Хоспитализирана заболеваемост в Република България

Хоспитализирана заболеваемост в Р България за периода 2000-2020 г.

Бюлетинът е годишно издание на НЦОЗА, което съдържа медико-статистически данни за хоспитализираните случаи в стационарите на ЛЗБП. Източник са приложенията към годишните отчети на ЛЗ, които се получават и обработват ежегодно в НЦОЗА. Информацията е систематизирана на национално ниво и по видове и групи ЛЗ. Разработена е както общо, така и по класове болести, по нозологични единици, по клинични пътеки и по възрастови групи. Информацията е представена в табличен и графичен вид.


Архив

Хоспитализирана заболеваемост в Република България за периода 2000–2019 г.

Хоспитализирана заболеваемост в Република България за периода 2000–2017 г.

Хоспитализирана заболеваемост в Република България за периода 2000–2015 г.

Хоспитализирана заболеваемост в Република България за периода 2000–2014 г.

Хоспитализирана заболеваемост в Република България за периода 2000–2013 г.

Хоспитализирана заболеваемост в Република България за периода 2000–2012 г.

Хоспитализирана заболеваемост в Република България за периода 2000–2011 г.

Хоспитализирана заболеваемост в Република България за периода 2000–2010 г.

Хоспитализирана заболеваемост в Република България за периода 2000–2009 г.

Хоспитализирана заболеваемост в Република България за периода 2000–2008 г.