Съобщение за удължаване срока за кандидатстване

10.05.2022

Уведомяваме Ви, че срокът за подаване на документи за участие в курса за обучение на ръководители на програми за психосоциална рехабилитация на лица с психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на наркотични вещества, по реда на Наредба № 8 от 7.09.2011г. и по програма, утвърдена от министъра на здравеопазването, се удължава до сформиране на учебна група.

За допълнителна информация: Николай Буторин, дм, n.butorin@ncpha.government.bg, 0885054643

Ключови думи: няма