Електронни отчети от ЛЗ

! Достъпът до системата за изпращане на електронните отчети от ЛЗ е възстановен.  Преди генериране на пакетите, трябва да се на правят актуализации на модулите Кодиране и Калкулация.

С указанията относно реда за предоставяне на електронни отчети от лечебните заведения и данните, които е необходимо да се съдържат в тях, можете да се запознаете тук

За въпроси, пояснения, подмяна на регистрационни ключове:

Анита Неева, тел.: +3592 917 40 76, 0889 440 771; e-mail: a.boianova@ncpha.government.bg, anita2vas@abv.bg

Ваня Лефтерова, тел.: +3592 917 40 71; e-mail: v.lefterova@ncpha.government.bg

Петър Атанасов, e-mail: p.atanasov@ncpha.government.bg

Емилия Станева, e-mail: e.staneva@ncpha.government.bg

Заб.: Изпращайте въпросите поне на два от посочените имейли.