XVIII Национална конференция по проблемите на прeвенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества

19.06.2024

От 12 до 14 юни 2024 г. в град Габрово се проведе XVIII Национална конференция по проблемите на прeвенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества, с участието на над 100 специалисти от цялата страна, работещи в тази област. Форумът бе организиран от Секретариата на Националния съвет по наркотичните вещества и Превантивно-информационен център (ПИЦ)- гр. Габрово, със съдействието на Националния център по обществено здраве и анализи и Регионалната  здравна инспекция – гр. Габрово.

 На конференцията бяха обменени знания и опит в областта на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества и обсъдени аспекти на ефективни превантивни програми. Основен акцент в срещата бяха актуални добри практики, с които работят специалистите от превантивно-информационните центрове. Такива практики представиха ПИЦ Габрово („Мостове на доброто“) и ПИЦ Русе („Ще се справим заедно“). Представени бяха  филмите „Чистота или смърт“ за терапевтичен център „Свети Илия“ – Габрово и „Невидими жертви“ за терапевтична общност „Отвори очи“ – Варна (с подкрепата на ОСНВ Благоевград). ПИЦ Кърджали запозна присъстващите с Първата национална конференция с младежи-доброволци към общинските съвети по наркотичните вещества  на тема: „Аз съм млад и избирам живота“, която се проведе през май 2024 г. в града.

Експерти от дирекция „Психично здраве и превенция на зависимостите“ към НЦОЗА представиха основните тенденции, насоките и проблемите  в работата на превантивно-информационните центрове по националните програми, програмите за селективна и индикативна превенция, реализираните кампании и обучения в областта на превенцията на употребата на наркотични вещества. Представени бяха и резултатите от дейностите по Националната превантивна програма „Кодово име Живот“ за ученици от 5-7 клас.

Специална сесия беше посветена на промените, които настъпиха вследствие  легализацията на употребата на канабис в Европа, САЩ и Канада, като бе обърнато внимание на последиците от приетите нормативни регулации, свързани  с наркотиците и наркоманиите.

В рамките на форума беше проведено и въвеждащо обучение на новоназначени експерти в ПИЦ.

   

Ключови думи: няма