Превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Р България (2021-2025)

Превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Р България


Ръководител за НЦОЗА: гл.експ. А.Чилева
тел.+3592 8056 229; e-mail: anina@ncpha.government.bg

Изпълнители: гл. експ. С. Кандиларова, гл. експ. Ю. Анджекарска,  гл. експ. Р. Бърдарова

 

Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции (СПИ) в Република България 2021-2025 г. ще надгради резултатите, постигнати при изпълнението на последните три национални програми в периода 2001-2007 г., 2008 - 2015 г. и 2017-2020 г. които бяха подкрепени чрез изпълнение на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария в периода 2004-2017 г. Целите на новата Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИ в Република България 2021-2025 г. са в съответствие с глобалните задачи, поставени от СЗО чрез Глобална стратегия на Световната здравна организация за превенция и контрол на ХИВ (2016-2021); Глобална стратегия на Световната здравна организация за превенция и контрол на СПИ (2016-2021); проект на Глобалната стратегия срещу ХИВ на Обединената програма на ООН за борба с ХИВ/СПИН (UNAIDS) (2021-2026). Националната програма използва интегриран и балансиран подход и включва всеобхватни услуги по превенция, диагностика, лечение, грижи и подкрепа. Тя се базира на натрупания опит и дейности, основани на доказателства; фокусира се върху услугите, насочени към специфичните нужди на целевите групи, както и до увеличаване и разширяване на обхвата с висококачествени услуги.

Линк към Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИ в Р България (2021-2025):

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/08/13/21rh594pr1.pdf