Съобщение за предстоящ курс

08.08.2022

Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) организира обучение за получаване на професионална квалификация по част от професия „Сътрудник, социални дейности“ по реда на Наредба № 8 от 07.09.2011 г. на Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалната политика и по програма, утвърдена от директора на НЦОЗА. Подробно описание на програмата може да намерите тук.

За участие в обучението могат да кандидатстват лица с личен опит в оздравяването от злоупотреба с наркотични вещества, които са преминали успешно през лечение или психосоциална рехабилитация и не са злоупотребявали с наркотични вещества през последните 2 години.

След успешно завършване на обучението и полагане на изпит, обучените лица ще получат Удостоверение за професионално обучение (образец 3-37 на Министерството на образованието и науката).

Необходими документи за кандидатстване:

Документи се приемат до 26.09.2022 г. в деловодството на НЦОЗА (бул. „Акад. Иван Евстр. Гешов“ № 15, 4 ет., ст. 16) или по имейл delovodstvo@ncpha.government.bg.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю, което ще се проведе от комисия, назначена със заповед на директора на НЦОЗА. Точната дата на започването на обучението ще се определи след сформиране на учебната група.

За въпроси или допълнителна информация:

тел. 0885054643

e-mail: n.butorin@ncpha.government.bg

 

Ключови думи: няма