Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести (2021-2025)

Координатор за НЦОЗА: проф. д-р Пламен Димитров, дм

тел.+3592 8056 420; e-mail: p.dimitrov@ncpha.government.bg

 

С решение № 552 от 28.07.2021 г. Министерският съвет на Р България прие Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 г.

Управлението на програмата се осъществява от Национален програмен съвет (НПС), който се ръководи от заместник-министър на здравеопазването. НПС включва представители на: МЗ, НЦОЗА, МРРБ, МИ, МОН, МОСВ, МЗХГ, МТСП, МВР, ММС, НЗОК, БЛС, НПО и др. Приоритетни болести и състояния за интервенционните дейности в рамките са програмата са: сърдечносъдови заболявания, злокачествени новообразувания, диабет, хронични белодробни болести.

Целите в областта на превенцията на ХНБ до 2025 г. в средносрочен план са свързани със задържане на нивата за показателите (в сравнение с базовите данни от 2020) за заболеваемост, инвалидизация, смъртност, честота на разпространение на рисковите фактори.

В дългосрочен план целите (в сравнение с базовите данни от 2020) са:

Сърдечносъдови заболявания:

а) Намаляване на смъртността от исхемична болест на сърцето с 5%.

б) Намаляване на смъртността от мозъчно-съдова болест с 5%.

в) Намаляване честотата на артериалната хипертонията във възрастовата група 25-64 г. с 5%.

г) Намаляване на преждевременната смъртност (смъртност преди 65-год. възраст) от сърдечносъдови заболявания с 10%.

д) намаляване на заболеваемостта от сърдечна недостатъчност с 10%.

е) намаляване на смъртността от сърдечна недостатъчност с 5%

Злокачествени новообразувания:

а) Намаляване на заболяемостта от злокачествени новообразувания.

б) Увеличаване с 30% на случаите със злокачествени новообразувания, открити чрез преглед или скринингово изследване при локализациите, подлежащи на скрининг (рак на гърдата, рак на маточната шийка, рак на дебелото и правото черво).

в) Намаляване с 30% на случаите с напреднало злокачествено новообразувание при локализациите, подлежащи на скрининг (рак на гърдата, рак на маточната шийка, рак на дебелото и правото черво).

г) Стациониране на смъртността от злокачествени новообразувания.

Хронични болести на дихателната система:

  1. Хронична обструктивна белодробна болест

а) Намаляване на смъртността от ХОББ с 5%.

б) Намаляване на процента на пациенти с ХОББ, които са с ограничения в ежедневните дейности поради заболяването.

в) Намаляване честотата на екзацербациите/хоспитализациите посредством имунизации с противогрипни и пневмококови ваксини.

  1. Подобрение на грижите за пациентите с астма и на пациентските резултати

а) Постигане на добър контрол на симптомите на бронхиална астма и нормално ниво на физическа активност

б) Минимализиране на риска за свързана с астмата смъртност, екзацербации, персистирараща лимитация на въздушния дебит и странични явления.

  1. Ранно откриване и лечение на идиопатична белодробна фиброза и прогресиращи фиброзиращи интерстициални белодробни заболявания

а) Намаляване на годишния спад на белодробната функция

б) Намаляване на смъртността

Диабет тип 2

а) Относително намаляване на болестността/разпространението на диабет тип 2 сред лицата на възраст над 25 години с 10%.

б) Намаляване на честотата на острите и хронични усложнения на диабет тип 2.

в) Стациониране на инвалидизацията от диабет тип 2.

 

С цялата програма можете да се запознаете тук