Как изменението на климата влияе върху здравето и здравния сектор и какви са прогнозите за България

27.10.2022

На 25 октомври 2022 г. се проведе пресклуб „Адаптация към изменението на климата в здравния сектор в България“, организиран от EIT Climate-KIC Bulgaria Hub, Националния център по обществено здраве и анализи и Климатека, научнопопулярната платформа, посветена на науката за климата.

Темата за изменението на климата и здравето на хората става все по-важна за България заради нарастващия брой екстремни метеорологични явления през последните години, като наводнения, суша, горещи вълни и горски пожари, разпространение на инфекциозни болести и т.н. В същото време българското население е сред най-уязвимите към заплахата от изменението на климата в Европа поради по-голямата си средна възраст, по-ниския здравен статус и ниски доходи.

Бяха разгледани темите:

В събитието взеха участие журналисти, представители на Министерство на здравеопазването, НЦОЗА, научни институти, еколози и други заинтересовани лица.

Ключови думи: няма