5G-Koвид

Появилата се в различни социални мрежи информация за връзка между COVID-19 и все още неизградената мрежа на 5G откровено може да бъде поставена в графата на така наречената дезинформация. Разпространяването на фалшиви новини и дезинформацията на населението би могло да се счете за престъпление поради това, че може да застрашава психическото здраве и живота на хората.
Европейски подход за борба с дезинформацията, разпространявана онлайн:
„Дезинформацията уронва доверието в институциите, както и в цифровите и традиционните медии, и е удар срещу демокрацията, тъй като пречи на гражданите да вземат решения, основани на фактите. Тя често подхранва радикални и екстремистки идеи и действия.“

Целият текст може да прочетете тук

Световната здравна организация (СЗО) счита, че „епидемията от коронавирус е придружена от масивна „инфодемия“, която СЗО описва като „прекомерно изобилие от информация – някоя точна, а друга не, което затруднява намирането на надеждни източници на информация и надеждни указания“.

Отговор на ЕС във връзка с COVOD19, 05.04.2020 г.: „Фалшивите новини и дезинформацията в здравното пространство процъфтяват, включително по отношение на COVID-19. Важно е да разчитате само на авторитетни източници, за да получавате актуална информация за епидемията от COVID-19. Предлагаме ви да следвате съветите на вашите органи за обществено здраве и уебсайтовете на съответните европейски и международни организации: Европейския център за превенция и контрол на заболяванията и СЗО. Можете също така да помогнете, като не споделяте непроверена информация, идваща от съмнителни източници. Борбата срещу дезинформацията е съвместно усилие, в което участват всички европейски институции. За да помогне в борбата с дезинформацията, ЕС работи в тясно сътрудничество с онлайн платформите. Ние ги насърчаваме да популяризират авторитетни източници, да демонстрират съдържание, което се проверява като фалшиво или подвеждащо, и да свалят незаконно съдържание или съдържание, което може да причини физическа вреда. Борбата срещу коронавирусните фалшиви новини и дезинформацията спасява живот.“

Австралия, ARPANSA, 02.04.2020 г.: „Няма установени доказателства, че излагането на радио вълни с ниски нива, създавани от 5G и други безжични телекомуникационни обекти, може да повлияе на имунната система или да причини други дългосрочни или краткосрочни ефекти върху здравето.“

ЕС, Отговор на ЕС във връзка с COVOD19, 05.04.2020 г.: „Няма връзка между 5G и COVID-19. Коронавирусът е вирус, който се разпространява от един човек на друг чрез капчици, когато хората кихат, кашлят или издишват. 5G е ново поколение мобилен технологичен стандарт, който се предава чрез нейонизиращи радиовълни. Няма доказателства, че 5G е вредно за здравето на хората. Избухването на коронавирус в китайския град Ухан не е свързано с 5G и се смята, че произхожда от пазара на едро с морски дарове.“

Департамент за цифрови технологии, култура, медии и спорт, отдел на правителството на Обединено кралство, 04.04.2020 г.: „Наясно сме с неточната информация, която се споделя онлайн за 5G. Няма абсолютно никакви достоверни доказателства за връзка между5G и коронавирус….“

AFP Factcheck* е написала на страницата си „Слуховете, митовете и дезинформацията за новия коронавирус се разпространяват толкова бързо, колкото и самият вирус“. Информационната агенция си е поставила за цел да развенчава (детронира) дезинформацията, свързана COVID-19, „докато се появява заедно с нови случаи в целия свят“ и е поместила в сайта си динамичен списък от 422 проверки на факти (към 07.05.2020 г.):

Целият текст може да прочетете тук


*AFP е водеща световна информационна агенция, осигуряваща бързо, изчерпателно и проверено отразяване на събитията, оформящи нашия свят, и на проблемите, засягащи ежедневието ни. Изхождайки от несравнима мрежа за събиране на новини в 151 страни, AFP също е световен лидер в дигиталната проверка. Със 2400 служители, представляващи 100 различни националности, AFP покрива света на шест езика, с уникално качество на мултимедийни разкази, обхващащи видео, текст, снимки и графики.
ICNIRP (International Comition on non-ioniting radiation protection)