст връчват и една специална награда.

Класираните участници ще получат грамоти и предметни награди, изпратени до директорите на техните училища.

Министерството на здравеопазването изразява благодарност към всички ученици, учители, ръководители на училища и граждани, участвали в проектите в XV издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”!

Ключови думи: няма