Рискове и помощ за употребяващите наркотици в условията на пандемия

06.04.2020

В условията на пандемия от COVID-19 заразяването може да има сериозни последици за определени групи с повишен риск като възрастни хора и страдащи от хронични заболявания. Една от рисковите групи са и хората, употребяващи наркотици, особено тези, които имат придружаващи заболявания като ХИВ/СПИН, хепатит В и/или С, туберкулоза, белодробни или сърдечно-съдови заболявания, инсулт, рак. Рискът от свръхдоза е повишен сред употребяващите опоиди, които са заразени с COVID-19.
Стигмата и дискриминацията често стават причина хората, употребяващи наркотици, да имат ограничен достъп до жилище, заетост, здравеопазване, социална подкрепа. Зависимите от наркотици по-трудно се предпазват от заразяване с коронавирус и са изложени на особен риск. В условията на криза е важно за тях да има осигурен гарантиран достъп до здравни и социални услуги и непрекъснатост на грижите.

НЦОЗА предоставя актуална информация за специалисти, за употребяващи наркотици и техните близки:

  1. Условия за прием и контакти на лечебни заведения, приемащи пациенти със зависимост към психоактивни вещества: lechebni_zavedenija.pdf
  2. Дейност на програмите по намаляване на вредите от употребата на наркотици в условията на извънредно положение: Programi_po_namaljavaje_vredi_narkotici.pdf
  3. Програми и услуги за психосоциална рехабилитация на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества: psihosocialna_rehabilitacia.pdf
  4. Дейности и услуги на Превантивно-информационните центрове в областните градове: PIC_deynosti.pdf
  5. Допълнителна информация, национална информационна линия и чат: www.drugsinfo-bg.org
  6. Предложения за лечение, грижи и рехабилитация на хора, употребяващи наркотици, в контекста на COVID-19 пандемия (Служба за борба срещу наркотиците и престъпността на ООН - UNODC): https://www.unodc.org/documents/drug-prevention-and-treatment/UN-Covid19-infographic-200328-5070.pdf
Ключови думи: COVID-19