Заседание на Националния програмен съвет към Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025

16.06.2023

На 13 юни 2023 г. се проведе заседание на  Националния програмен съвет към Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 г. за обсъждане и оценка на резултатите в развитието й, постигнати през 2022 г. и представяне на предстоящите дейности през 2023 г.

В състава на Националния програмен съвет участват представители на държавни институции и организации (МЗ, НЦОЗА, ММС, МЗХ, МОН, МОСВ, БЛС, НСОРБ и др.), както и клинични експерти в областта на хроничните незаразни болести.

Националните координатори на Програмата - проф. д-р Пламен Димитров, дм, директор на Националния център по обществено здраве и анализи и г-н Илия Тасев, директор на дирекция „Опазване на общественото здраве и здравен контрол“, МЗ, приветстваха участниците и посочиха важната роля на Националната програма в превенцията и контрола на хроничните незаразни болести и рисковите фактори, водещи до възникването им.

Доц. д-р Галя Цолова, дм, представи отчетен доклад за дейностите, извършени в рамките на Програмата през изминалата година. Проведе се дискусия за възникналите през периода проблеми, както и препоръки за оптимизиране на дейностите през 2023 г.

Ключови думи: няма