Лица с призната трайно намалена работоспособност / вид и степен на увреждане в Република България

Лица с призната трайно намалена работоспособност / вид и степен на увреждане в Р България през периода 2005-2020 г.

Бюлетинът е разработен въз основа на данните от Информационната система за трайна неработоспособност на населението над 16 години, базирана на ежегодната обработка на експертните решения, издадени от ТЕЛК и НЕЛК. Данните са структурирани в два дяла: освидетелствани и преосвидетелствани лица с призната трайно намалена работоспособност / вид и степен на увреждане; освидетелствани лица с призната трайно намалена работоспособност / вид и степен на увреждане. Лицата с призната трайно намалена работоспособност / вид и степен на увреждане са характеризирани по пол, възраст, тежест и срок, общо за страната и по области. Информацията е представена в табличен и в графичен вид.


Архив

Лица с призната трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, 2020 (за периода 2005–2019)

Лица с призната трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, 2019 (за периода 2001–2018)

Лица с призната трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, 2018 (за периода 2001–2017)

Лица с призната трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, 2017 (за периода 2001–2016)

Лица с призната трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, 2016 (за периода 2001–2015)

Лица с призната трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, 2015 (за периода 2001–2014)

Лица с призната трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, 2014 (за периода 2001–2013)

Лица с призната трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, 2013 (за периода 2001–2012)

Лица с призната трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, 2012 (за периода 2001–2011)

Лица с призната трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, 2011 (за периода 2001–2010)

Лица с призната трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, 2010 (за периода 2001–2009)

Лица с призната трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, 2009 (за периода 2001–2008)